• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku

  Mirko Peti

  Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku

  Tema su ovoga rada oblici nebrojivosti u standardnom hrvatskom jeziku. To su semantički oblici gramatičke kategorije broja. Kao diskretne jezične jedinice, ti se oblici mogu definirati samo na sintaktičkoj razini. Oni su rezultat odnosâ među subjektom i predikatom...

  Opširnije »
 • Hrvatski frazemi od glave do pete

  Barbara Kovačević

  Hrvatski frazemi od glave do pete

  U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke i njihova praktična primjena pri analizi jednoga zatvorenog frazeološkog fonda. Analiza se temelji na  korpusu od 734 frazema hrvatskoga jezika koji sadržavaju...

  Opširnije »
 • Gramatika horvatskoga narječja

  Barbara Štebih Golub

  Gramatika horvatskoga narječja

  Novost u nizu Pretisci Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje je Gramatika horvatskoga narječja Ignaca Kristijanovića, no nije riječ o tipičnome pretisku. Djelo je naime prijevod Kristijanovićeve Grammatik der kroatischen Mundart – posljednje i gramatikografski...

  Opširnije »
 • Rječnik govora bačkih Hrvata

  Ante Sekulić

  Rječnik govora bačkih Hrvata

  Životna želja koja me prati od djetinjstva, posebice od god. 1938., bila je otkriti i proniknuti u ljepotu i tajnu zavičajnoga govora i tako se uputiti u dugu zajedničku prošlost mojih sunarodnjaka i suzavičajnika; razgrnuti tamu koja neprestance i opetovano...

  Opširnije »