Odjel za dijalektologiju

O odjelu

Iz povijesti Odjela: Odjel je osnovan 1952. kao Radna jedinica za dijalektologiju, zatim od 1955. djeluje kao Sekcija za dijalektologiju, a od 1958. kao Odsjek za dijalektologiju. Godine 1997. ustrojen je Odjel za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku; a pod današnjim nazivom djeluje od 2001. godine. Od 2001. do 2009. voditeljem Odjela bio je dr. Mijo Lončarić.

Djelatnost Odjela: U Odjelu za dijalektologiju proučavaju se hrvatski narodni govori u Hrvatskoj i na područjima izvan njezinih granica na kojima žive Hrvati. Prikuplja se, obrađuje i digitalizira dijalektna građa, prikupljaju se i analiziraju zvučni zapisi za digitalnu fonoteku hrvatskih govora, izrađuje se hrvatski jezični atlas i obrađuje hrvatska jezična građa za međunarodne jezične atlase, izrađuju se dijalektološki rječnici i monografije.
Članovi Odjela sudjeluju u nastavi Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i na Hrvatskim studijima.

Suradnici na odjelu

Anita Celinić rođena je u Zagrebu 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Krapini. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala je studij kroatistike na kojem je 1995. diplomirala s temom "C...

Pročitaj više

Mirjana Crnić Novosel  rođena je 14. studenoga 1981. u Rijeci. Uz redovnu osnovnu školu završila je i Osnovnu glazbenu školu "Ivan Matetić Ronjgov" u Rijeci.  Studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofsk...

Pročitaj više

Rođena je 1983. godine u Sinju, a od jeseni 1995. živi u Splitu, gdje završava osnovnu školu i IV. Opću gimnaziju. Godine 2002. upisuje dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti i Engleskoga jezika i knj...

Pročitaj više

Rođen 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao u Županji. Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet...

Pročitaj više

Ivana Kurtović Budja rodila se 1972. u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. radom "Kliški mjesni govor". Magistrirala je 2003. na temu "Fonološki opis mjesnih govora čakavskih mjesta koja ...

Pročitaj više

Rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ra...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr