Radovi

2023.

  • VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2023. Jesmo li osvojili broncu u Katru ili Kataru?. Hrvatski jezik 10/1. 16–17.
  • VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2023. Toponimi između mjesnoga i standardnojezičnoga lika. Geografska imena: skriveni dio naše svakodnevice. Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena. Zagreb. 35–39.
  • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2023. Što nam mrežni izvori Instituta za hrvatski jezik govore o Boki. Identitet Hrvata Boke kotorske . Ur. Babić Galić, Vanda; Holjevac, Željko. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zagreb.
  • MIHALJEVIĆ, JOSIP. 2023. The Process of Creating a Croatian Gamification Glossary. Collegium Antropologicum 47/2. 145–153.
  • HUDEČEK, LANA; PASINI, DINKA. 2023. Male riječi u modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. 5. zbornik radova. FFpress. Zagreb. 13–33.
  • HUDEČEK, LANA. 2023. Četvorica jezikoslovaca i ljepota riječi. Stolačko kulturno proljeće. Godišnjak za povijest i kulturu. XXI. 215–221.
  • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2023. Funkcionalni pristup učenju/poučavanju gramatike hrvatskoga jezika. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 133–159. retrogram.jezik.hr/e-zbornik
  • OSTROŠKI ANIĆ, ANA; LAZIĆ, DARIA; MATIJEVIĆ, MAJA; PAVIĆ, MARTINA. 2023. The Use of Lexicographic Resources in Croatian Primary and Secondary Education. Electronic lexicography in the 21st century: Proceedings of the eLex 2023 conference. Ur. Medveď, Marek i dr. Lexical Computing CZ s.r.o. Brno. 322–339.
  • HUDEČEK, LANA; KRAMPUS, VICKO; PAVIČIĆ, MILAN; ALEBIĆ, LOVRO; ALVAREZ, FRANKA; HALUŽAN, MARTA; JURIČEVIĆ, IVA; MUMINOVIĆ, IVA; VASILJ, IVA. 2023. Rječnik novinarskoga žargona. Ur. Hudeček, Lana; Krampus, Vicko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
  • HUDEČEK, LANA. 2023. Novinarski žargon. Rječnik novinarskoga žargona. Ur. Hudeček, Lana; Krampus, Vicko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 1–26.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.