Odjel za hrvatski standardni jezik

O odjelu

Odjel za hrvatski standardni jezik

Temeljna je zadaća Odjela za hrvatski standardni jezik proučavati hrvatski standardni jezik na svim jezičnim razinama. Standardni je jezik sustav uređen eksplicitnom (svjesnom, planskom) normom, tj. pravilima (pravopisom i gramatikom) i popisom (normativnim rječnikom). Stoga su zadaće Odjela za standardni jezik povezane s oblikovanjem i njegovanjem hrvatskoga standardnog jezika, njegova ustroja i funkcioniranja u društvu na hrvatskome jezičnom prostoru. Jezična se norma proučava na pravopisnoj, naglasnoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj i stilističkoj razini. Članovi odjela također se bave znanstvenim istraživanjima iz područja leksikografije i terminologije, predaju na nekoliko fakulteta, pišu monografije i članke, sudjeluju u radu povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika i ocjenjivanje udžbenika i nastavnih sredstava .

U Odjelu za hrvatski standardni jezik izrađen je Prvi školski rječnik namijenjen učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole u kojemu je obrađeno oko 2 500 riječi i Školski rječnik s 30 000 riječi namijenjen učenicima završnih razreda osnovne škole i srednjoškolcima te jezični priručnik Hrvatski na maturi.

Jedna je od trajnih djelatnosti odjela jezično savjetništvo. Suradnici daju jezične savjete telefonski, na broj 060 622 226. Složeniji se savjeti, često za potrebe sudskoga postupka, daju u pisanome obliku. Najčešći upiti obrađeni su u digitalnome obliku i postavljeni su na adresu savjetnik.ihjj.hr. Taj će se portal i ubuduće upotpunjavati jer je davanje jezičnih savjeta trajni institutski zadatak. Članovi odjela također sudjeluju u radu projekta Hrvatsko strukovno nazivlje – STRUNA.

Na odjelu se izrađuju i mrežne stranice Jezični savjeti i Bolje je hrvatski! (bolje.hr) na kojima se nalaze odgovori na najčešće jezične nedoumice te prijedlozi hrvatskih zamjena za anglizme koji su neprilagođeni ušli u uporabu u hrvatskome jeziku. Svaki se mjesec unosi po pet novih zamjena za neprilagođene anglizme.

U Odjelu za hrvatski standardni jezik trenutačno se radi na ovim projektima:

  • Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (voditeljica Lana Hudeček)
  • Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena (voditeljica Milica Mihaljević)
  • Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (voditeljica Goranka Blagus Bartolec)
  • Muško i žensko u hrvatskome jeziku (voditeljice Lana Hudeček i Milica Mihaljević
  • Religijski pravopis (voditeljice Lana Hudeček i Milica Mihaljević)
  • Baza sastavljenoga i nesastavljenoga pisanja (voditeljica Ermina Ramadanović)
  • Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj - Rena (voditelj Kristian Lewis)
  • Hrvatski jezik u Europskoj uniji (voditeljica Irena Miloš)

Suradnici Odjela sudjeluju u međunarodnim COST akcijama:

  • · Distant Reading for European Literary History (CA16204) (Maja Matijević) · European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (CA16105) (Josip Mihaljević) · European Network for Game Theory (CA16228) (Josip Mihaljević) · Nexus Linguarum – European network for Web-centred linguistic data science (CA18209) (Ivana Brač, Maja Matijević) Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević članovi su Terminological Commission attached under International Committee of Slavonic Scholars i rade na projektima · Rječnik terminološkoga nazivlja (voditeljica Viktorija Ivaščenko) · Terminografska baza podataka TERM_IN – Slavenska terminografija (1990. – 2017.) (voditeljica Viktorija Ivaščenko) Lana Hudeček i Milica Mihaljević surađuju na projektu British Councila; Support to Curricular Reform in Croatia, phase 4 (voditeljica Victoria Clark).


Suradnici na odjelu

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obraniv...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikos...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Irena Miloš rođena je u Rijeci 1971. godine. Ondje je završila srednju školu – Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi (današnja Riječka gimnazija) te studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fa...

Pročitaj više

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/