Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Rječnik velikoga i maloga početnog slova

Voditelj: Goranka Blagus Bartolec

O projektu

Rječnik velikoga i maloga početnog slova

Suradnici na projektu: Katarina Cvijanović, vanjska suradnica (prikupljanje građe); dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Ivana Matas Ivanković, dr. sc. Ermina Ramadanović, dr. sc. Perina Vukša Nahod

Suradnica za onomastiku: dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

Izrada računalne baze za unos i obradu rječničkih natuknica: dr. sc. Bruno Nahod

Projekt Rječnik velikoga i maloga početnog slova Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zamišljen je kao leksikografsko-leksikonski priručnik u kojemu će se abecednim redom donijeti popis jednorječnih i višerječnih imena i naziva koji se temelje na problematici pisanja velikoga i maloga početnog slova u različitim oblicima javne i službene pisane komunikacije.

Rječnik velikoga i maloga početnog slova temelji se na pravilima o pisanju velikoga i maloga početnoga slova koja su zastupljena u mrežnoj i tiskanoj inačici Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Rječnik je osmišljen kao priručnikza opću uporabu kojim će se koristiti svi govornici hrvatskoga jezika koji imaju poteškoća i dvojba u pisanju početnoga slova: lektori, učitelji, profesori, nastavnici, učenici, studenti, prevoditelji, novinari te širok krug korisnika u službenoj i poslovnoj komunikaciji. S obzirom na to da Hrvatski pravopis kao opći pravopisni priručnik propisuje i popisuje i ostale pravopisne probleme, a ne samo probleme povezane s pisanjem početnoga slova, u njemu je nemoguće iscrpno popisati sve pojmove koji u svakodnevnoj jezičnoj uporabi počivaju na pisanju početnoga slova pa se donose samo tipska pravila i primjeri. Svakodnevni upiti i dvojbe korisnika dodatno su opravdali potrebu za sastavljanjem takva priručnika, odnosno postojeći pravopisni rječnik proširiti velikim brojem novih natuknica, pa se predviđa da će Rječnik velikoga i maloga početnog slova sadržavati više od 20 000 natuknica. Osim pisanja početnoga slova u Rječniku će se donijeti i primjeri kojima će se riješiti problem pisanja stranih zemljopisnih i osobnih imena i naziva s obzirom na njihovu ortografsku prilagodbu hrvatskomu jeziku.

S obzirom na to da je pisanje velikoga i maloga početnoga slova jedan o glavnih pravopisnih problema u hrvatskome jeziku i zahtijeva šire izvanjezično znanje (povijesno, zemljopisno, stručno itd.) te da u svakodnevnoj pisanoj uporabi govornici hrvatskoga jezika na temelju postojećih pravopisnih pravila ne mogu uvijek procijeniti piše li se što malim ili velikim početnim slovom, Rječnik velikoga i maloga početnog slova donijet će popis velikoga broja natuknica koje označuju brojne sadržaje iz različitih područja djelovanja govornika hrvatskoga jezika uz pravila o njihovu pisanju.

Rječnik velikoga i maloga početnoga slova temeljit će se na koncepciji Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na nastavnim planovima i programima za osnovne i srednje škole, podatcima iz recentnih školskih udžbenika te na postojećim enciklopedijskim i leksikonskim priručnicima. U navedenim se izvorima na različite načine zapisuju isti sadržaji te je primarna zadaća Rječnika sustavno opisati i popisati imena i nazive koji se temelje na pisanju velikoga i maloga početnog slova. Rječnik će sadržavati i natuknice različitih tematskih područja (popis svjetskih, međunarodnih i državnih praznika, vjerskih blagdana, etnika, ktetika, povijesnih događaja, kulturnih spomenika i znamenitosti, zemljopisnih područja i sl.).

Radna inačica Rječnika izrađuje se u računalnoj leksikografskoj bazi TLex (TshwaneLex). Rječnički članak uređuje se prema uputama za obradu, a sadržava natuknicu, kratku definiciju, gramatički blok (ako natuknica sadržava kakav pravopisni problem) te, ako je potrebno, uputnice na sinonimne ili normativno preporučene natuknice.

Suradnici na projektu

English CV: https://www.dropbox.com/s/f89kr4eqozeog7c/CV%20Dr.... Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću ling...

Pročitaj više

Ankica Čilaš Šimpraga rođena je 9. kolovoza 1970. godine u Kninu. U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike) te je na Filozofskom fakultetu studirala Južnoslavenske jezike i knjiže...

Pročitaj više

Rođen 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao u Županji. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Irena Miloš rođena je u Rijeci 1971. godine. Ondje je završila srednju školu – Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi (današnja Riječka gimnazija) te studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fa...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebe, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i ...

Pročitaj više

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ra...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr