Časopis „Hrvatski jezik”

Hrvatski jezik znanstveno-popularni je časopis za kulturu hrvatskoga jezika. Namijenjen je profesorima, posebno profesorima hrvatskoga jezika, učiteljima, lektorima, prevoditeljima, novinarima, srednjoškolcima i studentima, stručnjacima različitih struka koji o svojoj struci pišu radove na hrvatskome jeziku te koji izgrađuju nazivlje svoje struke i svima kojima je stalo do kulture hrvatskoga jezika.

Časopis izlazi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Aktivan u Hrčku

ISSN: 1849-3394

e-ISSN: 2718-1847

Izdavač: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

Kategorizacija: znanstveno-popularni

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja: humanističke znanosti, filologija, jezikoslovlje

Kontakt
Adresa: Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: +385 (0)1 3783 888, 3783 833
faks: +385 (0)1 3783 803
e-adresa: hrjezik@ihjj.hr

Glavni urednik: Željko Jozić

Urednice: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

Tajnik: Vuk-Tadija Barbarić

Rubrike i teme

Na početku časopisa nalaze se znanstveno-popularni članci o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. Posebna se pozornost posvećuje funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika te pravopisnim i gramatičkim problemima koji se pojavljuju u pojedinim strukama, terminološkim problemima, jeziku medija, anglizmima, jeziku i nazivlju koje se upotrebljava u školskim udžbenicima i programima itd. Zatim slijede kraći članci raspoređeni po rubrikama kojima su urednici znanstvenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Jezik i društvo

Urednica rubrike: Irena Miloš

U rubrici se govori o hrvatskome jeziku u društvenome kontekstu s etnolingvističkoga i sociolingvističkoga stajališta, a najčešće su teme jezični stereotipi, žargoni, dijalekti, jezik društvenih mreža itd.

Domaća zadaća

Urednica rubrike: Marina Čubrić, prof.

Rubrika uključuje sve što je povezano s hrvatskim jezikom u školi.

Od Mile do Drage

Urednik rubrike: Domagoj Vidović

U rubrici se obrađuju onomastičke teme, ponajprije postanje i motivacija osobnih imena, prezimena i nadimaka.

U dva klika mišem

Urednica rubrike: Milica Mihaljević

Rubrika govori o svijetu računala, novih tehnologija te o računalnome i informatičkome nazivlju, u kojemu se svakodnevno pojavljuju novi nazivi, uglavnom anglizmi, a mnogi od njih ulaze i u opći jezik.

Od A do Ž

Urednica rubrike: Barbara Kovačević

U rubrici se govori o značenju frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što zapravo znače.

Lektorske bilješke

Urednik rubrike: Kristian Lewis

Rubrika donosi odgovore na pitanja i jezične nedoumice lektora, prevoditelja i novinara. Jezični savjeti nalaze se i na mrežnim stranicama Instituta jezicni-savjetnik.hr. U ovoj se rubrici nude odgovori na još neka otvorena jezična pitanja.

Vremeplov

Urednica rubrike: Marijana Horvat

U rubrici se nalazi izbor iz zanimljivih i još uvijek aktualnih jezikoslovnih tekstova koji su nastali u nekim drugim vremenima.

Čitaonica

Urednica rubrike: Goranka Blagus Bartolec

U rubrici se prikazuju novoobjavljene knjige za koje se smatra da bi mogle zainteresirati širi čitateljski krug. Kako bi prikaz bio življi i popularniji, osim samoga sadržaja knjige, objavljuje se i kratak razgovor s autorom ili urednikom.

Odakle nam riječi?

Urednica rubrike: Dubravka Ivšić Majić

U rubrici se donose članci o podrijetlu pojedinih riječi.

PRETPLATA

Godišnja pretplata iznosi 7,96 € (60 kn). Cijena je pojedinačnoga broja 2,65 € (20 kn). Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se može i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stranica knjige.ihjj.hr. Uplate na račun u Privrednoj banci Zagreb: HR6023400091110616363 s naznakom „za Hrvatski jezik”. Svi pretplatnici postaju članovi Kluba pretplatnika časopisa Hrvatski jezik te ostvaruju pravo na 40 % popusta na sva institutska izdanja.

UPUTE SURADNICIMA

Autori koji žele objaviti članak u Hrvatskome jeziku mogu ga poslati na e-adresu hrjezik@ihjj.hr ili na adresu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s naznakom za časopis Hrvatski jezik. Autori trebaju dostaviti ove podatke: ime i prezime, ustanova, adresa ustanove, e-adresa te naznačiti za koju rubriku predlažu svoj članak. Svaki članak urednički čitaju, priređuju i odobravaju za objavljivanje urednik rubrike, urednice časopisa te glavni i odgovorni urednik Hrvatskoga jezika. Ne prihvaćaju se već objavljeni radovi ili radovi istodobno ponuđeni kojemu drugom časopisu.

Svi radovi moraju biti usklađeni s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb, 2013. ili pravopis.hr).

Arhiva

2022.
Vol. 9 No. 4
Vol. 9 No. 3
Vol. 9 No. 2
Vol. 9 No. 1
2021.
Vol. 8 No. 4
Vol. 8 No. 3
Vol. 8 No. 2
Vol. 8 No. 1
2020.
Vol. 7 No. 4
Vol. 7 No. 3
Vol. 7 No. 2
Vol. 7 No. 1
2019.
Vol. 6 No. 4
Vol. 6 No. 3
Vol. 6 No. 2
Vol. 6 No. 1
2018.
Vol. 5 No. 4
Vol. 5 No. 3
Vol. 5 No. 2
Vol. 5 No. 1
2017.
Vol. 4 No. 4
Vol. 4 No. 3
Vol. 4 No. 2
Vol. 4 No. 1
2016.
Vol. 3 No. 4
Vol. 3 No. 3
Vol. 3 No. 2
Vol. 3 No. 1
2015.
Vol. 2 No. 4
Vol. 2 No. 3
Vol. 2 No. 2
Vol. 2 No. 1
2014.
Vol. 1 No. 4
Vol. 1 No. 3
Vol. 1 No. 2
Vol. 1 No. 1

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/