Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika – 3. faza

Voditelj: dr. sc. Dubravka Ivšić Majić

O projektu

Suradnici: prof. dr. sc. Ranko Matasović


Projekt Etimološki rječnik hrvatskoga jezika – 3. faza nastavak je prethodnih projekata Etimološki rječnik hrvatskoga jezika 1. svezak (A-NJ) iEtimološki rječnik hrvatskoga jezika 2. svezak (O-Ž), u sklopu kojih je provedena cjelokupna etimološka obrada abecedarija te su dovršeni 1. i 2. svezak Etimološkoga rječnika hrvatskoga jezika. (v. http://ihjj.hr/projekt/etimoloski-rjecnik/36/)

Slika 1: Naslovnica 1. sveska

Slika 2: Naslovnica 2. sveska


Tri su osnovna cilja ovoga projekta:

1. izrada indeksa riječi spomenutih u Etimološkom rječniku

2. objava elektroničke inačice Etimološkog rječnika i povezivanje s drugim institutskim mrežnim resursima

3. ispravci i dopune postojećih natuknica te dodavanje novih natuknica


Slika 3: Primjer obradbe natuknice u programu Tshwanelex


Indeksom riječi bit će obuhvaćeno oko 125000 riječi koje služe za oprimjerenje natuknice i objašnjenje etimologije (tvorenice od osnovne natuknice, dijalektne usporednice, rekonstrukcije, usporednice iz drugih jezika). Te su riječi posebno kodirane u etimološkoj bazi programa Tshwanelex. Ta će baza poslužiti i kao temelj za objavljivanje elektroničke inačice Etimološkog rječnika, koja bi trebala objediniti prednosti tiskanog (vidljivost natuknice u okruženju drugih riječi bliskih po abecedariju) i digitalnog izdanja (pretraživanje po višestrukim kriterijima, jednostavno „skakanje“ na uputnice, vidljivost natuknica na koje se upućuje i s kojih se upućuje). U prilagodbi etimološke baze za elektroničko izdanje rječnika vodit će se računa da se mogu dodavati nove natuknice i da se natuknice po potrebi mogu ispravljati te da se tehnološki omogući povezivanje s drugim institutskim mrežnim resursima. Također, baza će se sustavno dopunjavati novim etimologijama te toponimskim i antroponimskim izvedenicama osnovne natuknice.

Suradnici na projektu

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/