Hrvatski sintaktički dani

Sintaksa zavisnosložene rečenice

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba organiziraju 6. Hrvatske sintaktičke dane koji će se održati od 17. do 19. svibnja 2018. godine u Osijeku. HSD je specijalizirani skup zamišljen kao mjesto susretanja, upoznavanja i razmjene iskustava hrvatskih i stranih sintaktičara. Svaki je posvećen jednom užem tematskom području. Prvi je skup s temom Sintaktičke kategorije održan u svibnju 2006. godine, drugi skup 2008. imao je temu Sintaksa padeža, sljedeći je 2010. bio posvećen Sintaksi glagola, četvrti 2012. obrađivao je Red riječi, a peti 2015. Imenskoj skupini.

Tema je šestoga skupa:

SINTAKSA ZAVISNOSLOŽENE REČENICE

Temi se može pristupiti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi te sa stajališta jednog ili više jezika te unutar različitih teorijskih okvira.