Što je MetaNet.HR?


Ako se u svojem radu koristite našom bazom, molimo vas da nas ovako citirate:

Štrkalj Despot, K., Brdar, M., Essert, M., Tonković, M., Perak, B., Ostroški Anić, A., Nahod, B., Pandžić, I. (2015).  MetaNet.HR – Croatian Metaphor Repository. [Baza podataka]. Dostupno na mrežnoj stranici: http://ihjj.hr/metafore/


U okviru projekta Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (Croatian Metaphor Repository) provode se teorijska istraživanja konceptualne metafore i metonimije u hrvatskom jeziku u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi te se rezultati tih istraživanja praktično primjenjuju i prikazuju u obliku baze MetaNet.HR.

MetaNet.HR jest baza konceptualnih i jezičnih metafora, metonimija te predodžbenih shema, kognitivnih primitiva i semantičkih okvira hrvatskoga jezika s pripadajućim leksičkim jedinicama.

Programski okvir baze MetaNet.HR izgradili su Juraj Benić i Jakov Topić pod mentorstvom prof. dr. Marija Esserta i u suradnji s voditeljicom projekta dr. sc. Kristinom Štrkalj Despot.

Baza je javno mrežno dostupna na početnoj projektnoj stranici: https://metafora.ihjj.hr:8443/Metafore/

Baza uključuje ove razine:

  • popis konceptualnih metafora
  • popis predodžbenih shema, kognitivnih primitiva i okvira
  • hijerahiju metafora
  • hijerarhiju okvira (ontologiju)

Metafore su podijeljene i pretražive po tipu te po tematskim ili konceptualnim skupinama.

Po tipu su metafore razdijeljene u:

  • primarne metafore
  • složene metafore
  •  izvedene metafore

Prema tematskim ili konceptualnim skupinama metafore su podijeljene na: metafore strukture zbivanja, metafore uma, metafore moralnosti, skalarne metafore, metafore vremena, metafore emocija, metafore ekonomije, metafore vladanja, kaskadne metafore, metafore dobrobiti itd.

Kognitivnolingvistička analiza metafora provodi se u skladu s postavkama neuralne teorije jezika i mišljenja te neuralne teorije metafore. Metafore, metonimije, okviri, predodžbene sheme te gramatičke i leksičke konstrukcije formalizirano se označavaju sustavom označivanja utjelovljene konstrukcijske gramatike. Za svaku se konceptualnu metaforu određuje: tip, hijerarhija, razina, izvorni okvir, ciljni okvir, preslikavanja, odnosi, tipovi odnosa, izvedene metafore, primjeri jezičnih metafora i leksičkih jedinica koji odslikavaju konceptualnu metaforu. Hijerarhijski odnosi među metaforama automatski se grafički prikazuju.

Za svaki se okvir određuje tip, hijerarhija, uloge, odnosi s drugim okvirima, veze, inferencije, leksičke jedinice i leksičke jedinice iz povezanih okvira. Odnosi među okvirima automatski se grafički prikazuju. Baza je pretraživa po svim navedenim značajkama.

Izgradnja hrvatskoga repozitorija metafora i figurativnoga jezika i teorijska istraživanja koja će tu izgradnju pratiti unaprijedit će kognitivna i računalna istraživanja te istraživanja umjetne inteligencije u Hrvatskoj.