Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na...

Pročitaj više

Rođena je u Zagrebu 1982. godine. Diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer profesora hrvatskoga jezika i književnosti te profesora engleskoga jezika i književnosti. Tijekom studija bila je demons...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u...

Pročitaj više

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu (Jezična gimnazija Lucijana Vranjanina). Pri upisu na integrirani dvopredmetni studij geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ostvario je najbolj...

Pročitaj više

Mirjana Crnić Novosel  rođena je 14. studenoga 1981. u Rijeci. Uz redovnu osnovnu školu završila je i Osnovnu glazbenu školu "Ivan Matetić Ronjgov" u Rijeci.  Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofsk...

Pročitaj više

Rođena je 1983. godine u Sinju, a od jeseni 1995. živi u Splitu, gdje završava osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju. Godine 2002. upisuje dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i knj...

Pročitaj više

Joža Horvat rođen je 1987. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu te 1. (opću) gimnaziju. Studij kroatistike te hispanistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završio je 2011. godine obranivši diplomske radove...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat (r. Samardžija) rođena je u Zagrebu 25. studenog 1979.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu je...

Pročitaj više

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Ivana Klinčić rođena je 22. travnja 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je jednopredmetni studij kroatistike, a status dokto...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Martina Kuzmić rođena je u Zagrebu 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta 1995. godine upisala je sveučilišni dodiplomski studij kroatisti...

Pročitaj više

Rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu. Za studentski znanstveni rad dobila je 2002. Rektorovu nagradu. Od 2...

Pročitaj više

Rođen je 30. rujna 1979. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, 1997. upisuje studij opće lingvistike i mađarskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomira...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebe, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Ivana Oraić Rabušić rođena je 25. srpnja 1981. u Ptuju. Osnovnu školu završila je u Radoboju, a opću gimnaziju u Krapini. Diplomirala je u studenom 2004. hrvatski jezik i književnost i češki jezik i književnos...

Pročitaj više

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju...

Pročitaj više

Rođen 1985. u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu i srednju školu (VII. gimnazija). Diplomirao u srpnju 2012. godine anglistiku i računalnu lingvistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine poslije...

Pročitaj više

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/9...

Pročitaj više

Rođena 18. studenoga 1980. godine u Čakovcu. Osnovnu školu završila u Lopatincu, a srednju (opću gimnaziju) u Čakovcu. Godine 2004. diplomirala kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagr...

Pročitaj više

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ra...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr