Zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1. travnja 2005. godine na tadašnjem Odjelu za opće i poredbeno jezikoslovlje, koji je 2006. promijenio ime u Odjel za opće, poredbeno i računalno jezikoslovl...

Pročitaj više

Rođen je 12. studenoga 1972. u Sisku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1999. stekao je diplomu iz opće lingvistike i komparativne knjiž...

Pročitaj više

Rođen 30. kolovoza 1973. u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen i otac dvoje djece.Objavljeni materijali mogu se preuzeti na stranici Akademia.edu, a...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr