• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Rječnik Marulićeve Judite

  Milan Moguš

  Rječnik Marulićeve Judite

  Ovo je prvi potpuni rječnik Marulićeve Judite, tiskom objavljen kao zasebna knjiga. Njemu su prethodila većina izdanja Marulićevih djela, te ogledni rječnik s manje poznatim riječima. Da bi se dobio cjelovit u točan uvid u rječničko bogatstvo Marulićeve...

  Opširnije »
 • Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Georg Holzer

  Glasovni razvoj hrvatskoga jezika

  Knjiga Georga Holzera Glasovni razvoj hrvatskoga jezika prijevod je njemačkog izvornika Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache objavljenoga 2006. godine. Knjigu je prevela Barbara Štebih Golub. U njoj se na sažet...

  Opširnije »
 • Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

  Mate Kapović (ur.), Ranko Matasović (ur.)

  Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

  Baltoslavenska je akcentuacija svakako jedno od najtežih, ali stoga i najzanimljivijih, područja poredbenopovijesnoga proučavanja indoeuropskih jezika. Osim toga, baltoslavenska je akcentuacija važna za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika općenito, a ne...

  Opširnije »
 • Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Antica Menac, Mira Menac-Mihalić

  Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Rječnik frazema osnovni je dio knjige Frazeologija splitskoga govora, koji obuhvaća više od 3000 splitskih frazema, oprimjerenih u više tisuća rečenica, razvrstanih uz nadnatuknicu po formalnom principu. U uvodnim poglavljima M. Menac-Mihalić i akademkinja...

  Opširnije »