Danas je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

22. veljače 2024.

Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, 22. veljače, spomendan je Republike Hrvatske koji je na inicijativu Instituta za hrvatski jezik 20...

Pročitaj više

​Mjesec hrvatskoga jezika od 21. veljače do 17. ožujka

22. veljače 2024.

Pred nama je Mjesec hrvatskoga jezika, prestižna obrazovna i kulturna manifestacija koja se na poticaj Instituta za hrvatski jezik obiljež...

Pročitaj više

O 50. obljetnici smrti Blaža Jurišića

17. veljače 2024.

Ove se godine navršava 50 godina od smrti istaknutoga hrvatskog jezikoslovca Blaža Jurišića. Institut za hrvatski jezik, Alumni klub Odj...

Pročitaj više

Radionica Leipzig Glossing Rules

9. veljače 2024.

U okviru projekata Semantičko-sintaktička klasifikacija glagola u hrvatskom jeziku (HRZZ, IP-2022-10-8074) i Hrvatske glagolske valencije ...

Pročitaj više

Digitalizacija hrvatskih gramatika do ilirizma na Filozofskome fakultetu

7. veljače 2024.

U organizaciji Katedre za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopediku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozof...

Pročitaj više

Hrvatski jezik u nastavi materinskog jezika u Štajerskoj – velik uspjeh hrvatske diplomacije

28. siječnja 2024.

Vijest da će austrijska pokrajina Štajerska od sljedeće školske godine uvesti hrvatski jezik kao jezik nastave materinskoga jezika u svo...

Pročitaj više

Knjige iz ponude

Ostvarite 30% popusta na sve knjige

E-Trgovina

Mirakuli Slavne Deve Marije (Senj, 1508.)...

Mirjana Crnić Novosel, Ivana Eterović

15,00 €

Pojmovnik kriminalistike i forenzike - 2. izdanje...

Š. Anđelinović, A. Banovac, Ž. Bašić, K. Bečić, T. Bošnjak Botica, J. Crnjac, I. Jerković, I. Kružić, A. Lozina, T. Ljubić, S. Marendić, B. Nahod, D. Primorac, G. Rosandić, K. Vilović, P. Vukša Nahod

26,00 €

Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni h...

Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Željko Jozić, Kristian Lewis, Sanja Perić Gavrančić, Kristina Štrkalj Despot

15,00 €

DESET POKORNI RAZGOVORĀ Ivana Josipa Pavlovića Lučića...

Jurica Budja

28,00 €

Govori Makarskoga primorja...

Ivana Kurtović Budja

20,00 €

Hrvatski jezik, 10. godište (2023.) komplet...

IHJJ

7,96 €

Hrvatski jezik br. 4 – 2023....

IHJJ

2,66 €

Hrvatska školska gramatika – treće, dopunjeno izdanje...

Lana Hudeček i Milica Mihaljević

15,00 €

Hrvatski jezik br. 3 – 2023....

IHJJ

2,66 €

Rječnik velikoga i maloga početnog slova – drugo, dopunjeno i...

Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković, Perina Vukša Nahod

26,00 €

Hrvatski jezik br. 2 – 2023....

IHJJ

2,66 €

Pojmovnik kriminalistike i forenzike...

Š. Anđelinović, A. Banovac, Ž. Bašić, K. Bečić, T. Bošnjak Botica, J. Crnjac, I. Jerković, I. Kružić, A. Lozina, T. Ljubić, S. Marendić, B. Nahod, D. Primorac, G. Rosandić, K. Vilović, P. Vukša Nahod

26,00 €

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/