Benedikt Perak

ben1

Benedikt Perak

bperak@ffri.hr

Zaposlen pri Odsjeku za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci.

Obrazovanje:

2014 – Doktor znanosti, područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije

Benedikt Perak završio je opću lingvistiku i  indologiju pri Filozofskome fakultetu u Zagrebu, te doktorirao na istom fakultetu u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije temom Opojmljivanje leksema strah u hrvatskome. Sintaktičko-semantička analiza pod mentorstvom dr.sc. Milene Žic-Fuchs. Usavršavao se na različitim institucijama i međunarodnim radionicama i školama iz područja kognitivne lingvistike, korpusne lingvistike, teorije mreža i znanstvene komunikacije.

Istraživački interesi:

Središnje područje akademskog interesa vezano je uz analizu intersubjektivne komunikacije emocija, subjektivnih stanja i društvenih pojmova iz teorijske perspektive kognitivne lingvistike, utjelovljene spoznaje, afektivne znanosti, teorije emergencije i teorije mreža.

Obrazovna djelatnost:

Na Odsjeku za kulturalne studije izvodi kolegije na prediplopmskoj i diplomskoj razini:

 • Jezik, mišljenje i kultura
 • Duhovnost i kultura
 • Kognitivizam i kulturalni studiji
 • Osnove digitalne humanistike I (Izrada mrežnih stranica)
 • Osnove digitalne humanistike II (Multimedija)

Članstvo u znanstvenim i strukovnim institucijama i organizacijama:

 • Cognitive Linguistics Association (ICLA),
 • International Society for Research on Emotion (ISRE),
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL): (Web urednik).
 • Centar za jezična istraživanja (CJI-RI), Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci. (Tajnik, Web urednik)
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT)

Popis radova na Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Izbor iz bibliografije:

 • Perak, Benedikt The role of metonymy in the constructionist approach to the conceptualization of emotions. In: Barcelona, Antonio & Blanco-Carrion, Olga (eds.) Describing Conceptual Metonymy in Languages: From morpheme to discourse. John Benjamins. (prihvaćeno za objavu, u pripremi za tisak 2016)
 • Perak, Benedikt (2015). Tematske i agentivne konstrukcije straha izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom u. Poznańskie Studia Slawistyczne. 9. (ISSN 2084-3011).
 • Perak, Benedikt (2011) The role of Embodied Cognition in Conceptualization of the Emotional Categories. Context, Review for Comparative Literature and Cultural Research. 9; (ISSN 1857-7377) 193-1-212-20.
 • Perak, Benedikt (2011) Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji. U: Primorac, Zoran (ur.) Suvremena znanost i vjera. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Str. 241-272. (ISBN 978-9958-690-81-5)
 • Perak, Benedikt (2010) Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga. Filozofska istraživanja. 30 , 1/2; 237-267 (ISSN 0351-4706).

Znanstvene mreže

Ostalo

Benedikt Perak bavi se prakticiranjem i podučavanjem joge, te je predsjednik Društva za rekreaciju Yoga, Rijeka i suradnik na provođenju kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

U slobodno vrijeme bavi se sviranjem gitare i glazbenom produkcijom.