Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

O odjelu

U Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju istražuje se povijest hrvatskoga jezika, pismenosti i jezikoslovlja. Na temelju tisućljetnih pisanih tragova istražuje se fonologija, gramatika i leksik hrvatskoga jezika, opisuju se hrvatski povijesni književni idiomi (čakavski, štokavski, kajkavski, hibridni) i hrvatska tropismenost (glagoljična, ćirilična i latinična sastavnica) te jezikoslovna baština, odnosno različiti priručnici (od 16. st.) u kojima se nalaze opisi hrvatskoga jezika (rječnici, gramatike, pravopisi). U sklopu Odjela izrađuju se dva povijesna rječnika i druga znanstvena djela u kojima se opisuju hrvatski idiomi u prošlosti i njihova interferencija. Vrela hrvatskoga jezika digitaliziraju se i kritički obrađuju. Postupno se uspostavlja računalno čitljiv povijesni korpus hrvatskoga jezika starijih razdoblja.

Suradnici na odjelu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Željka Brlobaš rođena je u Zagrebu 1970. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju opće li...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. ...

Pročitaj više

1. Osobni podatci:Martina Horvat rođena je u Zagrebu.2. Radno iskustvo:2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance3. Stipendije:2001. ...

Pročitaj više

Amir Kapetanović rođen je 1975. u Pakracu (Hrvatska). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Po završetku diplomskoga studija zaposlio se kao lektor ...

Pročitaj više

Ivana Klinčić rođena je 22. travnja 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je jednopredmetni studij kroatistike, a status dokto...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

Pročitaj više

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/9...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr