Opći akti Instituta

Statut Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014.)

Pravilnik o ustroju Instituta

Program znanstvenih istraživanja i strategija razvoja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2017. – 2021.

Akcijski plan povećanja međunarodne prepoznatljivosti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2015. – 2017.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o radu

Etički kodeks

Poslovnik o radu Etičkoga povjerenstva

Izvješće o radu IHJJ-a u 2016. godini

Poslovnik o radu Znanstvenoga vijeća

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Instituta

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010. – 2015.

Izvješće o tematskom vrednovanju

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o radu

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Odluka o postupanju s računima u IHJJ-u

Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza

Pravilnik o tokovima i kontroli knjigovodstvenih isprava u procesu izvršavanja proračuna

Pravilnik o zaštiti arhivske građe

Pravilnik o zaštiti na radu

Procjena rizika

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Upute o načinu i toku preuzimanja obveza

Financijski plan – prihodi

Financijski plan – rashodi

Financijski plan poslovanja od 2014. do 2016. godine

Financijsko izvješće o poslovanju u 2013. godini

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

VIF pokazatelji 2016.

VIF pokazatelji 2015.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr