• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Jezični savjeti

  Luka Vukojević, Lana Hudeček, Milica Mihaljević

  Jezični savjeti

  Polazište za ovu knjigu pismeni su savjeti koje su autori Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Luka Vukojević godinama davali kao članovi službe za jezično savjetovanje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. To objašnjava i njihovu raznovrsnost, koja...

  Opširnije »
 • Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku

  Luka Vukojević

  Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku

  Posljedične su konstrukcije u ovoj knjizi opisane na svim razinama lingvističke analize: na razini jednostavne rečenice, na razini nezavisnosložene rečenice, u vezničkim ustrojstvima i jukstapoziciji, na razini zavisnosložene rečenice i, na kraju, na razini...

  Opširnije »
 • Skladnja ilirskog jezika za niže gimnazije

  Adolfo Veber Tkalčević

  Skladnja ilirskog jezika za niže gimnazije

  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu donosi dobru odluku kad u sklopu svoje izdavačke djelatnosti predlaže da se u Biblioteci Pretisci iz hrvatske jezikoslovne baštine 19. st. za pretisak odabere gramatički vrijedno djelo Adolfa Vebera Tkalčevića...

  Opširnije »
 • Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Barbara Štebih Golub

  Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku

  Zbog dugog razdoblja zajedničke povijesti i specifičnih društveno-povijesnih okolnosti na području sjeverozapadne Hrvatske došlo je do intenzivnih jezičnih dodira kajkavskih organskih govora, ali i kajkavskoga književnog jezika, s austrijskim organskim govorima,...

  Opširnije »