dr. sc. Lana Hudeček

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: lhudecek@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-846 Broj sobe: 406

Životopis

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminologija, leksikologija i leksikografija, jezik poslovne komunikacije, jezik medija te povijest jezika. Autorica je knjiga i mnogih radova s tih područja (na popisu u prilogu). Suatorica je i suurednica temeljnih normativnih priručnika: Hrvatskoga pravopisa, Školskoga rječnika hrvatskoga jezika i Hrvatskoga jezičnog savjetnika (također i suatorica Pregleda gramatike hrvatskoga jezika u monografiji Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika). Sudjelovala je na pedesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, okruglih stolova i stručnih tribina te održala niz radionica za prevoditelje, članove državne uprave, profesore hrvatskoga jezika te stručnjake različitih struka u okviru projekta STRUNA. Voditeljica je (s Milicom Mihaljević) institutskih projekata Mali školski pravopis i Religijski pravopis. Članica je međunarodnoga terminološkoga povjerenstva International Committee of Slavonic Scholars, Terminology Commission, organizacijskoga odbora skupa Hrvatski sintaktički dani, Savjeta za jezik i govor HRT-a, Matičnoga odbora za filologiju, Upravnoga vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sudjeluje u izvedbi nekoliko jezičnih kolegija na studiju novinarstva na veleučilištu Vern'. Urednica je znanstveno-popularnoga časopisa Instituta za hrvatski jezik Hrvatski jezik i mrežnih stranica Bolje je hrvatski. Sudjelovala je u mnogim aktivnostima popularizacije znanosti.

U razdoblju 2007. – 2013. godine bila je voditeljica projekta Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik. Bila je članica uredničkoga vijeća i međunarodnoga uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, uredništva poljskoga časopisa Media i społeczeństwo. Niz godina bila je članica povjerenstva za državno natjecanje iz hrvatskog jezika, savjetnica za državnu maturu i recenzentica testova iz hrvatskoga jezika te suradnica Hrvatskoga zavoda za norme. Predavala je (2005. – 2013.) jezične kolegije studentima komunikologije na Hrvatskim studijima. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu držala je studentima kroatistike izborne kolegije Sintaksa i norma j Izricanje posvojnosti u hrvatskome standardnome jeziku. Svojim predavanjima sudjelovala je i na doktorskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, dokrtorskome studijiu kroatologije na Hrvatskim studijima te na doktorskome studiju medicinske informatike na Medicinskome fakultetu u Rijeci.

Dobitnica je ovih nagrada:

Nagrade Hrvatskoga sabora Ivan Filipović (za Hrvatski pravopis 2014.)

Nagrade Grada Zagreba (za Školski rječnik hrvatskoga jezika 2013.)

Nagrade Ivan Šreter za promicanje hrvatske jezične kulture (2012.)

Izobrazba

2003. obranjen doktorski rad Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća

1993. obranjen magistarski rad: Određeni i neodređeni pridjevi u sanktoralu Hrvojeva misala

1986. obranjen diplomski rad: Crnorizac Hrabar i Nikola Modruški u obrani slavenske liturgije

Bibliografija

Kvalifikacijski radovi

 1. Crnorizac Hrabar i Nikola Modruški u obrani slavenske liturgije, Zagreb 1986., (diplomski rad u rukopisu), 56 str.
 2. Oblici pridjeva u sanktoralu Hrvojeva misala, Zagreb 1994., (magistarski rad u rukopisu), 157 str.
 3. Izražavanje kategorije posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća, Zagreb 2003., (disertacija u rukopisu), 357 str.

Knjige

 1. Hrvatski jezični savjetnik (autorica teksta Kako se služiti savjetnikom (s Lukom Vukojevićem), str. 16–30; obradba slova C, str. 420–436; N, str. 847–920 i pinč – posljednji, str. 1053–1108; jedan od tri izvršna urednika knjige, 1569 str.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine. Zagreb 1999.
 2. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika, sv. 8., knj. 3., (obradba natuknica od ńegov do ńuterńi, od obračańe do očipavańe, od odvsud do okobola). (ukupno: 69 str.) HAZU – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 1999.
 3. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika, sv. 9., knj. 3., (obradba natuknica od 1. okol do okriliti, od osloboditi do ostavlalec, od ovaj do ožvenk).(ukupno: 24) (HAZU – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 1999.
 4. Normativnost i višefunkcionalnost uhrvatskome standardnom jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb 2005. (u suautorstvu s A. Frančić i M. Mihaljević). 363 str.
 5. Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 2006. 271 str.
 6. Hrvatski terminološki priručnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 2009.1, 2011.2, 2012 .3 134. str. (s Milicom Mihaljević)
 7. Jezik medija – publicistički funkcionalni stil. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb 2009. 208. str. (s Milicom Mihaljević)
 8. Jezični savjeti. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 2010.1 2012.2 (s Milicom Mihaljević i Lukom Vukojevićem)
 9. Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska. Coca-Cola HBC Hrvatska. Zagreb 2011.1 2012.2 (s Majom Matković i Igorom Ćutukom); (mrežno izdanje na www.priručnik.hr)
 10. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga. Zagreb 2012.. (s Mateom Birtić, Gorankom Blagus Bartolec, Ljiljanom Jojić, Barbarom Kovačević, Kristianom Lewisom, Ivanom Matas Ivanković, Milicom Mihaljević, Irenom Miloš, Erminom Ramadanović i Domagojem Vidovićem).
 11. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 2013. (s Gorankom Blagus, Juricom Budjom, Kristina Štrkalj Despot, Ivanom Matas Ivanković, Željkom Jozićem, Barbarom Kovačević, Kristianom Lewisom, Alenom Milkovićem, Irenom Miloš, Milicom Mihaljević i Erminom Ramadanović); (mrežno izdanje na pravopis.hr)
 12. Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb 2014. (s Milicom Mihaljević) (mrežno izdanje na matura.ihjj.hr)

Udžbenici

 1. Hrvatski jezik IV, udžbenik za IV. razred gimnazije, Profil, Zagreb 2001. (s Milicom Mihaljević i Josipom Pilićem) 167 str.
 2. Hrvatski jezik IV, priručnik za nastavnike za IV. razred gimnazije, Profil, Zagreb 2001. (s Milicom Mihaljević i Josipom Pilićem) 231 str.
 3. Hrvatski jezik IV, vježbenica za IV. razred gimnazije, Profil, Zagreb 2001. (s Milicom Mihaljević i Josipom Pilićem) 79 str.
 4. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Udžbenik za 4. razred strukovnih škola, Profil, Zagreb 2003. (s Milicom Mihaljević, Josipom Pilićem i Blankom Mesić) 344. str.
 5. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Vježbenica, Profil, Zagreb 2003. (s Milicom Mihaljević, Josipom Pilićem i Blankom Mesić). 72 str.
 6. Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Priručnik za nastavnike, Profil, Zagreb 2003. (s Milicom Mihaljević, Josipom Pilićem i Blankom Mesić) 224 str.
 7. Hrvatski na maturi i razredbenom ispitu. (zbirka riješenih zadataka). Profil, Zagreb 2004. (s Milicom Mihaljević) 208 str.

Knjige (uredništvo)

 • Prvi školski rječnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga. Zagreb 2008. (s Milicom Mihaljević) 225 str.
 • Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2012. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga (s Milicom Mihaljević).
 • Hrvatski pravopis 2013. (s Željkom Jozićem, Gorankom Blagus, Kristianom Lewisom, Milicom Mihaljević i Erminom Ramadanović)

Poglavlja u knjigama

 • Pojmovnik.Medicinska informatika. (ur. Josipa Kern i Mladen Petrovečki) Medicinska naklada. Zagreb 2009. Str. 373–377. (s Milicom Mihaljević i Vanjom Pupovcem)
 • Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma; u: Hrvatski jezik na putu u EU, Bratanić, Maja (ur.). 2011. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatska sveučilišna naklada. Str. 223–240 (s Milicom Mihaljević)
 • Pregled gramatike hrvatskoga jezika; u: Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. 2013. Croatica. Zagreb. Str. 125–382. (s Milicom Mihaljević)

