dr. sc. Milica Mihaljević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: mmihalj@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-866 Broj sobe: 406

Životopis

U Zagrebu završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Jednu godinu svojega školovanja provela u Sjedinjenim Američkim Državama, u gradu Seattleu, a jednu godinu u Heidelbergu u Njemačkoj. Završila studij engleskoga jezika i književnosti, opće lingvistike i fonetike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom: Engleski glagol walk u odnosu na ostale glagole kretanja i njegovi ekvivalenti u hrvatskom ili srpskom jeziku i doktorirala na istome fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju pod naslovom: Lingvistička analiza računalnog nazivlja (mentor Stjepan Babić, članovi povjerenstva Vladimir Anić i Rudolf Filipović).

Nakon diplome godinu dana radila kao nastavnik engleskoga jezika u Školi za strane jezike, zatim kao knjižničar na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu te kao znanstveni asistent u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU na projektu Terminološki rječnici. Od 1987. godine radi u Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Radila na projektima Suvremeni hrvatski književni jezik i Rječnici hrvatskoga jezika, Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika, Hrvatsko strukovno nazivlje – projekt koordinacije (voditeljica). Od 2006. do 2009. godine sudjelovala u međunarodnome projektu Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen. Jedan je od autora i urednika Hrvatskoga jezičnog savjetnika , Školskoga rječnika hrvatskoga jezika i Hrvatskoga pravopisa. Trenutačno je znanstvena savjetnica u trajnome zvanju i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik. Autorica je triju samostalnih monografija, brojnih monografija u suautorstvu, školskih udžbenika i priručnika te brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Urednica je časopisa Hrvatski jezik, urednica mrežnih stranica Bolje je hrvatski i članica uredništva časopisa Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Debrecin, Budimpešta, Boca Raton, Ohrid, Ljubljana, Bled, Kijev). Održala je niz pozvanih predavanja u inozemstvu: 2010. na Sveučilištu u Beču Problemi hrvatskoga standardnog jezika u trenutku pristupanja Europskoj uniji i Jezik medija, 2011. u Bruxellesu Pogreške pri prevođenju u administrativnome stilu. Radionica za hrvatske prevoditelje. Task Force Croatia (s Lanom Hudeček), 2014. na Bledu The 2nd International Translation Technology Terminology Conference (TTT), Bled, 23rd October 2014 Semantic relations in Standardizing Croatian Terminology, predavanje dostupno na poveznici http://video.iolar.com/ttt2014_bled/?) te u Kijevu kao članica Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta (Terminology Commission affiliated with the ICSS, http://term-in.net) podnijela izvještaj o terminološkome radu u Hrvatskoj te sažetak sekcije kojom je predsjedala i održala izlaganje Orthographic Manual and the Standardization of Croatian Terminology (s Lanom Hudeček). Od školske godine 2000./2001. do 2013. na Hrvatskim studijima držala je kolegij Jezično-stilske vježbe. Od travnja 2002. godine do 2005. u okviru kolegija Suvremeni hrvatski jezik predavala je leksikografiju i sintaksu na Učiteljskom fakultetu. Od 2005. do 2007. držala je izborni kolegij Publicistički funkcionalni stil na Hrvatskim studijima. Od 2009. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predaje na kolegiju Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (s Bernardinom Petrović). Od 2010. do 2013. godine na Filozofskome fakultetu držala je kolegij Nazivoslovlje i nazivlje na hrvatskome jeziku. Sudjelovala je u izradbi dviju međunarodnih terminoloških baza: EMITEL e-Encyclopaedia of Medical Physics and Multilingual Dictionary of Terms (http://www.emitel2.eu) i Multilingual Archival Terminology (http://icarchives.webbler.co). Od 2008. do 2012. bila je članica Matičnoga odbora za filologiju.

Dobitnica je Nagrade Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (s ostalim autorima i urednicima) te Nagrade Grada Zagreba za Školski rječnik hrvatskoga jezika (s ostalim autorima i urednicima).

Njezin je znanstveni interes u prvome redu usmjeren na hrvatski standardni jezik, terminologiju, normativistiku (sve jezične razine i pravopisnu razinu), jezično planiranje, leksikologiju i leksikografiju.

Izobrazba

1991. disertacija, Lingvistička analiza računalnoga nazivlja, Filozofski fakultet u Zagrebu

1984. magistarski rad Engleski glagol walk u odnosu na ostale glagole kretanja i njegovi ekvivalenti u hrvatskom ili srpskom jeziku , Filozofski fakultet u Zagrebu

1979. diploma engleskoga jezika i književnosti, opće lingvistike i fonetike, Filozofski fakultet u Zagrebu

Bibliografija

 • KNJIGE
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Školska gramatika hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • BLAGUS BARTOLEC, GORANKA, HUDEČEK, LANA, JOZIĆ, ŽELJKO, MATAS IVANKOVIĆ, IVANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. 555 jezičnih savjeta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (urednici Lana Hudeček, Željko Jozić i Milica Mihaljević)
 • HUDEČEK, LANA, JOZIĆ, ŽELJKO, LEWIS, KRISTIAN, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (urednici Lana Hudeček, Milica Mihaljević)
 • MIHALJEVIĆ, MARTA, MIHALJEVIĆ, MILICA, STANČIĆ, HRVOJE. 2015. Arhivistički rječnik. FF press. Zagreb.
 • POPOVIĆ, STANKO; TONEJC, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2012. Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Hrvatska sveučilišna naklada.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 20012. Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA, VUKOJEVIĆ, LUKA. 2010. Jezični savjeti. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Jezik medija: publicistički funkcionalni stil. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • FRANČIĆ, ANĐELA; LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2003. Kako se na hrvatskome kaže WWW?. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 1998. Terminološki priručnik. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 1993. Hrvatsko računalno nazivlje: jezična analiza. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • PRIRUČNICI
 • LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ. 2014. Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ; LUKA VUKOJEVIĆ (izvršni urednici). (1999). Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine.
 • JOZIĆ, ŽELJKO; BIRTIĆ, MATEA; BLAGUS BARTOLEC, GORANKA; BUDJA, JURICA; HUDEČEK, LANA; KOVAČEVIĆ, BARBARA; LEWIS, KRISTIAN; MATAS IVANKOVIĆ, IVANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; MILKOVIĆ, ALEN; MILOŠ, IRENA; RAMADANOVIĆ, ERMINA; STOJANOV, TOMISLAV; ŠTRKALJ DESPOT, KRISTINA. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • BIČANIĆ. ANTE; FRANČIĆ, ANĐELA; HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. Croatica. Zagreb.
 • BLAGUS BARTOLEC, GORANKA; HUDEČEK, LANA; JOJIĆ, LJILJANA; KOVAČEVIĆ, BARBARA; LEWIS, KRISTIAN; MATAS IVANKOVIĆ, IVANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; MILOŠ, IRENA; RAMADANOVIĆ, ERMINA; VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika . Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga. Zagreb.
 • HUDEČEK. LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2005. Hrvatski jezik na maturi i na razredbenome ispitu . Profil. Zagreb.
 • ŠKOLSKI UDŽBENICI
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Udžbenik za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Priručnik za nastavnike za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Vježbenica za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Udžbenik za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Priručnik za nastavnike za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA, PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Vježbenica za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • REDAKCIJE
 • Redakcija hrvatske strane u: Hrvatsko-nizozemski rječnik. 2013. Pegasus. Amsterdam. (s Lanom Hudeček)
 • RADOVI (izbor)
 • Hudeček, Lana; Milica Mihaljević. 2018. Homofonija u religijskim nazivima i imenima. Hrvatski jezik 5/2. 1–8.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2018. Croatian Web Dictionary Mrežnik: One year later - What is different? Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities . Ur. Fišer, Darja; Pančur, Andrej. Ljubljana. 106–113.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2018. Normiranje hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja. Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Ur. Botica, Stipe; Malnar Jurišić, Marija; Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa; Vidović Bolt, Ivana. Zagreb. 49–63.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PASINI, DINKA. 2018. Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. Hrvatski jezik 5/2: 9–12
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. O jeziku i slovopisu djela Uspomena povistna o kugi makarskoj godine 1815 Luigja Cesara Pavišića. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Marinko Tomasović (ur.). Gradski muzej Makarska. Makarska. 387-402.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. A new project – Croatian web dictionary MREŽNIK. The Future of Information Sciences. INFuture2017, Integrating ICT in Society. Iana Atanassova, Wajdi Zaghouani, Bruno Kragić, Kuldar Aas, Hrvoje Stančić, Sanja Seljan (eds.). Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences. Zagreb: 205-2013.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. The Croatian Web Dictionary Project – Mrežnik. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubiček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa (eds.), Lexical Computing CZ s.r.o., Brno – Leiden. 172–192.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Hrvatski jezik 4/4: 1–7.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisanje riječi. Dolores Grmača, Marijana Horvat, Marko Karamatić (ur.). Sarajevo – Zagreb: 195–210.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Funkcionalni pravopis: Pravopis i novinski tekst. Hrvatski jezik 4/2: 1-10.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017.Hrvatski u školi. Hrvatski jezik 4/2: 13–15.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Muke po videu i audiju. Hrvatski jezik 4/1: 24-26.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA 2017. Terminologija kao deskriptivna ili preskriptivna znanost – stanje u Hrvatskoj. Словенска терминологија данас: Urednici Predrag Piper, Vladan Jovanović. Српскa академијa наука и уметности. Beograd: 383-403.
 • LEWIS, KRISTIAN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Croatian Language and Literacy. In Road through Croatia. MATE and Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Kršćanska terminologija Jeronima Šetke kao izvor za Religijski pravopis IHJJ-a. Hrvatski neretvanski zbornik 9/2017. Urednik Domagoj Vidović. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagreb. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Znanstveni funkcionalni stil u kajkavskome književnom jeziku 19. stoljeća. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2, 443-464.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Navođenje u novinskome tekstu. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskome fakultetu u Osijeku . Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. Relations between Description and Prescription in Croatian Language Manuals. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. М. Croatian Orthographic Manual and Standardization of Terminology. Термінологічний вісник : Збірник наукових праць . Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ. - 2015. - Вип. 3(1). - С. 36-52
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. Dječji jezik i jezični priručnici za djecu. E-zbornik radova s međunarodne znanstvene Konferencije Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje paradigma djetinjstva i obrazovanja, održane u Opatiji 13. – 15. 4. 2015. godine . Str. 54–67
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Primjena terminoloških načela na filozofsko nazivlje. Zbornik Filozofija i hrvatski jezik. Institut za filozofiju. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Prvi pravopis predstavljen u Dolini rijeke Neretve. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Zagreb.
 • HALONJA, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2, 289–308.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Jezikoslovno nazivlje u Klaićevu Rječniku stranih riječi i Novome rječniku stranih riječi (Bratoljub Klaić i Školska knjiga). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2, 309–325.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2013. Mocijska tvorba kao leksikografski problem. Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću. Urednik Ranko Matasović. HAZU. Zagreb.
 • POPOVIĆ, STANKO; MIHALJEVIĆ, MILICA; TONEJC, ANTUN; VEŽA, DAMIR. 2012./2013. Projekt Struna fizika nije završen. Matematičko-fizički list 4/252, LXII. 239–249.
 • HALONJA, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Novotvorenice u računalnome nazivlju. Jezik, 3, Zagreb, 87–94.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Zdravlje i zdravstvo. Jezik 59/1. 15–20.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Djelotvornost i učinkovitost. Jezik 59.
 • POPOVIĆ, STANKO; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2011./2012. O nazivima u fizici. Matematičko-fizički list 1/245, LXII. 3–9.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2011. Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma. Hrvatski jezik na putu u EU. Ur. Bratanić, Maja. 223–240.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Načela normiranja hrvatskih naziva s primjerima iz medicinskog nazivlja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 97–110.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PUPOVAC, VANJA. 2009. Pojmovnik. Medicinska informatika. Ur. Kern, Josipa; Petrovečki, Mladen. Medicinska naklada. Zagreb. 373–377.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2009. Računalni nazivi s elementom -ware u hrvatskome i engleskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, Zagreb, 111–139.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Odnos nazivlja i standarda (leksički odnosi u nazivlju i leksički odnosi u standardnome jeziku). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti / Ur, Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.). Disput. Zagreb: 267–282.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Vrjednovanje terminoloških radova. Lahor 1/7. 110–119.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; NAHOD, BRUNO. 2009. Croatian Terminology in Time of Globalization. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 17–26.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; ŠTEBIH GOLUB, BARBARA. 2009. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen . Beč. Ur. Tošović, Branko. 137–143
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA 2008. Obradba zatvorenih skupova riječi u jednojezičnim općim rječnicima rječnicima Zbornik radova. Riječki filološki dani 7; Filozofski fakultet Rijeka; Rijeka: 539–560
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; ŠTEBIH GOLUB, BARBARA. 2008. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen . Ur. Tošović, Branko. Beč. 227–247.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2006. Nazivlje bežičnih računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, Zagreb, 87–108.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; RAMADANOVIĆ, ERMINA. 2006. Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o- , sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32. 193–211.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA, VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2006. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47: 101-122.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2006. Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. Jezik. 53/2; 41–50
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2006. Hrvatski terminološki priručnici u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u 20. stoljeću. Zbornik. Matica hrvatska. Zagreb. 531–559.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2005. Hrvatsko računalno nazivlje i funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: s posebnim obzirom na pedagoški podstil. Od fonetike do etike: zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića . Zagreb: Disput, 289 – 308.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2004. Hrvatsko računalno nazivlje u vrijeme globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije. Ljubljana. str. 269–278.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2004. Jezična analiza linkova. Riječki filološki dani 5. Zbornik. Filozofski fakultet, Rijeka. 345–358.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2003. Internetsko nazivlje u govornim medijima. Govor 20/1–2. 263–276.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2002. Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik – nafta. Filologija 38–39. 57–72
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2001. Hrvatsko tenisko nazivlje (primjeri jezičnih dodira). Riječ. 7/1. 43–48 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2002. Hrvatsko računalno nazivlje – stanje 2000. godine. Zbornik Riječki filološki dani 4: 277 – 286.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2003. Nazivlje računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 87–101.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 2002. Hrvatsko računalno nazivlje – stanje 2000. godine. Zbornik Riječki filološki dani 4: 277 – 286.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2000. Hrvatsko internetsko nazivlje. Glasilo Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 7 – 8: 178 – 179.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2001. Tvorbeni modeli u novom hrvatskom tehničkom nazivlju. Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, Zagreb, 519–527.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 1999. Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). Riječi 5. 39–49 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1999. Kako se na hrvatskome kaže WWW?. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25. 233–248
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1998. Lingvistička analiza naftnih naziva. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 45/3. 96–104
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1997. Znanstveno nazivlje i hrvatski jezik. Jezik 45/2. 63–67
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1996. Natuknica u terminološkom rječniku. Filologija 27
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 1996. Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obrada. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22: 51–63 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; LJILJANA ŠARIĆ. 1996. Metaforizacija kao terminološki postupak u engleskom i hrvatskom. Suvremena lingvistika 22, 1/2 (41–42): 437–451.
 • INTERVJU
 • Interview with Croatian terminologist, Milica Mihaljević, for the 4 th edition of Why is terminology your passion? e-book published by Terminology Coordination Unit http://termcoord.eu/2017/11/interview-with-milica-mihaljevic/

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/