Lobel Filipić rođen je 1988. godine u Zagrebu, gdje završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju i teoretski smjer u Glazbenome učilištu Elly Bašić. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine ...

Pročitaj više

Joža Horvat rođen je 27. ožujka 1987. u Zagrebu.U Zagrebu je završio osnovnu školu te 1. gimnaziju (program opće gimnazije). Diplomirao je kroatistiku te španjolski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu S...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat rođena je u Zagrebu.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance3. Stipendije:2001. ...

Pročitaj više

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obraniv...

Pročitaj više

Rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu. Za studentski znanstveni rad dobila je 2002. Rektorovu nagradu. Od 2...

Pročitaj više

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikos...

Pročitaj više

Josip Mihaljević rođen je 1992. godine u Zagrebu. Godine 2011. završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i upisao studij Informacijskih i komunikacijih znanosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Preddiplomski studij...

Pročitaj više

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Godine 2017. upi...

Pročitaj više

Maja Znika Marion rođena je 1982. Diplomirala je 2015. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je 2018. kao asistent na projektu Rječnika hrvats...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/