Rođena je u Zagrebu 1982. godine. Diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer profesora hrvatskoga jezika i književnosti te profesora engleskoga jezika i književnosti. Tijekom studija bila je demons...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u...

Pročitaj više

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Mirjana Crnić Novosel  rođena je 14. studenoga 1981. u Rijeci. Uz redovnu osnovnu školu završila je i Osnovnu glazbenu školu "Ivan Matetić Ronjgov" u Rijeci.  Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofsk...

Pročitaj više

Rođena je 1983. godine u Sinju, a od jeseni 1995. živi u Splitu, gdje završava osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju. Godine 2002. upisuje dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i knj...

Pročitaj više

Joža Horvat rođen je 27. ožujka 1987. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu te 1. (opću) gimnaziju. Studij kroatistike te hispanistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2011. godine o...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat rođena je u Zagrebu.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance3. Stipendije:2001. ...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Martina Kuzmić rođena je u Zagrebu 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Zagrebačkoga sveučilišta 1995. godine upisala je sveučilišni dodiplomski studij kroatisti...

Pročitaj više

Rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu. Za studentski znanstveni rad dobila je 2002. Rektorovu nagradu. Od 2...

Pročitaj više

Ivana Oraić Rabušić rođena je 25. srpnja 1981. u Ptuju. Osnovnu školu završila je u Radoboju, a opću gimnaziju u Krapini. Diplomirala je u studenom 2004. hrvatski jezik i književnost i češki jezik i književnos...

Pročitaj više

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju...

Pročitaj više

Maja Znika Marion rođena je 1982. Diplomirala je 2015. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je 2018. godine kao asistent na projektu Rječnika...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/