• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik

  Jakov Mikalja

  Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik

  Knjiga sadrži pretisak i transkripciju (Marijana Horvat) Mikaljine Gramatike talijanske ukratko, znanstvenu studiju, rječnik i popratne tekstove. Gramatika je obrađena u znanstvenoj studiji podijeljenoj na poglavlja: Život i djelovanje isusovca Jakova Mikalje...

  Opširnije »
 • Hrvatski frazemi od glave do pete

  Barbara Kovačević

  Hrvatski frazemi od glave do pete

  U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke i njihova praktična primjena pri analizi jednoga zatvorenog frazeološkog fonda. Analiza se temelji na  korpusu od 734 frazema hrvatskoga jezika koji sadržavaju...

  Opširnije »
 • Hrvatski frazemi od glave do pete

  Barbara Kovačević

  Hrvatski frazemi od glave do pete

  U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke i njihova praktična primjena pri analizi jednoga zatvorenog frazeološkog fonda. Analiza se temelji na  korpusu od 734 frazema hrvatskoga jezika koji sadržavaju...

  Opširnije »
 • Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Barbara Štebih Golub

  Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Zbog dugog razdoblja zajedničke povijesti i specifičnih društveno-povijesnih okolnosti na području sjeverozapadne Hrvatske došlo je do intenzivnih jezičnih dodira kajkavskih organskih govora, ali i kajkavskoga književnog jezika, s austrijskim organskim govorima,...

  Opširnije »