Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Muško i žensko u hrvatskome jeziku

Voditelj: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

O projektu

Muško i žensko u hrvatskome jeziku

voditeljice projekta

dr. sc. Lana Hudeček, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju

dr. sc. Milica Mihaljević, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju


suradnici na projektu

dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, znanstvena savjetnica

dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica

dr. sc. Barbara Kovačević, znanstvena savjetnica

dr. sc. Kristian Lewis, viši znanstveni suradnik

dr. sc. Ivana Matas Ivanković, znanstvena savjetnica

dr. sc. Irena Miloš, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Josip Mihaljević, poslijedoktorand

Daria Lazić, doktorand


trajanje projekta

1. studenoga 2017. – 31. prosinca 2024.


Sažetak projekta

Izricanje muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku višestruko je zanimljivo. Problemu se može pristupiti s različitih aspekata, od naglasnih, tvorbenih, normativnih do leksikografskih, sociolingvističkih, pragmatičkih i kontrastivnih. Važnost muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku očita je i iz velikoga broja savjeta koji se odnose na taj problem i koji se gotovo svakodnevno traže. Problem je širi od problema mocijske tvorbe jer se katkad muško-ženski odnosi ni ne mogu izraziti tvorbenim odnosom (medicinska sestra medicinski tehničar). Iako postoji velik broj radova o mocijskoj tvorbi u hrvatskome jeziku smatramo da bi sva pojedinačna istraživanja trebalo objediniti te izraditi jedinstveni portal, koji će biti tijesno povezan s radom na Mrežniku, u kojemu je predviđeno posebno polje za muško-ženske parove, i s jezičnim savjetima, u kojima se već nalazi određen broj savjeta koji se odnose na muško-ženske parove. Dosadašnja istraživanja dopunit će se sustavnim korpusnim istraživanjima s pomoću SketchEnginea po modelu primijenjenome u elexiku, vidi na poveznici.

Istraživanje će se provoditi i na hrvatskim tekstovima dopreporodnoga razdoblja te na frazemima.

Rezultat rada bit će portal na kojemu u ovoj fazi možemo predvidjeti sljedeća polja:

1. Tražilica muško-ženskih parova (po uzoru na Hrvatski pravopis). Demoinačica se nalazi na poveznici. Demoinačicu je izradio Josip Mihaljević.

Nakon tražilice nalazit će se poveznica Postavi pitanje kako bi korisnici koji nisu našli odgovor na svoje pitanje u tražilici mogli postaviti pitanje autorima mocijskoga portala. Trenutačno se pitanja mogu postavljati slanjem upita na e-adresu savjetnik@ihjj.hr.

2. Jezične igre za učenje muško-ženskih parova (prikazana igra s portala Hrvatski u školi)

Demoinačice igara dostupne su na poveznici. Demoinačice je izradio Josip Mihaljević.3. Odostražni rječnik (prikazana izrađena demoinačica). Demoinačicu je izradio Josip Mihaljević. Demoinačica je dostupna na poveznici.


4. Odostražni rječnik naziva za vršitelje/vršiteljice radnje (prikazana izrađena demoinačica). Demoinačicu je izradio Josip Mihaljević. Demoinačica je dostupna na poveznici.


5. Jezični savjeti – odgovori na upite korisnika (npr. babica, dadilja, javna bilježnica, knjigoveškinja, primalja).

Osim mocijskih parova iznimno je važno dati detaljna objašnjenja načina obraćanja (dragi slušatelji / drage slušateljice i slušatelji / drage slušateljice i dragi slušatelji), pisanja diploma, posjetnica, natpisa na vratima, natječaja za posao (voditelj restorana m/ž, sobarica m/ž).

Poveznice na radove o ovoj problematici ili dokumenti u PDF-u.

Mali rječnik mocijskih parnjaka. Demoinačica je dostupna na poveznici.
Radovi članova projekta povezani s projektnom temomSuradnici na projektu

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obraniv...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/