Predstavljanje knjiga

Na 6. Hrvatskim sintaktičkim danima bit će predstavljene sljedeće knjige:

Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran. 2017. Kognitivna gramatika. Knjiga Druga. Sintaksa jednostavne rečenice. Disput. Zagreb.

Kovačević, Ana. 2016. Negacija od čestice do teksta. Usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pisemnosti. Staroslavenski institut. Zagreb.

Matovac, Darko. 2017. Prijedlozi u hrvatskome jeziku. Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

Iva Nazalević Čučević. 2016. Sintaktička negacija. Usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

Palić, Ismail. 2016. Genitiv, prostor i prostorne slike. Bosansko filološko društvo. Sarajevo.

Pranjković, Ivo. 2016. Gramatika u riječima i riječi u gramatici. Matica hrvatska. Zagreb.

Zovko Dinković, Irena; Gros, Linda. 2018. Spatial Minds: Conceptual Correlations of Spatial Prepositions in Hungarian, Croatian and English. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne.

Časopis Jezikoslovlje 18/1, urednici Irena Zovko Dinković i Gašper Ilc.