dr. sc. Goranka Blagus Bartolec

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: gblagus@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-865 Broj sobe: 413

Životopis

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kronotopa u putopisima Antuna Nemčića i Milana Begovića, mentor prof. dr. Dean Duda.
Na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani magistrirala je 7. siječnja 2004. na programu Teorija jezika i lingvistika javne komunikacije s temom Pragmatika medijskoga diskursa: Retorika informativnoga programa, mentor prof. dr. Dubravko Škiljan.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 10. srpnja 2008. s temom Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku (s posebnim osvrtom na leksikografiju), mentorica prof. dr. Branka Tafra.

Od siječnja 1995. do listopada 1998. bila je zaposlena u Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“ na projektu Rječnik hrvatskoga jezika.

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zapošljava se 1. studenoga 1998. kao znanstvena novakinja na projektu Rječnici suvremenoga hrvatskog jezika.

English CV

Rad na projektima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

1998. – 2006.: projekt Rječnici suvremenoga hrvatskog jezika

2006. 2012.: projekt Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, voditeljica dr. sc. Lana Hudeček

2009. 2013.: jezična savjetnica na terminološkoj bazi Struna na projektima Korozija i zaštita materijala i Fizika te druga jezična savjetnica na projektu Brodostrojarstvo. U sklopu projekta Struna održala je nekoliko terminografskih radionica suradnicima s područja korozije i zaštite materijala (CORMAT 2010., Hrvatsko društvo za zaštitu materijala).

lipanj 2014. danas: projekt Kolokacijska baza hrvatskoga jezika

rujan 2014. danas: projekt Rječnik velikoga i maloga početnog slova

ožujak 2017 . danas: projekt Hrvatski mrežni rječnik

studeni 2017. – 31. prosinca 2020.: projekt Muško i žensko u hrvatskome jeziku

svibanj 2019. – studeni 2020.: projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA

Rad na međunarodnim projektima

2017. PARSEME Shared task on automatic identification of verbal MWEs

Predavanja

 • predmet Hrvatski jezik za nastavnike u sklopu diplomskoga studija na Filozofskome fakultetu u Zagrebu u školskoj godini 2008./2009. (nositeljica kolegija dr. sc. Bernardina Petrović, izv. prof.)
 • predmet Opća lingvistika u sklopu diplomskoga studija na Hrvatskim studijima tijekom školske godine 2009./2010.
 • pozvani predavač na kolegiju Hrvatski književni jezik u sklopu poslijediplomskoga studija kroatologije na Hrvatskim studijima školske godine 2008./2009. (nositeljica kolegija: prof. dr. Branka Tafra)
 • pozvani predavač na kolegiju Hrvatski književni jezik u sklopu poslijediplomskoga studija kroatologije na Hrvatskim studijima školske godine 2012./2013. (nositeljica kolegija: prof. dr. Branka Tafra)

Članstva

članica Hrvatskoga filološkog društva

članica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i članica Nadzornoga odbora HDPL-a

od 2019. članica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

od 2019. članica Savjeta za jezik i govor HRT-a

Međunarodna suradnja

rujan 2014. danas: članica međunarodne COST akcije PARSEME

Znanstveni skupovi

 • Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike (Opatija, 1999.)
 • Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici (Opatija, 2001.)
 • III. međunarodni leksikološko-leksikografski skup (Zagreb, 2001.)
 • IV. međunarodni leksikološko-leksikografski skup (Zagreb, 2005.)
 • KORMAT – 19. Savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu (Zagreb, 15. travnja 2010.)
 • XXVI. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku: Jezik kao informacija, (Zagreb, svibanj 2012.)

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim radionicama

 • Lexicom, Trojina, Ljubljana, od 7. do 11. lipnja 2010.
 • PARSEME WG1 hands-on workshop on lexical encoding of MWEs (COST), Iași (Rumunjska), 21. i 22. rujna 2015.
 • 1. simpozij SCIMETH: Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima, Rijeka, 11. svibnja 2016.
 • PARSEME 2nd Training School, La Rochelle (Francuska), od 27. lipnja do 1. srpnja 2016.
 • 5. ReLDI seminar, Ljubljana, od 21. do 23. lipnja 2017.
 • MUMTTT: The 3rd Workshop on Multi-word Units in Machine Translation and Translation Technology, London, 14. studenoga 2017.
 • Obrada statističkih i korpusnih podataka te programiranje umjetnih neuronskih mreža, Filozofski fakultet, Zagreb, 29. i 30. siječnja 2018.
 • Suradnjom do kvalitete: Kvaliteta hrvatske inačice zakonodavstva EU-a: sudionici i procesi, konferencija Službe za jezik i govor Glavne uprave za pismeno prevođenje Europske komisije održana u Predstavništvu Europske komisije, Zagreb, 6. prosinca 2018.
 • Računalni korpusi u frazeološkim istraživanjima i frazeografiji, Knjižnica HAZU-a, Zagreb, 6. veljače 2019.
 • Sketch Engine Tutorial, predavač dr. Miloš Jakubíček, Málaga, 25. rujna 2019.
 • Suradnjom do kvalitete: Nacionalni stručnjaci – partneri u prevođenju, konferencija Službe za jezik i govor Glavne uprave za pismeno prevođenje Europske komisije održana 5. prosinca 2019. u prostorijama Europskoga doma u Zagrebu.

Javna predavanja i predstavljanja

Hrvatski pravopis: 14. travnja 2013., predstavljanje radne inačice teksta Hrvatskoga pravopisa u Hrvatskome državnom arhivu u Zagreb; 16. svibnja 2013., predavanje o Hrvatskome pravopisu na Matičinu četvrtku u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici; 27. lipnja 2013., predstavljanje službene inačice Hrvatskoga pravopisa (pravopis.hr) u Novinarskome domu u Zagreb; 12. srpnja 2013., 6. SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik,Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 29. kolovoza 2013., Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika Grada Zagreba u OŠ Oranice u Zagreb; 23. rujna 2013., Jesenska škola učitelja i odgojitelja, stručno-znanstveni skup za odgojitelje u predškolskim ustanovama, učitelje, nastavnike i profesore u organizaciji Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba u Opatiji; 15. studenoga 2013., V. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Vodicama; 21. studenoga 2013., predstavljanje Hrvatskoga pravopisa galeriji Gradskoga kulturnog središta u Metkoviću; 5. prosinca 2013., 2. stručni skup Županijskoga stručnog vijeća učitelja hrvatskoga jezika Grada Zagreba (Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir) u OŠ Jabukovac u Zagrebu; 19. prosinca 2013., Stručno savjetovanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika – članove ispitnih povjerenstava, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb; 5. siječnja 2014., Gradska knjižnica Vukovar, Vukovar; 8. siječnja 2014., ŽSV učitelja razredne nastave, OŠ „Zadrski otoci”, Zadar; 9. siječnja 2014., ŽSV učitelja razredne nastave, Split; 31. siječnja 2014., ŽSV profesora hrvatskoga jezika Grada Zagreba, OŠ Retkovec, Zagreb; 28. veljače 1014., Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb; 10. ožujka 2014., OŠ Kustošija, Zagreb; 12. ožujka 2014., Gradska knjižnica, Daruvar; 28. ožujka 2014., Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice; 3. travnja 2014., Osnovna škola Čavle, Rijeka; 3. travnja 2014., Filozofski fakultet, Rijeka; 15. travnja 2014., ŽSV učitelja hrvatskoga jezika Varaždinske županije, IHJJ; 23. travnja 2014., ŽSV učitelja hrvatskoga jezika OŠ Ljube Babića, Jastrebarsko; 27. lipnja 2014.,OŠ Sračinec, Sračinec; 30 lipnja 2014., OŠ Gornji Kneginec, Gornji Kneginec; 7. srpnja 2014., OŠ Breznički Hum, Breznički Hum; 26. kolovoza 2014., Bjelovar, IV. osnovna škola; 27. kolovoza 2014., Štrigova, Osnovna škola Štrigova; 29. kolovoza 2014., Koprivnica, Osnovna škola „Đuro Ester”; 18. ožujka 2015., Zagreb, ŽSV OŠ Cvjetno naselje

Ostala javna predavanja

 • 4. ožujka 2015., predavanje u sklopu XX. Natjecanja iz hrvatskoga jezika 2015. u Osnovnoj školi Ivan Benković u Dugome Selu (s dr. sc. Ivanom Matas Ivanković).
 • studeni 2014., na Jezikoslovnim raspravama IHJJ-a predavanje o Rječniku velikoga i maloga početnog slova u sklopu teme o funkcionalnim pravopisima (s dr. sc. Lanom Hudeček i dr. sc. Milicom Mihaljević)
 • svibanj 2012., predavanje o jezičnome savjetništvu na Matičinu četvrtku u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici (s kolegama s matičnoga Odjela)
 • svibanj 2012., samostalno predavanje o normi i standardu u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka u Zagrebu

Sudjelovala je u nekoliko televizijskih emisija s temama o jeziku medija, leksikologiji te Hrvatskome pravopisu IHJJ-a (HRT, RTL).

Od 1996. objavljuje jezične savjete u emisiji Govorimo hrvatski na Hrvatskome radiju.

Uredništva i tajništva:

 • od 2018.: urednica rubrike Čitaonica u časopisu Hrvatski jezik
 • suurednica Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a (glavni urednik: dr. sc. Željko Jozić, suurednici: dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Kristian Lewis, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Ermina Ramadanović)
 • izvršna urednica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35/2009. (tajnica Marina Bergovec, prof.)
 • članica Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovaranje na telefonske upite (060 622 226) i elektroničke upite (savjetnik@ihjj.hr) te sastavljanje mrežnih savjeta
 • tajnica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34/2008. (izvršna urednica dr. sc. Barbara Kovačević)
 • tajnica međunarodnoga znanstvenog skupa 4. Hrvatski sintaktički dani (predsjednica skupa dr. sc. Ivana Matas Ivanković) održanoga u Osijeku od 9. do 11. 11. 2012.
 • tajnica tematskoga broja Rasprava IHJJ-a 39/2/2013. (izvršna urednica dr. sc. Ivana Matas Ivanković)
 • članica Organizacijskoga odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa 5. Hrvatski sintaktički dani (Osijek, od. 7. do 9. svibnja 2015.)
 • članica Organizacijskoga odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa 6. Hrvatski sintaktički dani (Osijek, od. 17. do 19. svibnja 2018. )
 • članica Programskoga odbora 30. međunarodnoga znanstvenog skupa HDPL-a (Rijeka, od 12. do 14. svibnja 2016.)

Nagrade

2013. Nagrada Grada Zagreba za izniman rezultat u teorijski utemeljenome radu u promicanju znanosti u prosvjeti za Školski rječnik hrvatskoga jezika (sa suurednicima i suautorima)

2014. Nagrada Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (sa suurednicima i suautorima)

Ostalo

11. ožujka 2021. s dr. sc. Ivanom Matas Ivanković u Gradskoj knjižnici Samobor održala predavanje o velikome i malome početnom slovu u okviru manifestacije Volim hrvatski

16. prosinca 2019. održala je pozivno predavanje pod naslovom Kolokacije u hrvatskome jeziku – od definicije do primjene na 3. Croaticumovu okruglom stolu Kad riječi nisu bez veze na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

6. prosinca 2019. održala je pozivno predavanje Primjena korpusa hrvatskoga jezika u prevođenju – dostupni resursi i primjeri iz prevoditeljske prakse u sklopu stručne radionice Translating Europe Workshop Korpusi u službi kvalitete prijevoda u Predstavništvu Europske komisije u Zagrebu

5. srpnja 2019. održala je pozivno predavanje Jezično savjetništvo Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu Stručnoga skupa za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH u Puli u organizaciji Agencije za odgoj i visoko obrazovanje

26. siječnja 2019. održala je pozivno predavanje Lektura prijevodnih tekstova u hrvatskom jeziku u sklopu poslijediplomskoga specijalističkog studija Primijenjena kroatistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

26. studenoga 2018. održala je pozivno predavanje Kolokacije kao izazov u prevoditeljskoj praksi: Na što pripaziti pri njihovu prevođenju u pravnim i administrativnim tekstovima u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje Europske komisije u Luxembourgu

Od 2012. do 2017. članica je Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (pod nadležnošću Agencije za odgoj i obrazovanje) i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika.

Od 2013. članica je Povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u organizaciji MZOS-a.

Recenzentica je nekoliko jezikoslovnih monografija i znanstvenih radova.

Osnovni znanstveni interes: spojiti općelingvistički pristup jeziku sa zahtjevima i potrebama suvremene kroatistike, osobito u području suvremene leksikografije (jednojezične i dvojezične), sveza riječi te u istraživanju pragmatičkih mogućnosti jezičnoga izražavanja u iskazima javne komunikacije.

Izobrazba

2008. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2004. magistrirala na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani.

1995. diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija

1. Samostalne knjige

2014. Riječi i njihovi susjedi: Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. Knjige u suautorstvu

2022. Blagus Bartolec, Goranka; Cvijanović, Katarina; Matas Ivanković, Ivana; Vukša Nahod, Perina. Rječnik velikoga i maloga početnog slova. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016. Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica. 555 jezičnih savjeta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec, Jurica Budja, Lana Hudeček, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milica Mihaljević, Alen Milković, Irena Miloš, Ermina Ramadanović, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, e-izdanje (ISBN 978-953-7967-07-9). (adresa e-izdanja: www.pravopis.hr).

2012. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2000. Rječnik hrvatskoga jezika. Ur. J. Šonje. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža” – Školska knjiga. Zagreb.

1997. Govorimo hrvatski: jezični savjeti. Priredio M. Dulčić. Naprijed – Hrvatski radio. Zagreb. 324, 342.

3. Znanstveni radovi

2021. The Female and Male World in Croatian Proverbs. Collegium Antropologicum 45/4. 351–363. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2021. Obrada tvorbeno povezanih skupina riječi u Mrežniku: opisni pridjevi, otpridjevni prilozi i imenice na -ost. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

2021. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (o povezivanju natuknica u Mrežniku s Kolokacijskom bazom hrvatskoga jezika). Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

2021. Drveće u hrvatskim poslovicama. Drzewostan słowiański. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 41–53. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2020. Pragmalingvističko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 281–297.

2020. Prefixed Verbs of Motion and Prepositions in Croatia. Материалы VII Международной конференции Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов (Санкт-Петербург, 5–8 мая 2020 года). Ur. Golovko, Evgenij; Gorbova, Elena; Kočarov, Petar; Hrakovski, Viktor; Čujkova, Oksana. Издательство РГПУ им. А. И. Герцена. Sankt-Peterburg. 218226. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2020. Kolokacijski potencijal glagolsko-prijedložnih sveza u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 511–527.

2019. Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome – korpusna perspektiva. Стереотипът в славянските езици литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I: Езикознание. Gl. ur. Avramova, Cvetanka. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Sofija. 623–631 (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2019. Past Participles in Multiword Units in Croatian. Forum Lingwistyczne 6. 111–122.

2019. Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2. 329–345.

2019. Corpus Analysis of Complex Names with Common Nouns in Croatian. Computational and Corpus-based Phraseology: Proceedings of the Third International Conference EUROPHRAS 2019. Ur. Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan; Kunilovskaya, Maria; Losey León, María Araceli. Editions Tradulex. Geneva. 106–113. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2019. Orthography in Practice: Corpus-based Verification of Writing Ktetics in MWU’s in Croatian. Computational and Corpus-based Phraseology: Proceedings of the Third International ConferenceEUROPHRAS 2019. Ur. Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan; Kunilovskaya, Maria; Losey León, María Araceli. Editions Tradulex. Geneva. 46–52. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2019. Korpus umom korisnika (na što treba pripaziti u korpusno utemeljenom istraživanju). Jezik i um: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. Ur. Matešić, Mihaela; Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa. Zagreb. 31–42. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2019. Ptice u hrvatskom jeziku na putu od prototipnoga do figurativnoga značenja: rječnička i korpusna perspektiva.Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. Filologia Słowiańska 46. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 103–115. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2018. Objektne alternacije u dativu i akuzativu u hrvatskome jeziku. Od norme do uporabe 1: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 15. i 16. rujna 2016. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ur. Mlikota, Jadranka. Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek. 158–183.(u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2018. Sinonimija u višerječnim svezama hrvatskoga jezika. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Ibis grafika. Zagreb. 21–31.

2018. Corpus analysis of croatian constructions with the verb doći ‘to come’. Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology. Ur. Mitkov, Ruslan; Monti, Johana; Corpas Pastor, Gloria, Seretan, Violeta. John Benjamins Publishing Company. 223–242. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2018. The Corpus Analysis of Path Elements of the Verb otići/oditi ‘leave’ in Croatian and Slovene. Proceedings of The 3rd Workshop on Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology (MUMTTT 2017). Ur. Monti, Johanna; Mitkov, Ruslan; Seretan, Violeta; Corpas Pastor, Gloria. Editions Tradulex. Geneva. 25–32. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2017. Glagolske kolokacije u administrativnome funkcionalnom stilu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 285–309.

2017. Synonymy between theory and practice: The corpus-based approach to determining synonymy in lexicographic description. Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches (Proceedings of the Conference II). Editions Tradulex. Geneva. 132–136.

2017. Slobodno i čvrsto u jeziku. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. Ur. Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 57–71.

2016. Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža). Jezikoslovlje 17/1–2. 361-375. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković).

2016. Subjekt u hrvatskim poslovicama. Fluminensia: Časopis za filološka istraživanja 27/2. 129–139. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković).

2016. Retorika informativnih medijskih sadržaja. Jezik medija nekada i sada: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ur. Rišner, Vlasta. Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek. 276–296.

2015. Procesualnost u terminologiji – na primjerima iz hrvatskoga i engleskoga jezika. Od Šuleka do Schengena. Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Ur. Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 301–315. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2014. Predikat u hrvatskim poslovicama. Parémie národů slovanských VII. Ur. Eva Mrhačová. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava. 331–339. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2014. Odglagolski pridjevi na -ći u suvremenome hrvatskom jeziku. Riječki filološki dani 9. Zbornik radova s Međunarodnoga skupa Riječki filološki dani održanoga 22. do 24. studenoga 2012. Ur. Diana Stolac. Filozofski fakultet. Rijeka. 521–531. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković).

2013. Ispred, iza, u i oko – gdje sve mogu doći prijedlozi. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. 361–376. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2013. Vremenska prognoza kao informacija – komunikacijski i društveni aspekti meteorološke poruke u hrvatskim novinskim i televizijskim izvještajima. Jezik kao informacija: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Ur. Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević. Srednja Europa / HDPL. Zagreb. 209–222 (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković).

2012. Pozdravi kao leksikografske jedinice. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/1. 19–36.

2012. Kolokacijske sveze prema drugim leksičkim svezama u hrvatskom jeziku. Fluminensia: Časopis za filološka istraživanja 24/2. 47–59.

2010. Hrvatsko strukovno nazivlje s područja korozije i zaštite materijala, pozvano izlaganje. 19. savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu Kormat (Zbornik radova - Proceedings). Ur. Stojanović, Ivan. Hrvatsko društvo za zaštitu materijala. Zagreb. 21–26.

2008. Leksičke funkcije kao pokazatelji značenjskih odnosa u kolokacijskim svezama hrvatskoga jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 15–38.

2007. Usporedba hrvatskoga i slovenskoga padežnoga nazivlja. Filologija 46–47. 19–34.

2006. Od neživoga do živoga (genitivno-akuzativni sinkretizam u jedninskoj paradigmi imenica muškoga roda koje označuju što neživo). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. 1–23.

2003. Metafora i metonimija u oblikovanju televizijskoga programa. Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici (zbornik). Zagreb – Rijeka. 61–68.

2001. Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca. Filologija 36–37. 33–43 (u suautorstvu s Mateom Birtić).

2001. Pragmatika medijskoga diskursa, znanstveni rad. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike (zbornik). Zagreb – Rijeka. 85–90.

4. Znanstveno-popularni radovi

2022. Česta u jeziku novina jest (razgovor s autoricom dr. sc. Anom Mikić Čolić o knjizi Neologizmi u hrvatskome jeziku. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek. 2021.). Hrvatski jezik 1. 35–38.

2021. Sojevi i varijante koronavirusa – kako ih zapisivati? Hrvatski jezik 4. 27–29.

2021. Pragmalingvistička petlja. (razgovor s autoricom dr. sc. Nikolinom Palašić o knjizi Pragmalingvistika – Lingvistički problem ili petlja?. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 2020.). Hrvatski jezik 2. 36–38.

2020. Nacionalni identitet u jeziku i oko njega. Hrvatski jezik 4. 36–38. (razgovor s autoricom dr. sc. Dinkom Pasini o knjizi Hrvatski jezik od nacionalne retorike do suvremene proze.. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 2019.)

2020. Vrijeme u jezičnome ruhu. Hrvatski jezik 3. 39–41. (razgovor s autoricom dr. sc. Majom Glušac o knjizi Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu: Pojam vremena u hrvatskom jeziku. 2019. Filozofski fakultet sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek – Zagreb).

2020. Nizozemski jezik na mreži – mrežni izvori Instituta za nizozemski jezik u Leidenu. Hrvatski jezik 3. 21–26 (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2020. Jezik u doba korone. Hrvatski jezik 2. 3032.

2020. Hrvatska leksikografija kao čuvar leksičkoga blaga. Hrvatski jezik 2. 3742. (razgovor s dr. sc. Marijom Znika i dr. sc. Željkom Brlobaš o knjizi Hrvatska leksikografija: Od početaka do kraja XX. stoljeća Marka Samardžije, Matica hrvatska. Zagreb. 2019.)

