Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Etimološki rječnik

Voditelj: akademik Ranko Matasović

O projektu

Voditelj projekta: akademik Ranko Matasović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Suradnici:

dr. sc. Dubravka Ivšić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

dr. sc. Tijmen Pronk

prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević (Sveučilište u Zadru)


U sklopu projekta nastavlja se rad na etimološkom rječniku hrvatskoga jezika pri Odjelu za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Rad na etimološkome rječniku utemeljen je u u sklopu projekta „Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika“ (voditeljica dr. sc. Dunja Brozović; na obradbi rječnika u bazi od siječnja 2010. surađivali su dr. sc. Dubravka Ivšić, dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Dunja Brozović Rončević i dr. sc. Tijmen Pronk). Izvorni je cilj bio jednosvezačni etimološki rječnik te je bio pripremljen abecedarij od oko 10.000 riječi, a inicijalna se obradba radila u programu Softlex. Nakon što su se na projektu zaposlili dr. Tijmen Pronk i novakinja Dubravka Ivšić, povećan je abecedarij prema Školskom rječniku kako bi se uvrstile najčestotnije riječi standardnoga jezika, a dodavane su i kulturološki i jezičnopovijesno važne riječi. Samim tim opseg rječnika se povećao te se sada rječnik izrađuje u dva sveska: prvi od A do NJ i drugi od O do Ž. Kao polazište u obradbi služi baza podataka izrađena u programu TshwaneLex.

Polazne su natuknice u rječniku riječi standardnoga jezika i manji broj izabranih natuknica iz Skokova etimološka rječnika i iz Hrvatskog enciklopedijskog rječnika. U obradbi natuknice uvrštavaju se i riječi iz hrvatskih dijalekata te onomastička građa. U odnosu na postojeće rječnike (Skok 1971.-1974., Gluhak 1993.) najveća je razlika u sustavnoj obradbi hrvatskog standardnog leksika i u velikom napretku u struci. Znatno je unaprijeđena razina preciznosti indoeuropskih rekonstrukcija, a u obradbi se upotrebljava najnovija etimološka literatura. Od 1993. objavljeni su novi slovenski etimološki rječnik (Snoj), 19 svezaka praslavenskog etimološkog rječnika (ÈSSJa) i niz novih rječnika indoeuropskih jezika (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), među njima i etimološki rječnik slavenskih jezika (Derksen).

Prvi svezak rječnika (A do NJ), koji sadrži više od 9.000 natuknica, objavljen je u studenome 2016. g.

http://knjige.ihjj.hr/knjiga/etimoloski-rjecnik-hr...


Suradnici na projektu

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/