• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Antun Šojat

  Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Pripremljeni su tekstovi Antuna Šojata objavljivani u časopisu Kaj 1969.-1971. za objavljivanje u knjizi. Autor paralelno prikazuje osobine kajkavskih govora i osobine kajkavskoga književnog jezika tako da se sustavno, po jezičnim razinama, prati stanje u mjesnim...

  Opširnije »
 • Rječnik Pitava i Zavale

  Ante Barbić

  Rječnik Pitava i Zavale

  Rječnik Pitava i Zavale Ante Barbića dijalektni je rječnik koji obrađuje leksičko blago dvaju manjih mjesta na srednjodalmatinskome otoku Hvaru. Mjesta su to čiji govor ima tipične karakteristike južnočakavskoga dijalekta čakavskoga narječja. Uz detaljn...

  Opširnije »
 • Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

  Matea Birtić

  Unutarnja struktura odglagolskih imenica u hrvatskome jeziku

  U ovoj se knjizi pokušalo metodama generativne gramatike opisati jedno poglavlje iz morfologije hrvatskog jezika. Na tvorbu odglagolskih imenica primijenile su se metode distribuirane morfologije, recentnog generativnog pristupa morfologiji, razvijenog u okviru...

  Opširnije »
 • Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Georg Holzer

  Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Knjiga Georga Holzera Glasovni razvoj hrvatskoga jezika prijevod je njemačkog izvornika Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache objavljenoga 2006. godine. Knjigu je prevela Barbara Štebih Golub. U njoj se na sažet...

  Opširnije »