Mario Brdar

brdar

dr. sc. MARIO BRDAR, Distinguished Professor
mbrdar@ffos.hr
Education
Institution Academic title 
 • Faculty of Pedagogy, University of Osijeku
1979.-1984.
 • Professor of English language and literature and German language and literature
 • Faculty Of Humanities and Social Sciences, university of Zagreb
1984.-1988.
 • M.A. in Linguistics
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 1990.-1995.
 • doktor humanističkih znanosti – polje jezikoslovlje
Usavršavanje
 • preddoktorsko istraživanje iz lingvistike, British Council, 1.10.1990. -28.02.1991., University of Lancaster
Nastavna djelatnost (kolegiji u tekućoj  akademskoj godini)
 • Engleski kao svjetski jezik
 • Kognitivna lingvistika
 • Leksička semantika
 • Leksikografski opis engleskog jezika
 • Tvorba riječi u engleskom jeziku
Znanstveno-istraživački i stručni projekti
 • 1989.-1993. istraživač u znanstvenom istraživačkom projektu Kontrastivna analiza gramatičkih relacija u engleskom, hrvatskom, njemačkom i mađarskom pod vodstvom Dubravka Kučande
 • 1998.-2001. voditelj znanstvenog istraživačkog projekta Kontrastivna analiza komplementacije pridjeva u engleskom i hrvatskom jeziku (br. 122013)
 • 2002.-2006. voditelj znanstvenog istraživačkog projekta Metonimija između leksikona i gramatike (br. 0122001)
 • 2007.- voditelj znanstvenog projekta Kognitivno lingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima (br. 122-1301049-0606)
Područja znanstvenog i stručnog interesa
 • kognitivna lingvistika (metonimija, metafora, gramatičke konstrukcije)
 • funkcionalna lingvistika
 • kontrastivna lingvistika
 • semantika (sinonimija. kolokacije, lažni prijatelji)
 • sintaksa (sintaktičke funkcije)
 • tvorba riječi (složenice, sufiksacija, reduplikacija, kontaminacija)
Članstva
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
 • Hrvatsko društvo za anglističke studije
 • International Pragmatics Association
 • Societas Linguisticae Europae
 • International Cognitive Linguistics Association
Nagrade i priznanja u struci
 • Priznanje povodom 50 godina od utemeljenja Filozofskoga fakulteta/pedagoškoga fakulteta i Pedagoške akademije u Osijeku (2011.)
 • Nagrada Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrsnost u znanosti u razdoblju od 2008. do 2013. (2014.)
Bibliografija