Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u...

Pročitaj više

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Mirjana Crnić Novosel rođena je 1981. u Rijeci. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. g. završila studij Hrvatskoga jezika i književnosti obranivši diplomsku radnju iz područja dijalektologije s...

Pročitaj više

Joža Horvat rođen je 27. ožujka 1987. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu te 1. (opću) gimnaziju. Studij kroatistike te hispanistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2011. godine o...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat rođena je u Zagrebu.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance3. Stipendije:2001. ...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obraniv...

Pročitaj više

Rođena je 1980. u Zagrebu. Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu. Za studentski znanstveni rad dobila je 2002. Rektorovu nagradu. Od 2...

Pročitaj više

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikos...

Pročitaj više

Rođen je 1992. godine u Zagrebu. Godine 2011. završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i upisao studij Informacijskih i komunikacijih znanosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Preddiplomski studij završio je godin...

Pročitaj više

Ivana Oraić Rabušić rođena je 25. srpnja 1981. u Ptuju. Osnovnu školu završila je u Radoboju, a opću gimnaziju u Krapini. Diplomirala je u studenom 2004. hrvatski jezik i književnost i češki jezik i književnos...

Pročitaj više

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju...

Pročitaj više

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Godine 2017. upi...

Pročitaj više

Maja Znika Marion rođena je 1982. Diplomirala je 2015. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je 2018. kao asistent na projektu Rječnika hrvats...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/