dr. sc. Dubravka Ivšić Majić

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: divsic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-849 Broj sobe: 409

Životopis

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2007. godine dobila je fakultetsku nagradu za izvrsnost u studiju latinskoga jezika i rimske književnosti. Od 1. veljače 2008. zaposlena je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstveni novak na projektu "Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika" u sklopu kojega sudjeluje u izradi novoga etimološkoga rječnika hrvatskoga jezika. Iste godine upisala je doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorski rad "Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji" obranila je 2013. godine. Od 2014. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je na radnom mjestu poslijedoktoranda, a 2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Od 2017. zaposlena je na radnom mjestu znanstvenog suradnika.

Služi se engleskim, njemačkim, ruskim i španjolskim jezikom.

Suradnja na znanstvenim projektima

od 2018. „Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću“ (CroNominaXV), HRZZ, šifra 6053, voditeljica dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga)

2014. – 2018. „Dokumentiranje i interpretiranje najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika (DOCINEC)“, HRZZ, šifra 2698, voditelj dr. sc. Amir Kapetanović

2014. – 2018. „Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE) (OLAALE)“, HRZZ, šifra 8706, voditelj akademik Ranko Matasović

2008. – 2013. Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika, MZOS, br. 212-2120920-0921, voditeljica dr. sc. Dunja Brozović Rončević

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

»Female First Names in Croatia in the Middle Ages« Onyms in space and Space in Onyms. (Vilnius, Litva, 7. – 9. 11. 2019.) (s Ankicom Čilaš Šimpraga)

»Croatian Anthroponyms of Slavic Origin in Medieval Latin Sources« Names in writing. (Göteborg, Švedska, 29. – 30. 11. 2018.) (poster)

»O metodologiji istraživanja predslavenskih toponima« IX. Skokovi etimološko-onomastički susreti. (Čakovec, 25. – 27. 10. 2018.)

»Kemijski nazivi u latinsko-hrvatskim rječnicima 16. – 19. st.« Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 3. (Zagreb, 25. – 26. 5. 2017.) (s Trpimirom Ivšićem)

»The oldest medieval attestations of Croatian island names« (izlaganje); XLVI Международная филологическая научная конференция (St Peterburg, Rusija, 13. – 22. 3. 2017.)

»O deklinaciji hrvatskih osobnih imena u srednjovjekovnim latinskim tekstovima« (izlaganje); Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika (Zagreb, 4. – 5. 11. 2016.)

»Koncepcija Rječnika hrvatskih osobnih imena i problem utvrđivanja povijesnih potvrda osobnih imena« (izlaganje); Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija (Zagreb, 29. 6. – 1. 7. 2016.) (s Ankicom Čilaš Šimpraga)

»Hrvatski nazivi kemijskih elemenata kod Franje Račkoga« (izlaganje); Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 2 (Zagreb, 19. i 20. 5. 2016.) (s Trpimirom Ivšićem)

»Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Antun u hrvatskoj antroponimiji« (izlaganje); The Thirteenth International Slavic Studies Conference (Sofia, Bugarska, 21.– 23. 4. 2016.) (s Ankicom Čilaš Šimpraga)

»Predijalni toponimi zadarskoga područja« (izlaganje); VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti (Zadar, 23. – 25. 10. 2014.)

»Towards a Corpus of the Croatian Pre-Slavic Toponyms« (poster); Humboldt-Kolleg: Die vergleichende Sprachwissenschaft im 21. Jahrhundert – Historical-Comparative Linguistics in the 21st Century (Pavia, Italija, 22. – 25. 9. 2011.)

»Prijedlog računalne strukture etimološke natuknice« (izlaganje); V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (Zagreb, 3. i 4. 12. 2009.) (s Marinom Bergovec)

»Italo-Celtic Correspondences in Verb Formation« (izlaganje); Celto-Slavica III (Dubrovnik, 18. – 20. 9. 2008.)

Usavršavanje

2017. COST ENeL TRAINING SCHOOL 2017 – The Lexical and Phraseological Landscape: Old Boundaries, New Beginnings. Waterford, Irska.

2014. Leiden Summer School in Languages and Linguistics, University of Leiden (tečajevi: The Hittite Language; Ossetic)

2011. Pavia International Summer School for Indo-European Linguistics, University of Pavia

2010. / 2011. Akcentološka radionica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, voditelj: dr. sc. Tijmen Pronk

2010. Leiden Summer School in Languages and Linguistics, University of Leiden (tečajevi: Introduction to Comparative Semitic; Historical Grammar of the Germanic Languages; Old High German)

Organizacija

2018. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa IX. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Čakovec, 25. – 27. listopada 2018.

2016. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Zagreb, 4. – 5. studenog 2016.

2014. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Zadar, 23. – 25. listopada 2014.

2013./2014. tajnica Uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (broj 39/1, izvršni urednik dr. Tijmen Pronk)

2008. tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa Celto-Slavica 3 i ljetne škole New Perspectives on Medieval Celtic Prose, Dubrovnik, 15. – 20. rujna 2008.

Ostalo

2018. sudjelovanje u televizijskoj emisiji „Bilješke o jeziku“, tema: hrvatski kemijski nazivi Franje Račkog (HRT 3, 3. 10. 2018.)

2017. 12 etimoloških priloga u televizijskoj emisiji „Jezik za svakoga“

od 2016. urednica rubrike „Odakle nam riječi“ u institutskom popularno-znanstvenom časopisu Hrvatski jezik

2015. prilog o predslavenskim toponimima u Hrvatskoj u televizijskoj emisiji „Jezik za svakoga“ (HRT 1, listopad 2015.)

2013. prilog o etimološkim rječnicima hrvatskoga jezika u televizijskoj emisiji „Jezik za svakoga“ (HRT 1, 25. 11. 2013.)

2013. predavanje „Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji: toponimi posvjedočeni u antičkim vrelima“. 19. 11. 2013, Zagrebački lingvistički krug

Izobrazba

2013. doktorski rad "Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

2007. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (opća lingvistika i latinski jezik i rimska književnost)

Bibliografija

Knjige

MATASOVIĆ, RANKO; PRONK, TIJMEN; IVŠIĆ, DUBRAVKA; BROZOVIĆ RONČEVIĆ, DUNJA. 2016. Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 1. svezak. A – Nj. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

ČILAŠ ŠIMPRAGA, ANKICA; IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA; VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Znanstveni članci

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA. 2019. O metodologiji istraživanja hrvatskih predslavenskih toponima // Folia onomastica Croatica 28; 135-146 (članak, znanstveni).

IVŠIĆ MAJIĆ, DUBRAVKA. 2019. The Medieval Attestations of Croatian Pre-Slavic Island Names // Voprosy onomastiki 16/1. 121-139

IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2018. On the declension of Croatian first names in Mediaeval Latin texts // The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages. / Kapetanović, Amir (ur.). Vienna: Verlag Holzhausen. 93-112

ČILAŠ ŠIMPRAGA, ANKICA; IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2017. Reflections of the saintly name Anthony in Croatian anthroponymy // Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник c доклади тринадесетите международни славистични четения, София, 21–23 април 2016 г. Toм I. 511-522 (predavanje, objavljeni rad, znanstveni).

IVŠIĆ, DUBRAVKA; IVŠIĆ, TRPIMIR. 2016. Hrvatski nazivi kemijskih elemenata kod Franje Račkoga // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42/2; 331-352 (članak, znanstveni)

IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2015. Predslavenski hidronimi na području Republike Hrvatske koji nisu posvjedočeni u antičkim vrelima // Folia onomastica Croatica 24; 43-71 (članak, znanstveni).

IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2014. Predijalni toponimi na zadarskome području // Folia onomastica Croatica 23; 95-142 (članak, znanstveni).

IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2012. O oronimima u antičkim vrelima (Crtice iz hrvatske predslavenske toponimije) // Folia onomastica Croatica 21; 97-119 (članak, znanstveni).

IVŠIĆ, DUBRAVKA; BERGOVEC, MARINA. 2012. Veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura njegove natuknice // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 58; 191-209 (pregledni rad, znanstveni).

IVŠIĆ, DUBRAVKA. 2010. Italo-Celtic Correspondences in Verb Formation // Proceedings of the IIIrd International Colloquium of the Societas Celto-Slavica / Dunja Brozović Rončević, Maxim Fomin, Ranko Matasović (ur.). Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 47-59.

Prikazi

prikaz zbornika Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. (Ilona JANYŠKOVÁ & Helena KARLÍKOVÁ, ur. Studia etymologica Brunensia 18. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015., 457 str.) u Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 66

prikaz knjige Toponimija otoka Šolte (Marina Marasović-Alujević i Katarina Lozić Knezović, Split: Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2014.) u Folia onomastica Croatica 24

Popularni članci

2019. Je li pristojno sjediti na stolu? Hrvatski jezik 6/4. (s Perinom Vukša Nahod)

2019. Grecizmi naši svagdašnji. Hrvatski jezik 6/3. 43–44.

2019. Tehnika tesanja tekstila. Hrvatski jezik 6/2. 39–40.

2019. Kapučino s kapucinima u kapeli. Hrvatski jezik 6/1. 40.

2018. Kakav vandalizam! Huligani htjeli bojkotirati derbi, pa izazvali paniku. Hrvatski jezik 5/4. 43–44.

2018. Vozila na kotačima – kola, kočije i automobili. Hrvatski jezik 5/3. 39–40.

2018. O dinjama i lubenicama iliti kako obrati bostan. Hrvatski jezik 5/2. 39–40. (s Perinom Vukša Nahod)

2018. Od pisanica i pastrva do pimenta i pintara. Hrvatski jezik 5/1. 39–40.

2017. Paradajzi i pomidori – od rajske do zlatne jabuke. Hrvatski jezik 4/4. 39–40. (s Perinom Vukša Nahod)

2017. O brendiranju žigova i pečata. Hrvatski jezik 4/3. 43–44.

2017. Tko će poć va ocat, a tko otić na kvasinu?. Hrvatski jezik 4/2. 39–40. (s Perinom Vukša Nahod)

2016. Male tajne etimološkog zanata. Hrvatski jezik 3/4. 39–40.

2016. Familija kao temelj društva i druge fundamentalne riječi. Hrvatski jezik 3/3. 43–44.

2016. Kako smo došli iz apoteke u butik i butigu? Hrvatski jezik 3/1. 39–40.

2016. Što se zna o toponimu Narona? Hrvatski neretvanski zbornik 8. 327–329.

2015. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče (O podrijetlu nazivā za 'ulicu'). Hrvatski jezik 2/2. 43–44. (s Kristianom Lewisom)

2014. Tko je veći, magistar ili ministar? Etimološke veze hrvatskih riječi magistar i ministar. Hrvatski jezik 1/3. 43–44.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/