Redakcije

 1. Redakcija hrvatske strane u: Hrvatsko-nizozemski rječnik. 2013. Pegasus. Amsterdam. (s Milicom Mihaljević)

Izvorni znanstveni radovi

 1. Transkripcija i transliteracija (odjelitosti i interferencije). Rasprave Zavoda za jezik IFF 13. Zagreb 1987. Str. 19–30
 2. Zamjenice u Spovidi općenoj, Rasprave Zavoda za jezik IFF 14. Zagreb 1988. Str. 59–69
 3. Nepromjenjive riječi u Misalu po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine. Rasprave Zavoda za jezik IFF 16. Zagreb 1990. Str. 67–87
 4. Posvojna funkcija genitiva ličnih zamjenica za 3. lice u hrvatskome književnom jeziku do kraja 18. stoljeća. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 17. Zagreb 1991. Str. 27–47
 5. Poimeničeni pridjevi i pridjevi u imeničkoj službi u Hrvojevu misalu. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 18. Zagreb 1992. Str. 57–67
 6. Alterniranje priloga i pridjeva u nekim ustaljenim sintagmama misalnih tekstova 14. i 15. stoljeća. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 19. Zagreb 1993. Str. 127–137
 7. Brojevne izvedenice. Jezik 41:2. Zagreb 1993. Str. 46–55 (s Dragutinom Ragužem)
 8. Zamjenice u Sanktoralu Hrvojeva misala, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 20. Zagreb 1994. Str. 87–105
 9. Leksikografska obrada nepromjenjivih riječi. Filologija 22–23. Zagreb 1994. Str. 155–161
 10. Pridjevi u Spovidi općenoj. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 21. Zagreb 1995. Str. 67–79
 11. Plural srednjega roda kao sredstvo za izricanje neodređenosti u hrvatskim glagoljskim i latiničkim tekstovima do kraja 18. stoljeća. Zbornik radova s Prvoga hrvatskoga međunarodnog slavističkog kongresa. HFD. Knj. I. Zagreb 1997. Str. 575–586
 12. Polisemija u nazivlju. Zbornik radova sa skupa Riječki filološki dani. Rijeka 1998. Str. 149–154 (s Milicom Mihaljević)
 13. Neka pitanja obradbe frazema u općem hrvatskom rječniku. Riječ. Rijeka 1997. Str. 131–141 (s Milicom Mihaljević)
 14. Frazeologija u općem rječniku (leksikografske dvojbe i mogući odgovori). Filologija 28. Zagreb 1997. Str. 147–153 (s Milicom Mihaljević)
 15. Obradba zamjenica u općem jednojezičnom rječniku. Filologija 30–31. Zagreb 1998. Str. 209– 220 (s Milicom Mihaljević)
 16. Anglizmi u hrvatskom jeziku – normativni problemi i leksikografska obradba. Jezična norma i varijeteti. Zagreb 1998. Str. 335–341 (s Milicom Mihaljević)
 17. Oblici pridjeva u sanktoralu Hrvojeva misala. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik i jezikoslovlje 23–24. Zagreb 1997–1998. Str. 145–179
 18. The Development of Croatian Orthography. Filológiai közlöny. Budimpešta 1999. Str. 89–111
 19. Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi. Riječ 5:2. Rijeka 1999. Str. 39–49 (s Milicom Mihaljević)
 20. Ostavština Vlatka Dabca (analiza rukopisne građe). Riječ 5:1. Rijeka 1999.Str. 39–49 (s Milicom Mihaljević)
 21. Glagoli govorenja i mišljenja u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća – strani sintaktički utjecaji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27. Zagreb 2001. Str. 95–113
 22. Rječnik i tvorba. Zbornik radova Drugoga hrvatskog slavističkog kongresa. Knj. I. Osijek 2001. Str. 427–433
 23. Nekoliko primjera neuređenosti hrvatske gramatičke norme. Dometi 1–4. Zagreb 2001. Str. 41–49
 24. Dopune glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja u hrvatskome književnom jeziku od 17. do polovice 19. stoljeća - strani sintaktički utjecaji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb 2003. Str. 103–129
 25. Jetra – imenica ženskog ili srednjeg roda? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29. Zagreb 2003. Str. 355–362 (s Lukom Vukojevićem)
 26. Nacrt za višerazinsku englesko-hrvatsku kontrastivnu analizu. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. Zagreb 2005. Str. 107–153 (s Milicom Mihaljević)
 27. Ne samo … nego/već (i) ustrojstva. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. Zagreb 2006. Str. 127–159. (s Lukom Vukojevićem)
 28. Primjena terminoloških načela na komunikološko nazivlje. Komunikacijske znanosti. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2007. 120–136 (s Milicom Mihaljević)
 29. Da li, je li i li – normativni status i raspodjela. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. Zagreb 2007. str. 217–234. (s Lukom Vukojevićem)
 30. Veznička sinonimija i antonimija u hrvatskoj leksikografiji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. Zagreb 2008. str. 167–199 (s Milicom Mihaljević)
 31. Podrijetlo, ustrojstvo, funkcija i normativni status složenih veznika i vezničkih skupina. Sintaktičke kategorije. Zbornik radova skupa s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatski sintaktički dani. Osijek 2007. Str. 283–335 (s Lukom Vukojevićem)
 32. Josip Hamm kao priređivač proze Marulićeva vremena. Josip Hamm i njegovo djelo. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupaskupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2007. Str. 65–73
 33. Odstupanje od leksikografskih načela u Prvome školskom rječniku; Rano učenje hrvatskoga jezika 2. Dunja Pavličević-Franić; Ante Bežen (ur.). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 341–352 (s Milicom Mihaljević i Dunjom Brozović)
 34. Glagoli na -irati kao morfološki i leksikografski problem. Riječki filološki dani. Rijeka 2009. (s Milicom Mihaljević)
 35. Homonimija kao leksikografski problem. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 (2009)/1:(s Milicom Mihaljević)
 36. Temeljni pojmovi i nazivi stečajnoga prava. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 (2009)/1 309–331 (s Domagojem Sajterom)
 37. Načela normiranja hrvatskih naziva s primjerima iz medicinskog nazivlja. Terminologija in sodobna terminografija / Ledinek, Nina ; Žagar Karer, Mojca ; Humar Marijeta (ur.). Ljubljana : Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2009. 97–110 (s Milicom Mihaljević)
 38. Pleonazmi u hrvatskome standardnom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37 (2011.)/1: 41–72 (s Kristianom Lewisom i Milicom Mihaljević)
 39. Nekoliko aktualnih problema hrvatske jezične norme. Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 9 (2011.) ; 88-103 (s Milicom Mihaljević i Lukom Vukojevićem)
 40. Jezikoslovno nazivlje u Klaićevu Rječniku stranih riječi i Novome rječniku stranih riječi (Bratoljub Klaić i Školska knjiga) Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 (2014.)/2:309–325. (s Milicom Mihaljević)
 41. Dječji jezik i jezični priručnici za djecu. E-zbornik radova s međunarodne znanstvene Konferencije Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje paradigma djetinjstva i obrazovanja, održane u Opatiji 13. – 15. 4. 2015. godine. Str. 54–67 (s Milicom Mihaljević)
 42. Navođenje u novinskome tekstu. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskome fakultetu u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek 2016. (s Milicom Mihaljević
 43. Jezik poslovnih časopisa. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskome fakultetu u Osijeku. Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek 2016. (s Igorom Ćutukom)

Nekvalificirani radovi u zbornicima

 • Prevedenice prema latinskomu genitivu objektnom u predstandardnome hrvatskom književnom jeziku. Drugi Hercigonjin zbornik. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb 2005. Str. 159–169
 • Sastavljeno i rastavljeno pisanje priloga kao pravopisni i lingvistički problem. Od fonetike do etike, Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Disput. Zagreb 2005.Str. 99–125 (u suautorstvu s Lukom Vukojevićem)
 • Proučavanje jezika hrvatskih pisaca u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zbornik. Matica hrvatska. Zagreb 2006. Str. 321–339
 • Hrvatski jezik i jezik književnosti. Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Filozofski fakultet – Zagrebačka slavistička škola. Zagreb 2006. Str. 57–79
 • Pogrješke i nedosljednosti u gimnazijskim udžbenicima i jezičnim priručnicima.Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika: suvremeni pristupi proučavanju u osnovnim i srednjim školama. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb 2007. Str. 84–93
 • Sinonimija i antonimija nepunoznačnih riječi. Zbornik radova Vidjeti Ohrid. Zagreb 2009. 203-235 (s Milicom Mihaljević)
 • Funkcionalnostilska raslojenost sredstava za izricanje posvojnosti u hrvatskome standardnom jeziku i njihov normativni status. Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. Disput. Zagreb 2009. str. 321–347. (S Lukom Vukojevićem)
 • Kojeg su tipa rečenice Otputovao je u Francusku da bi tamo umro. Jezična skladanja - Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića. Badurina, Lada, Mihaljević, Vine (ur.). Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko - Zagreb, 2010. Str. 93–101.
 • Pregled suvremenih hrvatskih pravopisa. Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja. Zbornik radova s 3. kongresa učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb. 2010. Str. 42–55.
 • Normiranje naziva u poslovnome jeziku. Liburna. Međunarodni znanstveni časopis za kulturu, turizam i komuniciranje. 1 (2012.)/1: 60–73 (s Igorom Ćutukom)
 • Nestandardnojezični elementi u publicističkome funkcionalnom stilu. Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku. Zbornik radova sa VI. simpozija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika. Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za hrvatski jezik. Zagreb 2015. str. 77–88.

Pregledni radovi

Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47. Zagreb 2006. Str.101–122 (s Milicom Mihaljević i Domagojem Vidovićem)

Stručni radovi

 1. O uporabi glagola pridonijeti. Jezik 40:3. Zagreb 1992. Str. 83–85
 2. Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obradba. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22. Zagreb 1997. Str. 51–63
 3. Odgovor na članak S. Babića „Polovica“ ili „polovina“ kao pitanje. Jezik 48:1. Zagreb 2001. Str. 37–39 (s Milicom Mihaljević i Lukom Vukojevićem)
 4. Hrvatski nacionalni korpus – kakav jest i kakav bi trebao biti, Zbornik društva za primijenjenu lingvistiku. Zagreb 2001. Str. 44–53 (s Milicom Mihaljević i Lukom Vukojevićem)
 5. Nazivi u školskim rječnicima. Studia lexicographica 2. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 2008. Str. 105–113 (s Milicom Mihaljević)
 6. Utjecaj publicističkoga funkcionalnog stila na standardni jezik. Zbornik radova s Okruglog stola Novi mediji – nove tehnologije – novi moral. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2009. Str. 78–88(s Milicom Mihaljević)
 7. Obradba zatvorenih skupova riječi u jednojezičnim rječnicima. Riječki filološki dani 7. Rijeka 2008. Filozofski fakultet. Str. 539 –560 (s Milicom Mihaljević)
 8. Kriza i jezik medija. Komunikacija i mediji u krizi. Zbornik radova znanstvenoga kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. (s Milicom Mihaljević)
 9. Lažni prijatelji u poslovnome jeziku. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 58
 10. Zdravlje i zdravstvo. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 59/1 (2012), 15–20 (s Milicom Mihaljević).
 11. Djelotvornost i učinkovitost. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 59/.(s Milicom Mihaljević)
 12. Terminološka načela u Coca-Colinu priručniku. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 59/3.

Prikazi

 1. Novi prilog studiji hrvatskog srednjovjekovlja. Čakavska rič XV:2. Split 1987. 129–132
 2. Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika, sv. 6., knj. II. Filologija 20–21. Zagreb 1992/1993. Str. 601–604
 3. Prvi hrvatski slavistički kongres, Pula 19. – 23. rujna 1995. Jezik 43:3. Str. 119–120.
 4. Doprinos istraživanju i usustavljivanju hrvatskoga računalnog nazivlja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29. Zagreb 2003. Str. 437–440
 5. Prevladajmo ravnodušnost, vratimo razigranost; Vijenac (prikaz knjige Nives Opačić Hrvatski jezični putokazi)
 6. Sintaksa i funkcionalni stilovi u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije Josipa Silića i Ive Pranjkovića. Republika – mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo 62:4. 2006.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/