Jezični savjetnici hrvatskoga jezika


Jezično savjetništvo za hrvatski jezik vrlo je bogata i raznovrsna kroatistička djelatnost zbog čega je teško dati iscrpan pregled. Ono se opisuje u rječnicima, pravopisima i gramatikama hrvatskoga jezika, a pronalazi se i u mnogim tekstovnim oblicima kao što su školski udžbenici, strukovni priručnici, razlikovni rječnici, stilski savjetnici, udžbenici za učenje hrvatskoga jezika za strance, izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, stručni radovi, članci i rasprave, novinski prilozi, kolumne i podlistci, lektorski zapisi, eseji, blogovi itd. Jezično savjetništvo tema je i televizijskih i radijskih emisija na Hrvatskoj radioteleviziji (emisija Govorimo hrvatski koja se emitira na Radio Sljemenu), a postoji i jedinstvena usluga telefonskoga jezičnog savjetništva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (060/622-226) te mrežnih stranica jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Na ovome mjestu popisuju se samo jezični savjetnici u užemu smislu kao tiskanih, normativnih i tematski ciljanih knjižnih djela. Publicistička (npr. Nives Opačić, Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil, Zagreb 2009.), leksikografska (npr. Stanka Pavuna, Mali razlikovni rječnik: Govorimo li ispravno hrvatski?, Integra, Zagreb 1992.), školska (Ivo Frol, Kako ćeš pravilno pisati? Osnovne gramatičke i pravopisne upute, Hrvatska naklada, Zagreb 1940. ili Maja Matković, Ah, taj hrvatski! Jezični savjetnik za svakoga, Večernji list, Zagreb 2005.) znanstvena (npr. Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb 1964. i 1965.) i mrežna djela (npr. Bujica riječi) nisu uvrštena u ovoj inačici popisa jezičnih savjetnika.

 • Vatroslav Rožić, Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zemun 1904. Barbarizmi u hrvatskome jeziku, Zagreb 1908. i 1913. (pretisak Zagreb 1998.)
 • Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, Zagreb 1911. (pretisak Zagreb 1997.)
 • Tomo Maretić, Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati našim jezikom, Zagreb 1924.
 • Marko Soljačić, Jezični i stilistički savjetnik, Zagreb 1939.
 • Radovan Vidović, Kako valja — kako ne valja pisati, Zagreb 1969.
 • Jezični savjetnik s gramatikom, ur. S. Pavešić, Zagreb 1971.
 • Radovan Vidović, Jezični savjetnik, Split 1983.
 • Ivan Brabec, Sto jezičnih savjeta, Zagreb 1984.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb 1990. i 1991.
 • Franjo Tanocki, Hrvatska riječ jezični priručnik, Osijek 1994. i 1995.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb 1995.
 • Mile Mamić, Jezični savjeti, Zadar 1996. i 1997.
 • Govorimo hrvatski: jezični savjeti (ur. Mihovil Dulčić), Hrvatski radio, Zagreb 1997.
 • Ivan Zoričić, Hrvatski u praksi, Pula 1998.
 • E. Barić i dr., Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 1999.
 • Maja Matković, Jezični savjetnik: iz prakse za praksu, Škorpion, Zagreb 2006.
 • Nives Opačić, Reci mi to kratko i jasno: hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb 2009.
 • Lada Hudeček, Milica Mihaljević i Luka Vukojević, Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010. i 2011.
 • Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska − Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, pripremili Lana Hudeček i Maja Matković u suradnji s Igorom Ćutukom, Coca-Cola HBC Hrvatska, Zagreb 2012.
 • Sanda Ham, Jadranka Mlikota, Borko Baraban, Alen Orlić, Hrvatski jezični savjeti, Školska knjiga, Zagreb 2014.
 • Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, 555 jezičnih savjeta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/