Ostala izlaganja


Mario Brdar

Metonymy and Grammar

Sveučilište u Heidelbergu.

8. prosinca 2015.


Kristina Štrkalj Despot

Using MIPVU in the Croatian Metaphor Repository project

Metaphor Lab (Sveučilište u Amsterdamu).

22. ožujka 2016.


Benedikt Perak

Izražavanje emocija: od biologije do kulture

Skeptici u pubu. Rijeka.

15. srpnja 2016.


Benedikt Perak

Pojmovne mreže jezičnog izražavanja emocija: Multidimenzionalni (psihološki, ontološki i konstrukcijski)opis opojmljivanja 10 emocija u hrvatskome

Zagrebački lingvistički krug. Zagreb.

8. ožujka 2016.


Ana Ostroški Anić

Preneseno u doslovnom: uloga figurativnosti u jeziku struke

Zagrebački lingvistički krug. Zagreb.

26. siječnja 2016.


Ivan Pandžić

Označivanje semantičkih uloga: resursi i alati

Jezikoslovne rasprave. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

15. srpnja 2016.


Mirjana Tonković

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost

Uvod u statistiku za nematematičare

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

21. listopada 2015.


Kristina Štrkalj Despot 

Javno predstavljanje projekta i seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost

“Uvod u neuralnu teoriju jezika i mišljenja”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

4. rujna 2014.

Izlaganje

Photo 04.09.2014. 13 04 22


Kristina Štrkalj Despot 

Pozvano izlaganje i predstavljanje projekta:  24. 11. 2014.

“Izgradnja baze hrvatskoga figurativnoga jezika”

Sveučilište u Zagrebu, NLP kružok, Filozofski fakultet

Izlaganje


Kristina Štrkalj Despot 

Pozvano izlaganje i predstavljanje projekta: 4. 3. 2015.

Vorstellung der Cost-Aktion „Enel“ (European Network of e-Lexicography) (s Christine Möhrs)

University of Mannheim

Izlaganje


Kristina Štrkalj Despot 

Pozvano izlaganje i predstavljanje projekta:  6. 4. 2015.

“Conceptual structure of Mind in Croatian: a diachronic and a synchronic approach”

CogNetwork, University of California, Berkeley, Sjedinjene Američke Države

Najava i sažetak izlaganja

Izlaganje


Mario Brdar

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 26. 11. 2014.

“Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje žita od kukolja?”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje

11.2014. 108 11.2014. 110


Mario Brdar

Pozvano predavanje: 12. 11. 2015.

Cross-Linguistic Approach in Metonymy Research

Doktorski studij lingvistike, Universidad de La Rioja,
Logrono

Izlaganje


Mario Essert

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 28. 11. 2014.

“Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika i u obradbi prirodnoga jezika”.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje


Mario Essert i Kristina Štrkalj Despot

Izlaganje: 11. 9. 2014.

Računalno jezikoslovlje

Sveučilište u Osijeku, Matematički kolokvij

Izlaganje