Gostujući istraživači

Pozivamo zainteresirane znanstvenike, poslijedoktorande i doktorande da kao gostujući istraživači dođu u Institut za hrvatski jezik. Iznimno smo zainteresirani za razvijanje nacionalne, bilateralne i međunarodne suradnje te za zajedničku prijavu projekata. Za više podataka o mogućnostima stipendiranja te za pomoć u planiranju posjeta našoj instituciji, obratite se na ured@ihjj.hr.

Dosadašnji gostujući istraživači Instituta za hrvatski jezik:

2023. dr. sc. Nina Ledinek, znanstvena suradnica, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija (mentor dr. sc. Kristian Lewis)

2023. Giedre Valunaite Oleskevicienė, Sveučilište u Vilniusu, Litva (mentorica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot)

2022. Mikołaj Dunikowski, doktorand, Jagielonsko sveučilište, Kraków, Poljska (mentor dr. sc. Amir Kapetanović)

2016. – 2018. Kevin Kenjar, doktorand, University of California, Berkeley, SAD (mentorica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot)

2016. Zrinka Kolaković, doktorand, Sveučilište u Regensburgu, Njemačka (mentorica dr. sc. Ivana Kurtović Budja)

2014. – 2015. Leonardo Nazar Martinho, doktorand, Universidade Federal Fluminense, Brazil (mentorica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot)

2014. dr. sc. Andreja Legan Ravnikar, znanstvena suradnica, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

2014. dr. sc. Nataša Jakop, znanstvena suradnica, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

2010. – 2012. Saskia Pronk, doktorand, University of Leiden, Nizozemska

2010. dr. sc. Tijmen C. Pronk, poslijedoktorand, University of Leiden, Nizozemska

2010. dr. sc. Boris Kern, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

2009. dr. sc. Jožica Škofic, znanstvena savjetnica, Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija

Korisne poveznice:

MZO
NEWFELPRO

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/