E-rječnici i e-leksikografija

Hvala svim sudionicima eReL-a!

Hvala VERN'u!Znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija održan je 10. i 11. svibnja 2019. u Zagrebu. Cilj je skupa okupiti istraživače u području e-leksikografije iz zemlje i inozemstva te hrvatsku e-leksikografiju predstaviti široj javnosti i uvesti je u relevantne tijekove suvremene svjetske e-leksikografije.

Skupom su bila obuhvaćena ova tematska područja:

 • e-rječnici
 • e-enciklopedije
 • korpus u leksikografiji i korpusna leksikografija
 • terminološke i jezične baze podataka
 • e-terminologija
 • retrodigitalizacija
 • računalni leksikografski alati.

Pozvani predavači:

Kontakt: mreznik@ihjj.hr

Thanks to all paticipants of eRel!

Thanks to VERN'!The international conference E-dictionaries and E-lexicography was held on 10-11 May 2019 in Zagreb. The aim of the conference, which was completly fulfilled, was to bring together Croatian and foreign experts in e-lexicography, to present Croatian e-lexicography to the wider public, as well as to get acquainted with contemporary research and ideas in the field of e-lexicography.

The conference focused on the following topics:

 • e-dictionaries
 • e-encyclopedias
 • corpora in lexicography
 • databases on language and terminology
 • e-terminology
 • retrodigitalization
 • computer tools for lexicography.

Invited speakers:

Contact: mreznik@ihjj.hr

registracija / registration