Praktične informacije

Hotele i apartmane s povlaštenom cijenom koji se nalaze u blizini Filozofskoga fakulteta možete pogledati ovdje.

6. Hrvatski sintaktički dani održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.