Opći akti Instituta

Zakon visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (2018.)

Akt o osnivanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1996.)

Statut

Statut Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - pročišćeni tekst (2022.)

Strategija

Pravilnici

Poslovnici

Kodeksi

Etički kodeks

Odluke

Planovi

Ugovori o programskome financiranju javnoga znanstvenog instituta

Poslovna i financijska izvješća

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/