dr. sc. Kristian Lewis

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: klewis@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-845 Broj sobe: 405

Životopis

CV in English


1. Osobni podatci

Ime i prezime: Kristian Lewis

Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb

Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina

2. Radno iskustvo

2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, znanstveni suradnik (2011.), viši znanstveni suradnik (2016.), znanstveni savjetnik (2021.)

2001. – Zarez, dvotjednik za kulturu, lektor i redaktor

2000. – 2001. – Privatna klasična gimnazija, profesor hrvatskoga jezika i književnosti

1997. – 2000. – Večernji list, lektor i redaktor

3. Nagrade i priznanja

2023. – Povelja o proglašenju počasnim članom Hrvatskoga antropološkog društva

2021. – Nagrada Grada Zagreba za Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća (sa suautorima)

2017. – Nagrada Ivan Filipović za Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika (sa suautorima)

2014. – Nagrada Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (sa suurednicima i suautorima)

2013. – Nagrada Grada Zagreba za Školski rječnik hrvatskoga jezika (s urednicama i suautorima)

1995. – Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

4. Stipendije

1996. – 2000. – stipendist Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

5. Članstva

2020. – danas – član Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2018. – danas – član Komisije za leksikologiju i leksikografiju Međunarodnoga slavističkog komiteta iz Republike Hrvatske

2013. – danas – član Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta iz Republike Hrvatske

2014. – 2017. – član Upravljačkoga odbora na europskome projektu New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges iz Republike Hrvatske

član Upravnoga odbora Hrvatske udruge leukemija i limfomi (od 2017.)

član Hrvatskoga antropološkog društva (od 2015.)

član Hrvatskoga filološkog društva (od 2007.)

član Matice hrvatske (od 2005.)

6. Znanstveni interesi

hrvatski standardni jezik, poredbenoslavistička jezikoslovna istraživanja, lažni prijatelji, normativistika, terminologija, jezično savjetništvo, leksikologija, leksikografija, prevođenje, višejezičnost, manjinski jezici, jezična politika, jezično planiranje

7. Hrvatska znanstvena bibliografija / Croatian Scientific Bibliography

Popis radova / List of papers


ZNANSTVENA DJELATNOST

1. Rad na projektima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

 • 1. veljače 2022. – 1. veljače 2025. – Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA), voditelj dr. sc. Kristian Lewis, suvoditelj dr. sc. Filip Škiljan (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2023. – Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA), voditeljica dr. sc. Milica Mihaljević (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • 1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2024. – Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK), voditeljica dr. sc. Lana Hudeček (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • 24. svibnja 2019. – 23. prosinca 2020. – Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA), voditeljica dr. sc. Milica Mihaljević (Hrvatska zaklada za znanost)
 • 1. studenoga 2017. – 31. prosinca 2021. – Muško i žensko u hrvatskome jeziku, voditeljice dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • 1. ožujka 2017. – 31. srpnja 2021. – Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK), voditeljica dr. sc. Lana Hudeček (Hrvatska zaklada za znanost)
 • 2014. – 2016. – Mali školski pravopis, voditeljice dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • 2014. – danas – Religijski pravopis, voditeljice dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. Milica Mihaljević (projekt u okviru osnovne djelatnosti)
 • prosinac 2007. – 2014. – Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, voditeljica dr. sc. Lana Hudeček (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
 • svibanj 2001. – prosinac 2007. – Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, voditeljica dr. sc. Nada Vajs Vinja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2. Rad na drugim projektima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje – STRUNA (Hrvatska zaklada za znanost)

 • 2008. – 2011. – jezični savjetnik projekta Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, voditeljice dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović i prof. emer. Marija Kaštelan-Macan
 • 2009. – 2011. – jezični savjetnik projekta Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje, voditeljica prof. dr. Diana Stolac
 • 2011. – drugi jezični savjetnik na projektu Kartografsko-geoinformatički rječnik, voditelj prof. dr. Miljenko Lapaine
 • 2011. – drugi jezični savjetnik na projektu Usustavljivanje hrvatskoga građevinskog nazivlja, voditeljica doc. dr. Sanja Lončar-Vicković

3. Rad na Odjelu za hrvatski standardni jezik

 • 2014. – danas – urednik rubrike Lektorske bilješke u časopisu Hrvatski jezik
 • lipanj 2012. – lipanj 2013. – član radne skupine za izradbu Hrvatskoga pravopisa i član uredništva
 • veljača 2010. – danas – autor jezičnih savjeta na institutskim mrežnim stranicama savjetnik.ihjj.hr, autor odgovora na upite na e-adresu savjetnik@ihjj.hr te na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut
 • listopad 2009. – prosinac 2012. – jezični savjetnik na dežurnome telefonu 060 622 226 Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

4. Rad na međunarodnim projektima

 • 2023. – 2027. – europski projekt European Network on Lexical Innovation (ENEOLI), COST akcija 22126, radna skupina Višejezični neološki rječnik
 • 2018. – 2023. – međunarodni projekt Rječnik terminološkoga nazivlja pri Terminološkoj komisiji Međunarodnoga slavističkog komiteta
 • 2018. – 2023. – međunarodni projekt Terminografska baza podataka TERM_IN – Slavenska terminografija (1990. – 2017.) pri Terminološkoj komisiji Međunarodnoga slavističkog komiteta
 • 2013. – 2018. – međunarodni projekt Slavenska terminologija na kraju 20. i na početku 21. stoljeća pri Terminološkoj komisiji Međunarodnoga slavističkog komiteta
 • 2014. – 2017. – europski projekt New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges, COST akcija IS1306

5. Stručni rad

 • 2015. – suradnik na rječniku Hrvatsko građevinsko nazivlje, ur. Sanja Lončar-Vicković, IHJJ
 • 2012. – suradnik na priručniku Le Croate Sineve Béné Katunarić, Assimil, Francuska
 • 2007. – suradnik na Hrvatsko-ruskome priručnom rječniku Matije Dautovića, Školska knjiga
 • 2005. – suradnik na Njemačko-hrvatskome univerzalnom rječniku Renate Hansen-Kokoruš i dr., Nakladni zavod Globus – IHJJ
 • 2005. – suradnik na Rječniku govora bačkih Hrvata Ante Sekulića, IHJJ

6. Organizacijski i tehnički zadatci

 • 2023. – predsjednik Organizacijskoga odbora 5. terminološkog okruglog stola Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze
 • 2023. – gostujući urednik tematskoga broja časopisa Collegium antropologicum, br. 47/2
 • 2022. – predsjednik Organizacijskoga odbora 4. terminološkog okruglog stola Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori
 • 2022. – gostujući urednik tematskoga broja časopisa Collegium antropologicum, br. 46/3
 • 2021. – predsjednik Organizacijskoga odbora 3. terminološkog okruglog stola Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive
 • 2021. – član Međunarodnoga znanstvenog odbora konferencije Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (2)
 • 2021. – gostujući urednik tematskoga broja časopisa Collegium antropologicum, br. 45/4
 • 2020. – 2021. – tajnik Uredništva časopisa Rasprave, br. 47/1 i 47/2
 • 2020. – član Organizacijskoga odbora 2. terminološkog okruglog stola Terminološki izazovi u 21. stoljeću
 • 2019. – tajnik Organizacijskoga odbora i član Programskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa E-rječnici i e-leksikografija
 • 2019. – tajnik Organizacijskoga odbora okrugloga stola Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja i zasjedanja Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta
 • 2018. – član Znanstvenoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država
 • 2017. – 2021. – tajnik projekta Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK)
 • 2014. – izvršni urednik časopisa Rasprave, br. 40/1 i 40/2
 • 2013. – 2017. – član Izdavačkoga vijeća matičnoga Instituta
 • 2013./2014. – predsjednik Organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić
 • 2012. – 2014. – član Etičkoga povjerenstva matičnoga Instituta
 • 2010. – danas – tajnik Odjela za hrvatski standardni jezik matičnoga Instituta
 • 2008. – 2009. – tajnik projekta koordinacije Hrvatsko strukovno nazivlje
 • 2004. – tajnik Uredništva časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

7. Publikacije i sudjelovanja na skupovima

 • knjige: suautor knjige Nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji (2022.), suautor knjige Judita” Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik (2021.), autor monografije Lažni prijatelji (2016.), suautor Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga jezika (2016.), suautor priručnika Pravno nazivlje i hrvatski jezik (2016.), suautor rječnika Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje (2015.), suautor Hrvatskoga pravopisa (2013.), suautor Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012.), Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (2008., 11. sv.; 2014., 13. sv.) i Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika (2008.)
 • recenzije: recenzent sljedećih knjiga: The Cambridge Handbook of Slavic Linguistics urednika Waylesa Brownea i Danka Šipke (2024.); Poredbena morfologija ruskoga i hrvatskoga jezika / Cопоставительная морфология русского и хорватского языков Željke Čelić (2024.); zbornik Od norme od uporabe 3 urednica Vlaste Rišner, Maje Glušac i Jadranke Mlikota (2024.); Rječnik novinarskoga žargona urednika Lane Hudeček i Vicka Krampusa (2023.); Igrifikacija hrvatskoga mrežnog rječnika Josipa Mihaljevića (2022.); Hrvatski jezikoslovci Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević urednika Domagoja Vidovića (2022.); Leksikografska obradba naziva Helene Pavletić (2019.); O rodu jezikom i pokoja fraška Domagoja Vidovića (2016.); Enciklopedijski rječnik analitičkoga nazivlja Marije Kaštelan-Macan (2014.); Hrvatski na maturi Lane Hudeček i Milice Mihaljević (2014., 2016.); Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska Igora Ćutuka, Lane Hudeček i Maje Matković (2011.) te više članaka u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova
 • uredništva: urednik knjige Hrvatsko vojno nazivlje kroz stoljeća Dalibora Vrgoča (2022.), gostujući urednik časopisa Collegium antropologicum (2021., 2022., 2023.), urednik knjige Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara Vuka Tadije Barbarića (2017.), izvršni suurednik rječnika Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje (2015.), izvršni urednik časopisa Rasprave (2014.), urednik rubrike Lektorske bilješke u časopisu Hrvatski jezik (od 2014.), suurednik Hrvatskoga pravopisa (2013.)
 • skupovi: sudjelovao s izlaganjima na četrdeset i tri skupa:
  • 5. terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik, Hrvatsko antropološko društvo, projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje Jena, Zagreb, 2023.
  • znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Jubilarni XX. Dani Julija Benešića, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za lingvistička istraživanja, Muzej Grada Iloka, Ilok, 2023.
  • međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost, projekt Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Zagreb, 2022.
  • 4. terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje Jena, Zagreb, 2022.
  • 12. Internistički kongres Ima li internista u kući?, Hrvatsko društvo za internu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora, Poreč, 2022.
  • međunarodna konferencija Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost – projekt Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2022.
  • 3. terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje Jena, Zagreb, 2021.
  • međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup From Dante to the present day: disease outbreaks, epidemics and pandemics in language, literature and culture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2021.
  • međunarodni znanstveni skup 3rd Globalex Workshop on Lexicography and Neology, Australex 2021, Global Alliance for Lexicography, 2021.
  • XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti, Pečuh, 2021.
  • terminološki seminar Outside the frames: New challenges in terminology work, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost – projekt Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja, Zagreb, 2021.
  • okrugli stol Rječnik i stereotipi, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost – projekt Hrvatski mrežni rječnik (Mrežnik), Zagreb, 2020.
  • međunarodna znanstvena konferencija Media Studies in European Dialogue: Educational and Scientific Discourses, Borys Grinchenko Kyiv University, Kijev, 2020.
  • okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska zaklada za znanost, projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje Jena, Zagreb, 2020.
  • međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 2020.
  • međunarodna konferencija Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology, Institut za litavski jezik, Vilnius, 2019.
  • međunarodni kongres Veterinary Science and Profession, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019.
  • okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Terminološka komisija Međunarodnoga slavističkog komiteta, Zagreb, 2019.
  • međunarodni znanstveni skup Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2018.
  • okrugli stol u čast prof. dr. sc. Željki Fink Arsovski Frazeološki kotač i dalje se vrti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
  • znanstveni skup Od norme do uporabe 2, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, 2018.
  • XVI. Međunarodni kongres slavista, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2018.
  • međunarodna znanstvena konferencija Terminološka istraživanja u muzikologiji i humanističkim znanostima, Muzička akademija u Zagrebu, Zagreb, 2018.
  • međunarodna znanstvena konferencija Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (KOMPAS), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.
  • međunarodna znanstvena konferencija Terminologia słowiańska: dziś i jutro, Varšavsko sveučilište, Varšava, 2017.
  • znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Tko se zadnji smije, nije shvatio vic: Humor u svakodnevnoj komunikaciji, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2015.
  • međunarodni znanstveni skup 3. Međimurski filološki dani, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i IHJJ, Čakovec, 2015.
  • međunarodna konferencija Мihail Lermontov v globalnem diskurzu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, Maribor, 2015.
  • znanstveni skup Jezik medija nekada i sada, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, 2014.
  • znanstveni skup Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić, Matica hrvatska i IHJJ, Zagreb, 2014.
  • međunarodna konferencija 1st International Translation Technology Terminology Conference, IOLAR, Zadar, 2013.
  • znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani 2, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Čakovec, 2013.
  • međunarodni znanstveni skup 9. Riječki filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2012.
  • međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera i IHJJ, Osijek, 2012.
  • međunarodna konferencija Slavistika u srednjoeuropskome kontekstu, Rusko državno humanističko sveučilište, Moskva, 2011.
  • međunarodni znanstveni skup Poletna terminološka šola, Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Ljubljana, 2008.
  • međunarodni znanstveni skup 8. Riječki filološki dani, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2008.
  • 12. međunarodni slavistički skup, riječki ogranak Hrvatskoga filološkog društva, Opatija, 2007.
  • Festival ogranaka Matice hrvatske, Osijek, 2007.
  • Salon Matice hrvatske, Zagreb, 2007.
  • Konferencija mladih slavista, Odsjek za slavističke i istočnoeuropske studije na Filozofskome fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, Prag, 2006.
  • 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, HAZU, Zagreb, 2005.
  • 3. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, HAZU, Zagreb, 2001.
8. Nastava

 • 2022. – 2023. – održavao nastavu iz kolegija Hrvatski jezik za nastavnike u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Bernardina Petrović)
 • 2011. – 2014. – održavao nastavu iz kolegija Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Bernardina Petrović)
 • 2003. – 2008. – održavao nastavu iz kolegija Hrvatski književni jezik na slavističkim odsjecima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositeljica kolegija prof. dr. sc. Dubravka Sesar)

9. Ostalo

 • 2023. – održao pozivno predavanje na Sveučilišnome specijalističkom studiju Primijenjena kroatistika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu o temi Lektura i prevođenje – mnogobrojni izazovi i pouzdana rješenja (9. prosinca)
 • 2023. – održao pozivno predavanje na Poslijediplomskome specijalističkom studiju Primijenjena kroatistika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu o temi Lektorske i prevoditeljske bilješke: svijetle li battery i baterija jednako? (28. siječnja)
 • 2022. – održao pozivno predavanje u organizaciji Hrvatskoga društva za internu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora o temi Treba li nam još latinski u medicini? (1. listopada, s Nadirom Duraković i Annom Mrzljak)
 • 2022. – održao pozivno predavanje u organizaciji Europskoga odbora regija i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za zaposlenike hrvatskih jezičnih službi u institucijama Europske unije o temi Rodno uravnotežen hrvatski jezik (7. veljače, s Milicom Mihaljević)
 • 2021. – održao pozivno predavanje na Katedri slavenske filologije Instituta filologije KNU-a „Taras Ševčenko” u Kijivu o temi „Judita” Marka Marulića – prvo umjetničko književno djelo na hrvatskome jeziku (9. studenoga, s Marijanom Horvat)
 • 2021. – održao pozivno predavanje u Vijeću Europske unije o temi Terminološki rad u vrijeme krize: pouzdane strategije i brza rješenja (16. rujna, s Anom Ostroški Anić)
 • 2019. – održao pozivno predavanje na Poslijediplomskome specijalističkom studiju Primijenjena kroatistika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu o temi Lektorske i prevoditeljske (raz)dvojbe: kad authority nije autoritet? (2. veljače)
 • 2018. – održao pozivno predavanje u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje Europske komisije o temi Lažni prijatelji u prevođenju u Luxembourgu (16. travnja)
 • 2014. – održao pozivno predavanje u Vijeću Europske unije o Hrvatskome pravopisu IHJJ-a na međuinstitucijskome sastanku u Bruxellesu (20. svibnja)
 • 2013. – 2016. – održao više od četrdeset javnih predavanja o izradbi i pravilima Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a na županijskim stručnim vijećima profesora i učitelja hrvatskoga jezika, u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske, u ograncima Matice hrvatske i drugdje
 • 2011. – jezični savjetnik za hrvatski jezik izaslanstva Sektora za prevođenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova tijekom završnih pregovora o prevođenju primarnoga zakonodavstva Europske unije u Bruxellesu (15. – 18. studenoga)
 • 2006. – 2007. – s ruskoga jezika preveo dramu Dani Turbina i Pisma Staljinu Mihaila Afanasjeviča Bulgakova te Male tragedije (Škrti vitez, Mozart i Salieri, Kameni gost i Pir u vrijeme kuge) Aleksandra Sergejeviča Puškina
 • 2003. – 2013. – lektor i jezični savjetnik za hrvatski jezik pri Sektoru za prevođenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova tijekom prevođenja pravne stečevine Europske unije na hrvatski jezik
 • 2003. – povremeno surađivao u emisiji Hrvatskoga radija Govorimo hrvatski kao autor jezičnih savjeta te nastupao u znanstveno-popularnim emisijama Hrvatske radiotelevizije (Kajkaviana, Trenutak spoznaje, Jezik za svakoga i dr.)

Izobrazba

2010. – doktorat znanosti Hrvatsko-ruski lažni prijatelji na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001. – 2010. – poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1994. – 2000. – diplomski studij kroatistike i rusistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1990. – 1994. – XVI. jezična gimnazija u Zagrebu

Bibliografija

Lewis, Kristian; Vrgoč, Dalibor. 2023. Povijest naziva cjepivo u hrvatskoj leksikografiji, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 49/2, str. 297–322.

Lewis, Kristian. 2023. Višejezičnost na Sudu Europske unije, Hrvatski jezik, X. godište, br. 3, str. 4–6.

Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian. 2022. Leksikografska djelatnost Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u 21. stoljeću, u: Современное развитие славянской лексикологии и лексикографии, gl. ur. Маргарита Ивановна Чернышева, Москва : Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, str. 270–288.

Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian. 2022. Coronavirus-related neologisms: A challenge for Croatian standardology and lexicography, u: Lexicography of Coronavirus-related Neologisms, Lexicographica, Series Maior, ur. Annette Klosa-Kückelhaus i Ilan Kernerman, Berlin Boston : De Gruyter, str. 165–189.

Lewis, Kristian; Duraković, Nadira; Mrzljak, Anna. 2022. Treba li nam još latinski u medicini?, Liječničke novine, br. 215, str. 80–81.

Lewis, Kristian; Škiljan, Filip. 2022. Jezici nacionalnih manjina u Hrvatskoj na jednome mjestu, Hrvatski jezik, IX. godište, br. 4, str. 1–7.

Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Vidović Bolt, Ivana. 2022. Lažni prijatelji na europskoj frazeološkoj karti, u: Šareni filološki stručak –Zbornik u čast profesorici Željki Fink Arsovski, ur. Branka Barčot i Anita Hrnjak, Zagreb : FF Press, str. 125–138.

Petrić, Hrvoje; Škiljan, Filip; Lewis, Kristian. 2022. Nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji, Mičevec : Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije.

Orlić, Sanja; Lewis, Kristian. 2022. Odstupanja od hrvatske jezične norme u službenome dopisivanju u policiji, Hrvatski jezik, IX. godište, br. 3, str. 1–7.

Perinić Lewis, Ana; Lewis, Kristian. 2021. Stereotipni nazivi za otočane te stanovnike priobalja i njegova zaleđa u rječnicima hrvatskoga jezika, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 47/2, str. 583–606.

Lewis, Kristian. 2021. Trorodna priča o živim bićima, Hrvatski jezik, VIII. godište, br. 4, str. 1–8.

Lewis, Kristian. 2021. Internacionalizmi i domaće riječi u hrvatskome i ruskome traduktološkom nazivlju, Studia lexicographica, sv. 15, br. 29, str. 69–82.

Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana; Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Perić Gavrančić, Sanja; Štrkalj Despot, Kristina. 2021. „Judita” Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Lewis, Kristian. 2021. Od krave do EMA-e: cijepljenje i cjepivo u jezičnome okružju, Hrvatski jezik, VIII. godište, br. 2, str. 28–32.

Lewis, Kristian. 2020. Dodirnojezikoslovno i traduktološko nazivlje, u: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje, ur. Milica Mihaljević, Lana Hudeček i Željko Jozić, Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 345–360.

Ivšić Majić, Dubravka; Lewis, Kristian. 2020. U beskraj i onkraj: O podrijetlu svemirskih naziva – 2. dio, Hrvatski jezik, VII. godište, br. 4, str. 39–40.

Ivšić Majić, Dubravka; Lewis, Kristian. 2020. Treći kamenčić od Sunca: O podrijetlu svemirskih naziva – 1. dio, Hrvatski jezik, VII. godište, br. 3, str. 42–44.

Hudeček, Lana; Lewis, Kristian. 2020. Dan neovisnosti i Dan nezavisnosti, Hrvatski jezik, VII. godište, br. 3, str. 30–34.

Lewis, Kristian. 2020. False Friends in Terminology: Croatian Lost in Translation, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46/1, str. 141–164.

Lewis, Kristian; Skelin Horvat, Anita; Škiljan, Filip. 2020. For Whom the School Bell Tolls: Minority Language Politics in the Croatian Educational System, u: Multilingualism and Politics, ur. Katerina Strani, Cham : Palgrave Macmillan, str. 285–308.

Lewis, Kristian; Skelin Horvat, Anita. 2020. Antiimigrantski diskurs u europskoj politici, u: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, gl. ur. Marina Perić Kaselj, Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, str. 274–282.

Lewis, Kristian. 2020. Ugroza prijeti prijetnji?, Hrvatski jezik, VII. godište, br. 1, str. 27–29.

Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2019. Hrvatski terminološki rječnici, leksikoni i enciklopedije u 20. stoljeću, u: Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga, gl. ur. Ante Bičanić, Zagreb : Croatica, str. 91–156.

Lewis, Kristian. 2018. Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju, Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, br. 2, str. 134–149.

Lewis, Kristian. 2018. Tikvice i zdjelice na kemijski način, Hrvatski jezik, V. godište, br. 4, str. 33.

Lewis, Kristian. 2018. Što s glagolom podesiti i imenicom podešavanje?, Hrvatski jezik, V. godište, br. 4, str. 31–32.

Lewis, Kristian. 2018. 11 veličanstvenih: ruski gradovi domaćini Svjetskoga nogometnog prvenstva, Hrvatski jezik, V. godište, br. 3, str. 28–30.

Lewis, Kristian. 2018. Hrvatski terminološki rječnici i terminološke baze na kraju 20. i na početku 21. stoljeća, u: Слов'янське термiнознавство кiнца XX – початку XXI столiть, ur. Вiкторiя Iващенко, Київ : Видавництво "Жнець", str. 486–508.

Lewis, Kristian. 2018. Kada radimo party za ekipu, Hrvatski jezik, V. godište, br. 2, str. 28–29.

Lewis, Kristian; Mihaljević, Josip. 2018. Odostražni rječnik – što je, kako ga izraditi i čemu služi?, Hrvatski jezik, V. godište, br. 2, str. 21–24.

Lewis, Kristian. 2018. Kategorija živosti i hrvatsko-ruski lažni prijatelji, u: Ukrajinistika na Sveučilištu u Zagrebu: 20 godina, ur. Željka Čelić i Tetyana Fuderer, Zagreb : FF press, str. 280–290.

Lewis, Kristian. 2018. Tko insertira, a tko pritišće gumbe?, Hrvatski jezik, V. godište, br. 1, str. 19–21.

Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2017. Croatian Language and Literacy, u: Road Through Croatia, ur. Borna Jalšenjak i Lucija Mihaljević, Zagreb : MATE – ZŠEM, str. 76–105.

Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2017. Croatian Literature, u: Road Through Croatia, ur. Borna Jalšenjak i Lucija Mihaljević, Zagreb : MATE – ZŠEM, str. 106–120.

Lewis, Kristian; Čubrić, Marina. 2017. Svetci u pravopisu, Hrvatski jezik, IV. godište, br. 4, str. 27–29.

Mrčela, Marin; Lewis, Kristian. 2017. I u pravu treba biti u pravu – o jeziku hrvatskih pravnih tekstova, Hrvatski jezik, IV. godište, br. 3, str. 32–34.

Lewis, Kristian. 2017. Kad pravopisni provjernik zadrijema, Hrvatski jezik, IV. godište, br. 2, str. 22–26.

Lewis, Kristian. 2016. Lažni prijatelji, Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2016. Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Lewis, Kristian. 2016. Četiri riječi, novi mačci u vreći – aplikacija, autoritet, divizija i rezolucija, Hrvatski jezik, III. godište, br. 3, str. 31–34.

Čelić, Željka; Lewis, Kristian. 2016. Многоаспектный анализ проблем изучения русского языка хорватами, u: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, ur. Željka Čelić i Tetyana Fuderer, Zagreb : FF press, str. 187–198.

Mrčela, Marin; Lewis, Kristian. 2016. Pravno nazivlje i hrvatski jezik, Zagreb : Udruga hrvatskih sudaca.

Lewis, Kristian. 2016. Ukrajinska i ruska imena u hrvatskim medijima od izbijanja ukrajinske krize, u: Jezik medija nekada i sada, ur. Vlasta Rišner, Zagreb – Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Osijeku, str. 184–197.

Stolac, Diana; Luzer, Josip; Halonja, Antun; Lewis, Kristian; Marinčić, Entoni; Morić-Mohorovičić, Borana; Pritchard, Boris; Vlastelić, Anastazija. 2015. Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje, ur. Diana Stolac i Josip Luzer, Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Čelić, Željka; Lewis, Kristian. 2015. Лингвокультурологический анализ переводов Героя нашего времени на хорватский язык, u: Творчество М. Ю. Лермонтова: мотивы, темы, переводы, ред. Наталья Калох Вид, Maribor – Bielsko-Biała – Budapest – Kansas – Praha : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, str. 59–75.

Lewis, Kristian. 2015. Supfebrilni nadcestar ili zamke jednačenja po zvučnosti, Hrvatski jezik, II. godište, br. 1, str. 26–28.

Ivšić, Dubravka; Lewis, Kristian. 2015. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče (O podrijetlu naziva za 'ulicu'), Hrvatski jezik, II. godište, br. 2, str. 43–44.

Lewis, Kristian. 2015. Sprijateljite se s lažnim prijateljima, Hrvatski jezik, II. godište, br. 3, str. 1–4.

Льюис, Кристиан; Чэлич, Желька. 2014. Порядок слов в предложениях библейских текстов, u: Человек – культура – язык, ред. Евгений Евгеньевич Стефанский, Самара : Самарская гуманитарная академия, стр. 75–81.

Čelić, Željka; Lewis, Kristian. 2014. Rusizmi u Klaićevu Rječniku stranih riječi, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, str. 255–274.

Lewis, Kristian; Štebih Golub, Barbara. 2014. Tvorba riječi i reklamni diskurs, Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, str. 133–147.

Brlobaš, Željka; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara. 2014. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 13. svezak, natuknice pristup – pročtiti i rasvetiti (se) – razbeliti (se), Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 2–37 i 221–235.

Lewis, Kristian. 2014. Mali jezični savjeti (Manifesne varijable ili manifestne varijable?, Što znači presidency?), Hrvatski jezik, I. godište, br. 1, str. 31–33.

Lewis, Kristian. 2014. Kako označivati članove rečeničnoga ustrojstva?, Hrvatski jezik, I. godište, br. 2, str. 30–32.

Lewis, Kristian. 2014. Reprezentativan reprezentacijski igrač, Hrvatski jezik, I. godište, br. 3, str. 31.

Lewis, Kristian. 2014. Magnituda plejade i kompetencije, Hrvatski jezik, I. godište, br. 3, str. 32–33.

Lewis, Kristian. 2014. Parnjaci kojima nema para, Hrvatski jezik, I. godište, br. 4, str. 8–11.

Льюис, Кристиан; Чэлич, Желька. 2013. Ударения в русских фамилиях в хорватском языке, u: Мир человека на гранях языка, ред. Евгений Евгеньевич Стефанский, Самара : Самарская гуманитарная академия, стр. 137–144.

Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea; Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. 2013. Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Čelić, Željka; Lewis, Kristian. 2012. Aktivacija sufiksa -uša u hrvatskome jeziku, u: Категоризация действительности в языке и культуре, ред. Евгений Евгеньевич Стефанский, Самара : Самарская гуманитарная академия, стр. 169–175.

Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb : Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2011. Pleonazmi u hrvatskome standardnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/I, str. 41–72.

Lewis, Kristian. 2010. Hrvatsko-ruski lažni prijatelji, doktorski rad, 420 str., mentorica: prof. dr. Željka Fink Arsovski, Zagreb : Filozofski fakultet.

Stojanov, Tomislav; Lewis, Kristian; Portada, Tomislav. 2009. Rad na Struni na primjeru hrvatskoga kemijskoga nazivlja, u: Terminologija in sodobna terminografija, ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar i Marjeta Humar, Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 181–195.

Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Franić, Ivana; Kalinski, Ivan; Lewis, Kristian; Ptičar, Adela; Štebih Golub, Barbara; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 2008. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 11. svezak, natuknice povoļa – pragski, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 132–159.

Čilaš Šimpraga, Ankica; Jojić, Ljiljana; Lewis, Kristian. 2008. Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb : Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Lewis, Kristian. 2008. Dva aspekta neodređenosti pojma lažni prijatelji, u: Slavistika dnes: vlivy a kontexty, Konference mladych slavistu II, ur. Marek Příhoda i Hana Vaňková, Praha – Červeny Kostelec : Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Pavel Mervart, str. 173–189.

Lewis, Kristian; Štebih, Barbara; Vajs Vinja, Nada. 2006. Gramatičko nazivlje u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku, Filologija, 46–47, str. 183–201.

Lewis, Kristian; Štebih, Barbara. 2004. Nazivi za vrste riječi u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30, str. 107–119.

Lewis, Kristian. 2002. Rječnik hrvatskih i slavenskih lažnih prijatelja, Filologija, 38–39, str. 1–6.

Lewis, Kristian. 2002. Što je to lektor?, Suvremena lingvistika, 1–2, 53–54, str. 183–193.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/