Odjel za dijalektologiju

O odjelu

Iz povijesti Odjela: Odjel je osnovan 1952. kao Radna jedinica za dijalektologiju, zatim od 1955. djeluje kao Sekcija za dijalektologiju, a od 1958. kao Odsjek za dijalektologiju. Godine 1997. ustrojen je Odjel za povijest hrvatskoga jezika, dijalektologiju i onomastiku; a pod današnjim nazivom djeluje od 2001. godine. Od 2001. do 2009. voditeljem Odjela bio je dr. Mijo Lončarić.

Djelatnost Odjela: U Odjelu za dijalektologiju proučavaju se hrvatski narodni govori u Hrvatskoj i na područjima izvan njezinih granica na kojima žive Hrvati. Prikuplja se, obrađuje i digitalizira dijalektna građa, prikupljaju se i analiziraju zvučni zapisi za digitalnu fonoteku hrvatskih govora, izrađuje se hrvatski jezični atlas i obrađuje hrvatska jezična građa za međunarodne jezične atlase, izrađuju se dijalektološki rječnici i monografije.
Članovi Odjela sudjeluju u nastavi Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i na Hrvatskim studijima.

Suradnici na odjelu

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na...

Pročitaj više

Anita Celinić rođena je u Zagrebu 1970. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Krapini. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađala je studij kroatistike na kojem je 1995. diplomirala s temom "C...

Pročitaj više

Mirjana Crnić Novosel rođena je 1981. u Rijeci. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. g. završila studij Hrvatskoga jezika i književnosti obranivši diplomsku radnju iz područja dijalektologije s...

Pročitaj više

Lobel Filipić rođen je 1988. godine u Zagrebu, gdje završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju i teoretski smjer u Glazbenome učilištu Elly Bašić. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine ...

Pročitaj više

Rođen je 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao je u Županji. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski...

Pročitaj više

Rodila sam se 1972. u Splitu, odrasla sam u Klisu. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. radom „Kliški mjesni govor“. Magistrirala sam 2003. na temu „Fonološki opis mjesnih govo...

Pročitaj više

Rođena je 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/