Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Muško i žensko u hrvatskome jeziku

Voditelj: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

O projektu

voditeljice projekta

dr. sc. Lana Hudeček, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju

dr. sc. Milica Mihaljević, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju


suradnici na projektu

dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica

dr. sc. Barbara Kovačević, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Kristian Lewis, viši znanstveni suradnik

dr. sc. Ivana Matas Ivanković, viša znanstvena suradnica


trajanje projekta

1. studenoga 2017. – 31. prosinca 2020.


Sažetak projekta

Izricanje muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku višestruko je zanimljivo. Problemu se može pristupiti s različitih aspekata, od naglasnih, tvorbenih, normativnih do leksikografskih, sociolingvističkih, pragmatičkih i kontrastivnih. Važnost muško-ženskih odnosa u hrvatskome jeziku očita je i iz velikoga broja savjeta koji se odnose na taj problem i koji se gotovo svakodnevno traže. Problem je širi od problema mocijske tvorbe jer se katkad muško-ženski odnosi ni ne mogu izraziti tvorbenim odnosom (medicinska sestra medicinski tehničar). Iako postoji velik broj radova o mocijskoj tvorbi u hrvatskome jeziku smatramo da bi sva pojedinačna istraživanja trebalo objediniti te izraditi jedinstven portal i monografiju koji bi bili tijesno povezani s radom na Mrežniku, u kojemu je predviđeno posebno polje za muško-ženske parove, i s jezičnim savjetima, u kojima se već nalazi određen broj savjeta koji se odnose na muško-ženske parove. Dosadašnja istraživanja trebalo bi dopuniti sustavnijim korpusnim istraživanjima te s pomoću SketchEnginea po modelu primijenjenu u elexiku http://www.owid.de/wb/elexiko/gruppen/maedchen-junge.html.

Istraživanje će se provoditi i na hrvatskim tekstovima dopreporodnoga razdoblja, ponajprije na leksikografskoj građi, a time će se temi pristupiti i dijakronijski, sa stajališta povijesti jezika.

Rezultat rada bit će portal na kojemu u ovoj fazi možemo predvidjeti sljedeća polja:

1. Tražilica muško-ženskih parova (po uzoru na Hrvatski pravopis prikazana demoinačica)

Nakon tražilice nalazi se poveznica Postavi pitanje kako bi korisnici koji nisu našli odgovor na svoje pitanje u tražilici mogli postaviti pitanje autorima mocijskoga portala.

2. Jezične igre za učenje muško-ženskih parova (prikazana igra s portala Hrvatski u školi)

3. Odostražni rječnik (prikazana izrađena demoinačica)

4. Jezični savjeti – odgovori na upite korisnika

Osim mocijskih parova iznimno je važno dati detaljna objašnjenja načina obraćanja (dragi slušatelji / drage slušateljice i slušatelji / drage slušateljice i dragi slušatelji), pisanja diploma, posjetnica, natpisa na vratima, natječaja za posao (voditelj restorana m/ž, sobarica m/ž).

Predviđene su i poveznice na radove o ovoj problematici ili dokumenti u PDF-u, poveznica na Mrežnik i rubrika Povijesni kutak.


Radovi članova projekta povezani s projektnom temom

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2014. Jesu li i učenice učenici, a članovi aktiva nastavnika i nastavnice?. Hrvatski jezik I/2. 510.

Lewis, Kristian. 2014. Parnjaci kojima nema para. Hrvatski jezik I/4. 8–11.

Mihaljević Milica 2013. Mocijska tvorba kao leksikografski problem. Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću. Urednik Ranko Matasović. HAZU.Zagreb.

Suradnici na projektu

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga ...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. ...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina 2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, z...

Pročitaj više

U Zagrebu završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Jednu godinu svojega školovanja provela u Sjedinjenim Američkim Državama, u gradu Seattleu, a jednu godinu u Heidelbergu u Njemačkoj. Završila studij engleskoga jez...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr