Obilježavanje 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije

20. rujna 2023.

U Velikoj dvorani Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 20. rujna 2024. obilježava se 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije o za...

Pročitaj više

U Dubrovniku održana znanstveno-dramska priredba „Dubrovački govor u Gramatici Francesca Marije Appendinija”

8. rujna 2023.

U Dubrovniku je dr. sc. Ivana Lovrić Jović upriličila znanstveno-dramsku priredbu u kojoj je govorila o zastupljenosti dubrovačkoga govo...

Pročitaj više

Znanstveni skup o 500. obljetnici smrti Marka Marulića

19. srpnja 2023.

U povodu 500. godine od smrti Oca Hrvatske Književnosti, koja se navršava 5. siječnja 2024., Institut za hrvatski jezik i Nacionalna i sv...

Pročitaj više

Preminula dr. Darija Gabrić-Bagarić

9. srpnja 2023.

Napustila nas je istaknuta jezikoslovka Darija Gabrić-Bagarić. Darija Gabrić-Bagarić rođena je 5. siječnja 1947. godine u Sarajevu, gd...

Pročitaj više

Preminuo dr. Mijo Lončarić

21. lipnja 2023.

Napustio nas je veliki hrvatski dijalektolog, kajkavolog, kroatist i lingvist – dr. sc. Mijo Lončarić.Dr. sc. Mijo Lončarić rođen je ...

Pročitaj više

Poziv na upis na Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

14. lipnja 2023.

Pozivamo sve zainteresirane da nam dostave otvorene molbe s iskazanim interesom za upis na Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvat...

Pročitaj više

Knjige iz ponude

Ostvarite 30% popusta na sve knjige

E-Trgovina

Student on-site participant...

Euralex 2024

270,00 €

Regular on-site participant EURALEX member...

Euralex 2024

330,00 €

Regular on-site participant non-member...

Euralex 2024

370,00 €

Virtual participant (non-presenter)...

Euralex 2024

50,00 €

Mirakuli Slavne Deve Marije (Senj, 1508.)...

Mirjana Crnić Novosel, Ivana Eterović

15,00 €

Pojmovnik kriminalistike i forenzike - 2. izdanje...

Š. Anđelinović, A. Banovac, Ž. Bašić, K. Bečić, T. Bošnjak Botica, J. Crnjac, I. Jerković, I. Kružić, A. Lozina, T. Ljubić, S. Marendić, B. Nahod, D. Primorac, G. Rosandić, K. Vilović, P. Vukša Nahod

26,00 €

Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni h...

Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Željko Jozić, Kristian Lewis, Sanja Perić Gavrančić, Kristina Štrkalj Despot

15,00 €

DESET POKORNI RAZGOVORĀ Ivana Josipa Pavlovića Lučića...

Jurica Budja

28,00 €

Govori Makarskoga primorja...

Ivana Kurtović Budja

20,00 €

Hrvatski jezik, 10. godište (2023.) komplet...

IHJJ

7,96 €

Hrvatski jezik br. 4 – 2023....

IHJJ

2,66 €

Hrvatska školska gramatika – treće, dopunjeno izdanje...

Lana Hudeček i Milica Mihaljević

15,00 €

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/