Kristina Štrkalj Despot


 hand_made

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

 

Download CV in English

 


 • Zvanje: znanstveni savjetnik
 • Telefon: 3783-881 | E-pošta: kdespot@ihjj.hr
 • Područje interesa: kognitivna lingvistika, teorija konceptualne metafore, neuralna teorija jezika, semantika, leksikografija, sintaksa, povijest hrvatskoga jezika i književnosti

  Izobrazba

  2011. – 2012. Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley, Sjedinjene Američke Države, Fulbrightov poslijedoktorski istraživač (Fulbright postdoctoral grant)

  2007. Doktorirala (Summa Cum Laude) na Poslijediplomskome znanstvenom studiju lingvistike Sveučilišta u Zagrebu temom Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu.

  2002. Diplomirala je (Summa Cum Laude) Hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Akademski razvoj

 • Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2003. – 2007.)
 • Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007.)
 • Znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007. – 2011.)
 • Viša znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2011. – 2017.)
 • Znanstvena savjetnica (od 2017.)

Administrativne pozicije

 • Pomoćnica ravnatelja Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (od 2012. )

Nagrade

 • 2014. Državna nagrada “Ivan Filipović”
 • 2010. Državna nagrada za znanost
 • 2010. Nagrada Društva hrvatskih književnika “Judita”

Stipendije i usavršavanja

 • 2017. University College Dublin. School of Computer Science, Dublin, Irska (mentor: prof. dr. Tony Veale)
 • 2016. Metaphor Lab / UVA Amsterdam, Nizozemska (mentor: prof. dr. Gerard Steen)
 • 2015. University of California, Berkeley / International Computer Science Institute, Berkeley, SAD (mentor: prof. dr. Eve Sweetser)
 • 2015. Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Njemačka, Short Term Scientific Mission, COST Action: European Network of e-Lexicography (mentor: dr. Christine Möhrs)
 • 2011. – 2012. University of California, BerkeleySAD, Fulbright Postdoctoral Fellowship (mentor: prof. dr. George Lakoff)
 • 2009. University of Oxford, St John’s College, Velika Britanija, Open Society Fellowship (mentor: prof. dr. Catherine Mary McRobert)
 • 2000. – 2001. Sveučilište u Ljubljani, Slovenija, Central European Exchange Program for University Studies Grant
 • 1997. – 2002. Stipendija Minsitarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osobito darovite studente

Znanstveni projekti i suradnje

Profesionalne pozicije

 • od 2012. Legal Entity Appointed Representative, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, European Comission, 7th Framework Programme and Horizon 20/20
 • 2016. Voditeljica Odjela za opće jezikoslovlje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od 2012. Članica uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (od 2012.)
 • od 2016. Članica uredništva časopisa Croatica et Slavica Iadertina
 • od 2015. Članica znanstvenoga i programskoga odbora međunarodnih eLex konferencija (Electronic Lexicography in the 21st Century)
 • od 2013. Članica Uredničkoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2012. – 2017. Voditeljica jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2015. Članica Programskoga odbora međunarodnoga znanstvenoga skupa : 3. Međimurski filološki dani
 • 2016. Predsjednica Organizacijskoga odbora međunarodne konferencije i okrugloga stola Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges, Zagreb, Hrvatska
 • 2016. Suorganizatorica (uz prof. dr. Anitu Peti-Stantić) okrugloga stola O mišljenju i značenju, Zagreb, Hrvatska
 • 2017. Suorganizatorica (uz. prof. dr. Mateusza-Milana Stanojevića) radionice Hand Made by Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity, Zagreb, Hrvatska

Članstvo u profesionalnim društvima i organizacijama:

 • CLA (International Cognitive Linguistics Association)
 • RaAM(International Association for Researching Applying Metaphor)
 • SLE (Societas Linguistica Europaea)
 • AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages)
 • Matica hrvatska
 • Hrvatsko filološko društvo
 • Društvo prijatelja glagoljice

Jezici: engleski (C2), ruski (B2), njemački (B1), slovenski (B1), talijanski (A2), poljski (A1), latinski

Bibliografija