2020. Mali rječnik o koronavirusu. Jutarnji list. 20. ožujka. 2020. (skupina autora)

2019. Stilistika na mreži (razgovor s Krešimirom Bagićem o knjigama Hrvatska stilistika Janka Tomića i Kratka stilistika Ivana Filipovića, http://stilistika.org/). Hrvatski jezik 4. 4145.

2019. Čitanjem do znanja (razgovor s Anitom Peti-Stantić o knjizi Čitanjem do (spo)razumijevanja: Od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti, Ljevak. Zagreb. 2019.). Hrvatski jezik 3. 3842.

2019. Od Sulejmanova gorja preko Ovčjih otoka do Zemlje kraljice Lujze (razgovor s Ivanom Crljenko o priručniku Hrvatski egzonimi II, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 2018.) Hrvatski jezik 2. 3538

2019. Animalistički svijet u pozadinskoj slici frazema (razgovor s Ivanom Vidović Bolt o Rječniku hrvatskih animalističkih frazema, Školska knjiga. Zagreb. 2017.). Hrvatski jezik 1. 3540.

2018. Hrvatski kao ini jezik u udžbenicima: Što se sve može naučiti na početnome stupnju učenja hrvatskoga kao inoga jezika (razgovor s autoricama udžbenika Maricom Čilaš Mikulić, Milvijom Machata Gulešić, Dinkom Pasini i Sandom Lucijom Udier). Hrvatski jezik 3. 34–39.

2018. Vodič kroz pojmove za nogometne početnike. Jutarnji list 20. 6. 2018. (s Ivanom Matas Ivanković)

2018. Nogometni žargon: Tko je fantazist? Što je kifla? Kako bombom protiv bunkera?. Jutarnji list 21. 6. 2018. (s Ivanom Matas Ivanković)

2018. Sve što trebate znati o hrvatskome jeziku (skupina autora IHJJ-a). Večernji list. 28. 6.

2018. Kako se poučava hrvatski jezik na satu Hrvatskoga jezika?. Hrvatski jezik 1. 26–28.

2017. Kad nam korpus ispunjava želje. Hrvatski jezik 4/3. 25–28. (u suautorstvu s Ivanom Matas Ivanković)

2017. Hrvatski za svaki dan. Večernji list, 1. veljače 2017. (skupina autora)

2016. 111 jezičnih savjeta (1., 2. 3. dio). Jutarnji list, 17., 18. i 19. listopada 2016. (skupina autora)

2016. 150 jezičnih savjeta. Večernji list, 5. rujna 2016. (skupina autora)

2016. 100 jezičnih savjeta. Jutarnji list, 13.ožujka 2016. (skupina autora)

2016. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece. Večernji list, 8. ožujka 2016. (skupina autora)

2016. Terminološke dvojbe u astronomskom nazivlju. Kemija u industriji 65/1–2. 73–74. (u suautorstvu s dr. sc. Dariom Hrupecom).

2015. Jesu li svi Dalmoši blitvari, a Slavonci prike?. Hrvatski jezik 2/3. 32–33.

2015. Diseminacija. Hrvatski jezik 2/2. 33.

2015. Vatreni, Kauboji i Stara dama. Hrvatski jezik 2/1. 6–10.

2015. Svašta pomalo o padežima. Hrvatski jezik 2/1. 14–18.

2015. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece. Večernji list, 25. veljače 2015. (skupina autora)

2014. Kad jabučica više nije samo Adamova. Hrvatski jezik 1/4. 30–32.

2014. Riječi u dobrome društvu. Hrvatski jezik 1/3. 10–13.

5. Ostalo

2017. Priručnik utemeljen na dobroj suradnji (prikaz priručnika Hrvatski egzonimi I.). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 471–473.

2016. Velik i koristan rječnik (prikaz Velikoga suvremenog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika Anite Peti-Stantić). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2. 599–600.

2009. Usustavljenost hrvatskoga strukovnog nazivlja – potreba ili izazov (prikaz). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 440–443.

2009. Rječnik za najmlađe školarce (prikaz). Jezik: Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 56/1. 35–37

2008. Povijesni put standardizacijskih procesa (prikaz). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 500–503.

2008. S leksikografijom od malih nogu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 503–507.

2006. S rječnika na riječ. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32.
2005. Jezikoslovac sa stilom: Zbornik Od fonetike do etike o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. 475–483.
2005. Dobar jezikoslovni priručnik: Slovenski etimološki slovar Marka Snoja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. 483–485.

2002. Pogled izvana na jezičnu kartu slavenskoga juga: Lexical Norm and National Language. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28. 365–371.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/