Repozitorij metafora
hrvatskoga jezika

Learning does not add knowledge to an unchanging system; it changes the system.

Feldman 2006:72
Kognitivna lingvistika

Pristup jeziku koji jezik promatra kao dio ljudskoga kognitivnoga (spoznajnoga) sustava i proučava ga u sprezi ponajprije s percepcijom, mišljenjem i razumijevanjem, s kojima je u izravnoj i neprekidnoj interakciji.

Računalna lingvistika

Znanstvena disciplina koja se bavi razvojem računalnih programa koji omogućavaju obradu prirodnoga jezika.

Kognitivna psihologija

Kognitivna psihologija proučava kako ljudi percipiraju, uče, pamte i misle.

Pitanja

na koja želimo (pokušati) dati odgovore
OD NEURONA DO JEZIKA. KAKO?

Kako ljudi uče, razumiju i upotrebljavaju jezik? Kako pojmovni i jezični repozitoriji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva umjetne inteligencije i računalne kreativnosti? Na kojim su iskustvima metaforički sustavi hrvatskoga jezika utemeljeni? Koje metaforičke sustave dijelimo s drugim jezicima, a koje su osobitosti hrvatskoga figurativnoga jezika i mišljenja? Kako se složeni metaforički sustavi mogu razložiti na jednostavnije metafore, primarne metafore, semantičke okvire, predodžbene sheme i kognitivne primitive?

  • SEMANTIČKI OKVIRI
  • KOGNITIVNI PRIMITIVI
  • METAFORE
  • METONIMIJE

Istraživački tim

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot
Voditeljica projekta
Prof. dr. Mario Brdar
Savjetnik za kognitivnolingvističku analizu
Prof. dr. Mario Essert
Voditelj računalnog tima
Dr. sc. Mirjana Tonković
Kognitivni psiholog
Dr. sc. Benedikt Perak
Kognitivni lingvist
Dr. sc. Bruno Nahod
Kognitivni neuroznanstvenik
Dr. sc. Ana Ostroški Anić
Kognitivni lingvist
Ivan Pandžić
Doktorand

Iz literature

Novosti

Kontakt