Temeljni podatci

hrzz_logo2

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Program: Uspostavni istraživački projekti

Broj projekta: 3624

Voditelj projekta: dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

Ustanova ugovaratelj/matična ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Čelnik ustanove: dr. sc. Željko Jozić

Naziv projekta: Croatian Metaphor Repository

Akronim projekta: Meta4Cro
Znanstveno područje: Humanističke znanosti
Znanstveno polje: Filologija
Poveznica na mrežnu stranicu projekta: https://metafora.ihjj.hr/
Program i natječajni rok: UIP 11-2013
Trajanje projekta (u mjesecima): 36

Članovi istraživačke grupe:
Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, voditeljica projekta
Prof. dr. Mario Brdar
Prof. dr. Mario Essert
Dr. sc. Mirjana Tonković
Dr. sc. Benedikt Perak
Dr. sc. Bruno Nahod
Dr. sc. Ana Ostroški Anić
Ivan Pandžić

Računalna potpora:

Juraj Benić

Jakov Topić

 

 

Sažetak projekta
Projekt Croatian Metaphor Repository uključuje: 1.) teorijsko kognitivnolingvističko istraživanje konceptualne metafore, metonimije, predodžbenih shema i semantičkih okvira u hrvatskome jeziku (i u dijakronijskoj perspektivi); 2.) računalnolingvističko istraživanje metafore u obradbi prirodnoga jezika i u umjetnoj inteligenciji; 3.) kognitivnopsihološke eksperimente koji će pratiti teorijska kognitivnolingvistička istraživanja te pojasniti narav veze između značenja koncepta i percepcije kako se odslikavaju u primarnim metaforama. Primijenjeni je cilj projekta izgradnja baze predodžbenih shema, kognitivnih primitiva, okvira, konceptualnih metafora i metonimija te njihovih jezičnih i drugih realizacija. Baza će biti javno dostupna i višerazinska: uključivat će podjelu prema tipovima metafora (primarne, složene i izvedene metafore); prema razini (metafore opće razine i specifikacije) te prema konceptualnim skupinama (metafore strukture zbivanja, metafore uma, metafore moralnosti, metafore vremena, metafore emocija, metafore ekonomije, metafore vladanja itd.). Teorijska je podloga za analizu konceptualnih metafora hrvatskoga jezika neuralna teorija jezika i mišljenja i neuralna teorija metafore. Alati za označivanje preuzimaju se iz utjelovljene konstrukcijske gramatike. Jezičnoteorijska, računalna i eksperimentalna istraživanja koja će se provesti u okviru projekta te baza podataka kao rezultat tih istraživanja unaprijedit će kognitivnolingvistička i računalnolingvistička istraživanja te istraživanja u području umjetne inteligencije. Navedeni će rezultati omogućiti generalizacije i komparativna istraživanja odnosa jezika i mišljenja te će znatno pridonijeti odgovorima na pitanja poput: Kako ljudi uče, razumiju i upotrebljavaju jezik? Kako pojmovni i jezični repozitoriji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva umjetne inteligencije i računalne kreativnosti? Na kojim su iskustvima metaforički sustavi hrvatskoga jezika utemeljeni? Koje metaforičke sustave dijelimo s drugim jezicima, a koje su osobitosti hrvatskoga figurativnoga jezika i mišljenja? Kako se složeni metaforički sustavi mogu razložiti na jednostavnije metafore, primarne metafore, semantičke okvire, predodžbene sheme i kognitivne primitive? Projekt ima znatan potencijal za daljnji međunarodni razvoj i utjecaj.