• Riznica

  Hrvatska jezična mrežna riznica je institutski program koji obuhvaća projekte i djelatnosti s ciljem izgradnje Hrvatskoga jezičnog korpusa i drugih resursa za hrvatski jezik. Unutar Riznice računalno i jezikoslovno obrađujemo tekstove hrvatskoga jezika različitih razdoblja, žanrova i stilova.

  → riznica.ihjj.hr

 • Struna

  Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća...

  → struna.ihjj.hr

 • Savjetnik

  Jezični savjeti na ovim stranicama nastali su temeljem upita koje građani i zaposlenici tvrtka, javnih i privatnih ustanova svakodnevno postavljaju službi za jezične savjete našeg Instituta. Ove su stranice zamišljene kao zbirka jednostavnijih jezičnih savjeta.

  → savjetnik.ihjj.hr

 • Pravopis

  U lipnju 2012. godine u Odjelu za hrvatski standardni jezik Instituta pokrenut je projekt izrade Hrvatskoga pravopisa s ciljem rješavanja temeljnih pravopisnih prijepora u hrvatskome jeziku. Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 27. lipnja 2013. godine dostupan je na ovome mjestu.

  → pravopis.hr

 • Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Antun Šojat

  Kratki navuk Jezičnice horvatske: jezik stare kajkavske književnosti

  Pripremljeni su tekstovi Antuna Šojata objavljivani u časopisu Kaj 1969.-1971. za objavljivanje u knjizi. Autor paralelno prikazuje osobine kajkavskih govora i osobine kajkavskoga književnog jezika tako da se sustavno, po jezičnim razinama, prati stanje u mjesnim...

  Opširnije »
 • Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

  Ranko Matasović (ur.), Dunja Brozović-Rončević (ur.), Maxim Fomin (ur.)

  Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe

  Zbornik donosi sedamnaest radova sa znanstvenoga skupa, održanog u Dubrovniku od 18. do 20. IX. 2009., trećeg u nizu koje organizira Societas Celto-Slavica. Radovi su podijeljeni u tri cjeline: I. Celtic and Slavic languages from a historical point of view; II....

  Opširnije »
 • Hrvatsko-latinski rječnik

  Pavao Ritter Vitezović

  Hrvatsko-latinski rječnik

  Hrvatsko-latinski rječnik, obrat rukopisnoga rječnika Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića, daje nam odgovor na pitanja kako je mogao izgledati njegov rukopisni hrvatsko-latinski rječnik kojemu se izgubio svaki trag, te kako je izgledao hrvatski...

  Opširnije »
 • Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Antica Menac, Mira Menac-Mihalić

  Frazeologija splitskog govora s rječnicima

  Rječnik frazema osnovni je dio knjige Frazeologija splitskoga govora, koji obuhvaća više od 3000 splitskih frazema, oprimjerenih u više tisuća rečenica, razvrstanih uz nadnatuknicu po formalnom principu. U uvodnim poglavljima M. Menac-Mihalić i akademkinja...

  Opširnije »