Kristina Štrkalj Despot

 

  


dr. sc. Kristina Štrkalj Despot


 • Zvanje: viši znanstveni suradnik
 • Telefon: 3783-881 | E-pošta: kdespot@ihjj.hr
 • Područje interesa: kognitivna lingvistika, teorija konceptualne metafore, neuralna teorija jezika, semantika, leksikografija, sintaksa, povijest hrvatskoga jezika i književnosti

  Izobrazba

  2011. – 2012. Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley, Sjedinjene Američke Države, Fulbrightov poslijedoktorski istraživač (Fulbright postdoctoral grant)

  2007. Doktorirala (Summa Cum Laude) na Poslijediplomskome znanstvenom studiju lingvistike Sveučilišta u Zagrebu temom Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu.

  2002. Diplomirala je (Summa Cum Laude) Hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


   

Akademski razvoj

 • Asistentica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2003. – 2007.)
 • Viša asistentica,  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007.)
 • Znanstvena suradnica,  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007. – 2011.)
 • Viša znanstvena suradnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2011. – )

Administrativne pozicije

Pomoćnica ravnatelja,  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje  (2012. – )

Stipendije i usavršavanja

 • 2015.    University of California, Berkeley / International Computer Science Institute, Berkeley, SAD
 • Mentor: prof. dr. Eve Sweetser
 • 2015.    Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Njemačka (Short Term Scientific Mission, COST Action: European Network of e-Lexicography)
 • Mentor: dr. Christine Möhrs
 • 2011. –  2012.  University of California, Berkeley, SAD (Fulbright Postdoctoral Fellowship)
 • Mentor: prof. dr. George Lakoff
 • 2009.  University of Oxford, St John’s College, Velika Britanija (Open Society Fellowship)
 • Mentor: prof. dr. Catherine Mary McRobert
 • 2000. –  2001. Sveučilište u Ljubljani, Slovenija  (Central European Exchange Program for University Studies Grant)
 • 1997. –  2002. Stipendija Minsitarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osobito darovite studente

Nagrade

 • 2014.  Državna nagrada  “Ivan Filipović”
 • 2010.  Državna nagrada za znanost
 • 2010.  Nagrada Društva hrvatskih književnika “Judita”

Znanstveni projekti i suradnje:

 • od 2014. Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (Croatian Metaphor Repository),   voditeljica, Hrvatska zaklada za znanost
 • od 2012. MetaNet: A Multilingual Metaphor Repository  suradnica, International Computer Science Institute, University of California, Berkeley
 • od 2013. European Network of e-Lexicography (COST Action), članica Upravljačkoga odbora
 • 2013. – 2014. Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir,   suradnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2003. – 2013. Starohrvatski rječnik,  suradnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Profesionalne pozicije:

 • Legal Entity Appointed Representative, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (European Comission, 7th Framework Programme and Horizon 20/20)
 • Članica Upravljačkoga odbora COST akcije  European Network of e-Lexicography
 • Članica Znanstvenoga odbora eLex konferencije Electronic lexicography in the 21st century: Linking lexical data in the digital age
 • Članica uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Članica Uredničkoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Članica uredništva časopisa: Linguistics and Literature Studies (Horizon Research Publishing, SAD)
 • Voditeljica jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Članstvo u profesionalnim društvima i organizacijama:

 • CLA  (International Cognitive Linguistics Association)
 • RaAM  (International Association for Researching Applying Metaphor)
 • SLE (Societas Linguistica Europaea)
 • AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages)
 • Matica hrvatska
 • Hrvatsko filološko društvo

Jezici: engleski (C2), ruski (B2), njemački (B2), slovenski (B1), talijanski (A2), poljski (A1), latinski

 

Bibliografija