Jezični savjetnici hrvatskoga jezika

Kratki pregled tiskanih jezičnih savjetnika hrvatskoga jezika

Jezično savjetništvo za hrvatski jezik vrlo je bogata i raznovrsna kroatistička djelatnost zbog čega je teško dati iscrpan pregled. Ono se opisuje u rječnicima, pravopisima i gramatikama hrvatskoga jezika, a pronalazi se i u mnogim tekstovnim oblicima kao što su školski udžbenici, strukovni priručnici, razlikovni rječnici, stilski savjetnici, udžbenici za učenje hrvatskoga jezika za strance, izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi, stručni radovi, članci i rasprave, novinski prilozi, kolumne i podlisci, lektorski zapisi, eseji, blogovi itd. Jezično savjetništvo tema je i televizijskih i radijskih emisija na Hrvatskoj radioteleviziji (emisija Govorimo hrvatski koja se emitira na Radio Sljemenu), a postoji i jedinstvena usluga telefonskoga jezičnog savjetništva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (060/622-226) te mrežnih stranica Zbirke jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Na ovome mjestu popisuju se samo jezični savjetnici u užemu smislu kao tiskanih, normativnih i tematski ciljanih knjižnih djela. Publistička (npr. Nives Opačić, Riječi s nahtkasna i kantunala (preko noćnog ormarića), Profil, Zagreb 2009.), leksikografska (npr. Stanka Pavuna, Mali razlikovni rječnik : Govorimo li ispravno hrvatski?, Integra, Zagreb 1992.), školska (Ivo Frol, Kako ćeš pravilno pisati? Osnovne gramatičke i pravopisne upute, Hrvatska naklada, Zagreb 1940. ili Maja Matković, Ah, taj hrvatski! Jezični savjetnik za svakoga, Večernji list, Zagreb 2005.) znanstvena (npr. Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb 1964. i 1965.) i mrežna djela (npr. Bujica riječi) nisu bila uvrštavana u ovoj inačici popisa jezičnih savjet(nik)a.

 • Vatroslav Rožić, Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zemun 1904. Barbarizmi u hrvatskome jeziku, Zagreb 1908. i 1913. (pretisak Zagreb 1998.)
 • Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, Zagreb 1911. (pretisak Zagreb 1997.)
 • Tomo Maretić, Hrvatski ili srpski jezični savjetnik za sve one, koji žele dobro govoriti i pisati našim jezikom, Zagreb 1924.
 • Marko Soljačić, Jezični i stilistički savjetnik, Zagreb 1939.
 • Radovan Vidović, Kako valja — kako ne valja pisati, Zagreb 1969.
 • Jezični savjetnik s gramatikom, ur. S. Pavešić, Zagreb 1971.
 • Radovan Vidović, Jezični savjetnik, Split 1983.
 • Ivan Brabec, Sto jezičnih savjeta, Zagreb 1984.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb 1990. i 1991.
 • Franjo Tanocki, Hrvatska riječ jezični priručnik , Osijek 1994. i 1995.
 • Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb 1995.
 • Mile Mamić, Jezični savjeti, Zadar 1996. i 1997.
 • Govorimo hrvatski : jezični savjeti (ur. Mihovil Dulčić), Hrvatski radio, Zagreb 1997.
 • Ivan Zoričić, Hrvatski u praksi, Pula 1998.
 • Barić i dr., Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 1999.
 • Maja Matković, Jezični savjetnik : iz prakse za praksu, Škorpion, Zagreb 2006.
 • Nives Opačić, Reci mi to kratko i jasno : hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb 2009.
 • Lada Hudeček, Milica Mihaljević i Luka Vukojević, Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2010. i 2011.
 • Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska − Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, pripremili Lana Hudeček i Maja Matković u suradnji s Igorom Ćutukom, Coca-Cola HBC Hrvatska, Zagreb 2012.
 • Sanda Ham i dr., Hrvatski jezični savjeti, Školska knjiga, Zagreb 2014.

Više o jezičnosavjetničkim izvorima, popisima, tumačenjima i raščlambama može se naći ovdje:

 • mrežni katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s predmetnom odrednicom "hrvatski jezik -- priručnici",
 • mrežni katalog Knjižnice Grada Zagreba s predmetnim odrednicama "hrvatski jezik - jezični savjeti" i "hrvatski jezik - priručnici",
 • mrežni katalog Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s tematskim odrednicama "hrvatski jezik - savjetnik", "hrvatski jezik - jezični savjetnici", "hrvatski jezik - jezični savjeti", "hrvatski jezik - jezični savjetnik" i drugima,
 • istraživanje Ilije Protuđera Povijesni kronološki pregled hrvatskih jezičnih savjetnika (od početka) 1904. do 2004., objavljeno u Kolu 4 iz 2004.,
 • bibliografija Stjepana Babića Jezični savjetnici, objavljen u Vijencu 158 iz 2000.,
 • bibliografija Ivana Markovića o jezičnim savjetnicima, objavljena na stranicama Zagrebačke slavističke škole,
 • mrežne stranice http://blog.dnevnik.hr/stitch/,
 • doktorska disertacija Ilije Protuđera Hrvatski jezični savjetnici od početaka do danas : (od 1904. do 2004.), mentor Vlado Pandžić, objavljena 2009.,
 • enciklopedijska definicija jezičnih savjetnika na Mrežnome izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Ovaj pregled jezičnih savjetnika sastavio je Tomislav Stojanov 5. studenoga 2015.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr