Ustroj Instituta

Upravno vijeće

 • red. prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, Sveučilište u Zadru (predsjednica)
 • red. prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Ivana Mamić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
 • dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • dr. sc. Ivana Matas Ivanković, znanstvena savjetnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Ravnateljstvo

Znanstveni odjeli Instituta

Znanstveno vijeće Instituta

Voditeljica Ureda ravnatelja

 • Gordana Osrečak, ured@ihjj.hr

Rukovoditeljica stručnih službi i osoba zadužena za nepravilnosti

 • Tamara Burić, mag. iur., tburic@ihjj.hr

Tim za potporu prijavi projektnih prijedloga

 • dr. sc. Bruno Nahod, bnahod@ihjj.hr

Služba za pravne i računovodstveno-financijske poslove

 • Vesna Žganec, dipl. iur., voditeljica službe, vzganec@ihjj.hr
 • Gordana Osrečak, voditeljica Ureda ravnatelja, gosrecak@ihjj.hr
 • Gordana Purgar, oec., viša referentica, gpurgar@ihjj.hr
 • Kata Bigor, pomoćni poslovi
 • Marina Hrlić, pomoćni poslovi

Služba za izdavačku djelatnost i računalnu podršku

 • Damir Ralić, prof., voditelj službe, dralic@ihjj.hr
 • Davor Milašinčić, dmilasin@ihjj.hr
 • Matija Slišurić, mslisuric@ihjj.hr

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/