Jezični savjetnici hrvatskoga jezika

Kratki pregled tiskanih jezičnih savjetnika hrvatskoga jezika

Jezično savjetništvo za hrvatski jezik vrlo je bogata i raznovrsna kroatistička djelatnost zbog čega je teško dati iscrpan pregled. Ono se opisuje u rječnicima, pravopisima i gramatikama hrvatskoga jezika, a pronalazi se i u mnogim tekstovnim oblicima kao što su školski udžbenici, strukovni priručnici, razlikovni rječnici, stilski savjetnici, udžbenici za učenje hrvatskoga jezika za strance, izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, stručni radovi, članci i rasprave, novinski prilozi, kolumne i podlisci, lektorski zapisi, eseji, blogovi itd. Jezično savjetništvo tema je i televizijskih i radijskih emisija na Hrvatskoj radioteleviziji (emisija Govorimo hrvatski koja se emitira na Radio Sljemenu), a postoji i jedinstvena usluga telefonskoga jezičnog savjetništva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (060/622-226) te mrežnih stranica Zbirke jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Na ovome mjestu popisuju se samo jezični savjetnici u užemu smislu kao tiskanih, normativnih i tematski ciljanih knjižnih djela. Publistička (npr. Nives Opačić, Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil, Zagreb 2009.), leksikografska (npr. Stanka Pavuna, Mali razlikovni rječnik : Govorimo li ispravno hrvatski?, Integra, Zagreb 1992.), školska (Ivo Frol, Kako ćeš pravilno pisati? Osnovne gramatičke i pravopisne upute, Hrvatska naklada, Zagreb 1940. ili Maja Matković, Ah, taj hrvatski! Jezični savjetnik za svakoga, Večernji list, Zagreb 2005.) znanstvena (npr. Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb 1964. i 1965.) i mrežna djela (npr. Bujica riječi) nisu bila uvrštavana u ovoj inačici popisa jezičnih savjet(nik)a.

 • Vatroslav Rožić, Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zemun 1904. Barbarizmi u hrvatskome jeziku, Zagreb 1908. i 1913. (pretisak Zagreb 1998.)
 • Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, Zagreb 1911. (pretisak Zagreb 1997.)
 • Tomo Maretić, Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati našim jezikom, Zagreb 1924.
 • Marko Soljačić, Jezični i stilistički savjetnik, Zagreb 1939.
 • Radovan Vidović, Kako valja — kako ne valja pisati, Zagreb 1969.
 • Jezični savjetnik s gramatikom, ur. S. Pavešić, Zagreb 1971.
 • Radovan Vidović, Jezični savjetnik, Split 1983.
 • Ivan Brabec, Sto jezičnih savjeta, Zagreb 1984.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb 1990. i 1991.
 • Franjo Tanocki, Hrvatska riječ jezični priručnik , Osijek 1994. i 1995.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb 1995.
 • Mile Mamić, Jezični savjeti, Zadar 1996. i 1997.
 • Govorimo hrvatski : jezični savjeti (ur. Mihovil Dulčić), Hrvatski radio, Zagreb 1997.
 • Ivan Zoričić, Hrvatski u praksi, Pula 1998.
 • Barić i dr., Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 1999.
 • Maja Matković, Jezični savjetnik : iz prakse za praksu, Škorpion, Zagreb 2006.
 • Nives Opačić, Reci mi to kratko i jasno : hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb 2009.
 • Lada Hudeček, Milica Mihaljević i Luka Vukojević, Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010. i 2011.
 • Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska − Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, pripremili Lana Hudeček i Maja Matković u suradnji s Igorom Ćutukom, Coca-Cola HBC Hrvatska, Zagreb 2012.
 • Sanda Ham i dr., Hrvatski jezični savjeti, Školska knjiga, Zagreb 2014.

Više o jezičnosavjetničkim izvorima, popisima, tumačenjima i raščlambama može se naći ovdje:

 • mrežni katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s predmetnom odrednicom "hrvatski jezik -- priručnici",
 • mrežni katalog Knjižnice Grada Zagreba s predmetnim odrednicama "hrvatski jezik - jezični savjeti" i "hrvatski jezik - priručnici",
 • mrežni katalog Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s tematskim odrednicama "hrvatski jezik - savjetnik", "hrvatski jezik - jezični savjetnici", "hrvatski jezik - jezični savjeti", "hrvatski jezik - jezični savjetnik" i drugima,
 • istraživanje Ilije Protuđera Povijesni kronološki pregled hrvatskih jezičnih savjetnika (od početka) 1904. do 2004., objavljeno u Kolu 4 iz 2004.,
 • bibliografija Stjepana Babića Jezični savjetnici, objavljen u Vijencu 158 iz 2000.,
 • bibliografija Ivana Markovića o jezičnim savjetnicima, objavljena na stranicama Zagrebačke slavističke škole,
 • mrežne stranice http://blog.dnevnik.hr/stitch/,
 • doktorska disertacija Ilije Protuđera Hrvatski jezični savjetnici od početaka do danas : (od 1904. do 2004.), mentor Vlado Pandžić, objavljena 2009.,
 • enciklopedijska definicija jezičnih savjetnika na Mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Ovaj pregled jezičnih savjetnika sastavio je Tomislav Stojanov 5. studenoga 2015.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr