Projektni sastanci

Sastanak 27. svibnja 2016.
Hrvatski institut za povijest

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ivan Pandžić

Dnevni red:
1. Izlaganja na BFLR simpoziju
2. Izvještaj o stanju financijskoga plana
3. Metafore moralnosti (analiza primjera, rasprava)
4. Razno


Sastanak 5. travnja 2016.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić, Ivan Pandžić

Dnevni red:
1. Simpozij (program, naša izlaganja + praktikalije)
2. Prijedlog izmjene financijskoga plana s ciljem povećanja naknada za
naše programere
3. Prijedlog nove procedure detekcije jezičnih metafora u korpusu
4. Primjena nove procedure na metafore vremena
5. Članci, usavršavanja, sudjelovanja na skupovima…
6. Razno


Sastanak 14. siječnja 2016.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić, Ivan Pandžić

Dnevni red:
1. Lingvističke zadaće u okviru ostvarenja računalnih ciljeva za 2. godinu
(prof. Essert)
2. Financijski plan za drugu godinu
3. Radni plan za drugu godinu
4. Projektni simpozij: “Building Metaphor Repositories: Methods, Risks and
Challenges” (popis sudionika, slanje pozivnih pisama i prve obavijesti,
okvirni program).
5. Metafore ekonomije, vladanja i dobrobiti (analiza primjera, rasprava)
6. Razno


 

Sastanak 23. srpnja 2015.
Northumbria University, Newcastle

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Ana Ostroški Anić
Dnevni red:
1. Izvještaj s održanih izlaganja i usavršavanja na ICLC-ju
2. Izvještaj nakon druge važne točke provjere: metafore uma
3. Izmjene u nazivima kategorija u bazi
4. Otvaranje projektne mrežne stranice i pristupa bazi za javnost
5. Radni i financijski plan za drugu projektnu godinu
6. Razno


Sastanak 14. svibnja 2015.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić, Ivan Pandžić
Dnevni red:
1. Izvještaj dr. sc. Kristine Štrkalj Despot sa usavršavanja na Sveučilištu Berkeley
2. Analiza tablice s metaforama za um te sinkronijskim i dijakronijskim primjerima.
3. Upute za unos metafora uma u bazu.
4. Izvještaj o eksperimentu u vezi s konceptualizacijom uma
5. Izvještaj o tijeku eksperimenta vezanoga uz metaforu PSIHOLOŠKI TEŠKO/LAKO JE FIZIČKI TEŠKO/LAKO
6. Pripreme za ICLC konferenciju
7. Izvještaj o stanju projektnih financija u odnosu na financijski plan
8. Izvještaj nakon prve važne točke provjere: metafore strukture događaja
9. Razno


Sastanak 26. studenoga 2014.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić, Ivan Pandžić
Dnevni red:
1. Izvještaj i rasprava o strukturi baze
2. Analiza tablice s metaforama strukture događaja te sinkronijskim i dijakronijskim primjerima.
3. Upute za unos metafora strukture događaja u bazu.
4. Razno


Sastanak 14. studenoga 2014.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić
Dnevni red:
1. Izvještaj o tijeku izgradnje računalnoga okvira baze MetaNet.HR
2. Rasprava o ponuđenoj strukturi baze (nazivima pojedinih kategorija, prijedlozi novih kategorija)
3. Izvještaj i rasprava o napretku izrade bibliografije radova o figurativnome jeziku
4. Upute za popunjavanje baze
5. Razno


Sastanak 4. rujna 2014.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Nazočni: Kristina Štrkalj Despot, Mario Brdar, Mario Essert, Mirjana Tonković, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Ana Ostroški Anić
Dnevni red:
1. Predstavljanje članova projektnoga tima
2. Rasprava o detaljim radnoga plana
3. Rasprava o financisjkome planu
4. Kupnja opreme
5. Rasprava o planu usavršavanja u okviru projekta
4. Plan izvedbe i raspodjela prvih zadaća
5. Razno