Pravopisi hrvatskoga jezika

Grafijski prijestandardna pravopisna djela i izdanja

 • Raymundo Giamagnik (Rajmund Džamanjić), Nauk ʃa piisati dobro latinskiema slovima rieci yeʃika slovinskoga koyiemse Dvbrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctititem svoyiem yeʃikom ʃluʃcij, Venecija, 1639. (pretisak: Fach Slavische Philologie der Universität, Bamberg, 1991.)
 • Blaž Tadijanović, Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u illyrski, i nyemacski jezik. Magdeburg, 1761, Tropava, 1766. Pretisak 1: Slavonski Brod 2005. Pretisak 2: Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761). Pretisak: Zagreb. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013.
 • Matija Antun Relković, Nova slavonska, i nimacska grammatika. Neue Slavonische und Deutsche Grammatik. Zagreb, 1767, Beč 1774, 1789.
 • Kratki navuk za pravopìszanye horvatzko za pòtrebnozt nàrodnih skol (Einleitung zur croatischen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche Kroatien ), Budim 1779. Pretisak: Zagreb. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2003.
 • Uputjenje k'slavonskomu pravopisanju za potrebu narodnieh ucsionicah u Kraljestvu Slavonie (Anleitung zur slawonischen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Slawonien), Budim 1779. Pretisak: Osijek, Matica hrvatska 1998. (autorstvo pripisano Antunu Mandiću)
 • Napuchenye vu horvatzko pravopiszanye. Z-pravochtenyem y glaszomerenyem, za potrebnozt narodnih skol Vugerszkoga, y Horvatzkoga Orszaga, Budim 1780.
 • Naputchenye za horvatzki prav chteti y piszati , Budim 11808, 21830, 31832. Pretisak: Zabok – Donja Stubica 2004.
 • Šime Starčević, Nova ricsoslovica illiricska vojnicskoj mladosti krajicsnoj poklonjena, Trst, 1812.. Pretisak: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.
 • Ljudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisaňa, poleg mudroĬubneh narodneh i prigospodarneh temeĬov i zrokov, Budim 1830. Pretisak: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske - Sveučilišna naklada Liber - Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb 1983.)
 • Ljudevit Gaj, Pravopisz, Danica, Zagreb, 1835.
 • Vjekoslav Babukić, Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga, Zagreb, 1836.
 • Ignac Kristijanović, Grammatika horvatskoga narječja, Zagreb 1837. Pretisak: Zagreb 2012.
 • Antun Mažuranić, Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike . Zagreb 1839, 1842.
 • Josip Partaš, Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb 1850. Pretisak: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2002.
 • Fran Volarić, Ilirska slovnica za početne učionice, Trst 1854.
 • Vjekoslav Babukić, Ilirska slovnica , Zagreb 1854. Pretisak: Zagreb. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2014.
 • Antun Mažuranić, Slovnica Hervatska. Za gimnazije i realne škole. Dio I. Rěčoslovje. Zagreb 11859, 21861, 31866, 41869.
 • Adolfo Veber Tkalčević, Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije, Beč 11859. 21862. Pretisak prvoga izdanja: Zagreb. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2005., Slovnica za četvrti razred katoličkih glavnih učionicah u Carevini austrijanskoj, Beč, 1867., Slovnica hěrvatska za srednja učilišta, Zagreb, 1873.
 • Josip Tkalec, Hrvatski pravopisni rječnik, Zagreb 1886.
 • Marćel (Marcel) Kušar, Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetičkom i etimologijskom), naklada piščeva, Dubrovnik, 1889. Pretisak: Pergamena, Zagreb 2009.
 • Petar Tutavac. Pravopis hrvatskoga jezika. Buenos Aires 1971. Pretisak: Zagreb, 2014.

Grafijski standardna pravopisna djela i izdanja

 • Ivan Broz, Hrvatski pravopis, Zagreb 11892, 21893. Pretisak prvoga izdanja: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2014. Dragutin Boranić (priredio) Dra Ivana Broza Hrvatski pravopis , Zagreb 31904, 41906, 51911, 61915
 • Artur Gavazzi, Pravopisni rječnik: s pravilima za hrvatski jezik, Zagreb 11906 (anonimno), 21921 (priredio Milovan Gavazzi)
 • Dragutin Boranić, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11921, 21923, 31926, 41928, 51930, Pravopis hrvatskosrpskoga jezika, Zagreb 61934, 71937, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb, x1940 (ovo izdanje iz 1940. je tzv. banovinsko i predstavlja ponovno izdano 4. izdanje iz 1928. koje se nije obrojčilo kao novo izdanje), 81941, 91947, 101951
 • Pravopisno uputstvo za sve osnovne, srednje i stručne škole Kraljevine S. H. S s kratkim tumačenjem i objašnjenjem, Zagreb 1929.
 • Ivan Esih, Hrvatski pravopisni rječnik, Zagreb 1940.
 • Franjo Cipra; Petar Guberina; Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, Zagreb 1941. (zabranjen). Pretisak: ArTresor, Zagreb 1998.
 • Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Hrvatskoga državnog ureda za jezik), Koriensko pisanje, Zagreb 11942, 21942.
 • Franjo Cipra; Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Ureda za hrvatski jezik), Hrvatski pravopis, Zagreb 1944. Pretisak: Hrvatski korijenski pravopis , Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
 • Pravopisna komisija (stilizacija teksta: Ljudevit Jonke i Mihailo Stevanović): Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika s pravopisnim rječnikom, Zagreb – Novi Sad 1960.
 • Pravopisna komisija (prir. Ljudevit Jonke – Mihailo Stevanović), Pravopis hrvatskosrpskoga jezika. Školsko izdanje, Zagreb – Novi Sad 11960, 21962, 31964, 41966, 51967, 61968, 71969, 81970.
 • Stjepan Babić; Božidar Finka ; Milan Moguš, Hrvatski pravopis , Zagreb 11971. (zabranjen). Pretisci: London 1972. i 1984, Zagreb 1990. Zagreb 21994, 31995, 41996, 52000, 62002, 72003, 82004, 92006.
 • Vladimir Anić; Josip Silić, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika , Sveučilišna naklada Liber – Školska knjiga, Zagreb 11986, 21987, 31990, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber – Školska knjiga, Zagreb 2001.
 • Pravopisni priručnik. Dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika (prir. Ljiljana Jojić), Zagreb 12003, x2004, x2006, x2009. (Djelo iz 2003. pretisnuto je triput bez numeriranih bibliografskih podataka o izdanjima.) Pravopisni priručnik. Dodatak Enciklopedijskome rječniku hrvatskoga jezika, Zagreb 22004.
 • Stjepan Babić; Sanda Ham; Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Zagreb 12005, 22008, 32009, 42012.
 • Lada Badurina; Ivan Marković; Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Zagreb 12007, 22008.
 • Stjepan Babić; Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 12010, 22011.
 • Ante Bičanić; Anđela Frančić; Lana Hudeček; Milica Mihaljević, Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Croatica, Zagreb 2013.
 • Hrvatski pravopis (gl. ur. Željko Jozić), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013.

O pravopisnoj bibliografiji

U ovaj pregled hrvatske pravopisne bibliografije uključena su sva ona povijesna i suvremena djela koja su navodila i opisivala pravila pisanja na hrvatskome jeziku. Osim u suvremenim pravopisnim priručnicima, pravila za pisanje na hrvatskome jeziku nalaze se i u:

 1. pravopisnim priručnicima za čija su rješenja autori u predgovorima jasno istaknuli da su utemeljena na postojećim pravopisnim djelima te da pristupaju drugom metodologijom opisa i/ili drugoj ciljanoj publici, npr. Grečl, Osnove pravilnoga pisanja (1987.), Protuđer, Pravopis, pravogovor, rječnik hrvatskoga književnog jezika (2010.), Lončarić-Bičanić, Priručnik za pravilno pisanje (2000.)
 2. udžbenicima, vježbenicama i zadaćnicama hrvatskoga jezika za osnovnu ili srednju školu koji obuhvaćaju pravopisno gradivo, npr. Peruško, Pravopisni priručnik za riječi s glasovima č, ć, dž, đ, ije, je (1957.), Bikić, Pravopisni priručnik hrvatskoga jezika : za osnovnu školu (1997.), Čubrić i Barbaroša-Šikić, Praktični školski pravopis : s vježbama i zadacima (2012.)
 3. udžbenicima hrvatskoga jezika za učenje hrvatskoga jezika za strance, pisani na hrvatskome ili inome jeziku, npr. Udier i Gulešić Machata, Razgovarajte s nama – gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2-C1 (2014.)
 4. starim hrvatskim gramatikama: Tadijanović 1761. i 1766., Relković 1767., Lanosović 1778., Kristijanović 1837. (na stranicama 229. – 240 pretiska iz 2012.), Starčević 1812. (slovopis se obrađuje na stranicama 17–24, a pravopis na stranicama 111–112), Babukić 1836. (na stranicama 61–62), Volarić 1854. (na stranicama 169. – 185.), Babukić 1854., Veber Tkalčević 1859. (na stranicama 165. 177. pretiska iz 2005.), 1867. (na stranicama 123. – 131.) i 1873. (na stranicama 206. – 212.), Mažuranić 1861. i 1869. (na stranicama 26. 32.)
 5. slovopisnim priručnicima, npr. Džamanjić (1639.), Gaj (1830.)
 6. pravopisnim rječnicima, npr. Tkalec (1886.), Gavazzi (1906.), Esih (1940.)
 7. starim rječnicima, npr. Mikalja (1649.)
 8. jezičnim savjetnicima, npr. Frol, Kako ćeš pravilno pisati? Osnovne gramatičke i pravopisne upute (1940.), Matković, Ah, taj hrvatski! Jezični savjetnik za svakoga (2005.), Jezični savjetnik Coca-Cole HBC Hrvatska (2012.)
 9. općim jezičnim priručnicima, npr. Bičanić i dr. (2013.), Frančić-Petrović (2013.)
 10. strukovnim priručnicima za pisanje, npr. Mimica-Vunić, Priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika za stenografe, daktilografe i ostale birotehničare (1973.)
 11. repetitorijima, mementima ili podsjetnicima, npr. Soljačić, Repetitorij hrvatskosrpske gramatike i pravopisa (1938.), Protuđer, Hrvatski pravopis – rječnik: podsjetnik pravopisnoga rječnika (2006.), Puljiz, Memento hrvatskoga jezika – bit hrvatskoga pravopisa (2009.)
 12. jezičnim početnicama, slikovnicama ili ilustriranim djelima s pravopisnim temama, npr. Tadijanović (1761.), Bikić, Pravopisni priručnik hrvatskoga jezika : za osnovnu školu (1995.)
 13. drugim djelima, npr. tiskani prilog programske aplikacije pravopisnoga provjernika Batnožić-Ranilović-Silić, Hrvatski računalni pravopis (1996.), posteri, plakati, interaktivni CD-ROM-ovi, mrežne stranice o hrvatskome pravopisu (Pravopis hrvatskoga jezika na hrvatskoj Wikipediji i dr.)

Budući da su se pravila pisanja navodila u raznim djelima i da se pojam pravopisa mijenjao kroz povijest, uvela se podjela na „pravopisna djela u užemu” i na „pravopisna djela u širemu smislu”.

Nadalje, sve se pravopisne knjige dijele u grafijski prijestandardno i grafijski standardno razdoblje. Jedini pravopis tiskan u standardnome razdoblju hrvatskoga pisanja koji se koristi prijestandardnim grafemima jest Tutavčev Hrvatski pravopis iz 1971.

Pregled pravopisne bibliografije čine sljedeće kategorije pravopisnih knjiga:

 • pravopisna djela u užemu smislu
 • sva prijesuvremena djela koja popisuju pravopisna pravila
 • suvremene pravopisne knjige s izvornim doprinosom na razini pravopisnoga sadržaja
 • pravopisni rječnici

U pregled pravopisne bibliografije za hrvatski jezik nisu se uključivale kategorije djela koja su na gornjemu popisu označena rednim brojevima 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 i 13.

U razdoblju od 376 godina, od 1639. do 2015., hrvatsko (pravo)pisanje opisano je u 42 djela, među kojima su 23 grafijski prijestandardna i 19 standardnih.

Računaju li se izdanja, pretisci i dotisci, ukupan broj pravopisnih djela iznosi 115 od kojih je 46 prijestandardnih i 69 standardnih.

Što se tiče pravopisa u užemu smislu, govori se o 16 hrvatskih pravopisnih priručnika od kojih su 3 prijestandardna i 13 standardnih. Oni su izdani u 64 izdanja od kojih je 6 pisano prijestandardnom, a 58 standardnom grafijom.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u ožujku 2014. organizirana je izložba 375 godina hrvatskih pravopisa o kojoj je snimljen televizijski prilog objavljen na prvome programu Hrvatske radiotelevizije 24. ožujka 2014. u sklopu emisije Jezik za svakoga. Prilog s izložbe može se pogledati ovdje.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/