• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)

  Marijana Horvat i Ermina Ramadanović

  Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)

  Knjiga Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića"Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik"(1761.) sadržava ova poglavlja: 1. pretisak izvornika iz 1761. godine; 2. transkripciju tekstova pisanih hrvatskim jezikom te prijepis...

  Opširnije »
 • Hrvatski jezik na putu u EU

  Maja Bratanić (ur.)

  Hrvatski jezik na putu u EU

  Knjiga se prije svega bavi ulogom terminologije u ucrtavanju hrvatskoga jezika na europski jezični zemljovid, ali i uvelike propuštenom prilikom da se u ovome kontekstu odlučnije odgovori na već dugo zapostavljenu potrebu jasnijega artikuliranja jezične politike...

  Opširnije »
 • Nauk o pučkom jeziku - De vulgari eloquentia

  Vojmir Vinja (ur.), Dante Alighieri

  Nauk o pučkom jeziku - De vulgari eloquentia

  Ovo Danteovo djelo, pisano na latinskom kao i njegova MONARCHIA i kao sve teoretske rasprave onog vremena, posvećeno je ilustraciji izražajnih mogućnosti talijanskog jezika. Ono je u neku ruku teoretski traktat kojemu je cilj pokazati da pučki jezik može bez...

  Opširnije »
 • Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti

  Eugenija Barić

  Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti

  Pod pojmom rusinskoj jezika podrazumijeva se da je to jezik Rusina s prostora bivše Jugoslavije. Autorica, na temelju literature i terenskih istraživanja govornika rusinskog jezika, daje detaljan i temeljit pregled problematike rusinskog jezika koji je unatoč...

  Opširnije »