Mirjana Tonković

Glavna područja znanstvenoga interesa

kognitivna i eksperimentalna psihologija, posebno psihologija jezika

odnos jezika, mišljenja i percepcije u okviru teorije konceptualnih metafora i teorije perceptivnih simbola

Životopis

Osnovnu je školu završila u Zagrebu. Od 1990. do 1994. pohađala je prirodoslovno-matematičlku gimnaziju (V. Gimnazija, Zagreb), a nakon mature 1994. godine je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava i stekla zvanje profesor psihologije. U studenom 2001. nagrađena je “Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom” Hrvatskog psihološkog društva za diplomski rad

Nakon završenog studija do 2001. radi u Podravci d.o.o. kao istraživač tržišta. U razdoblju od 2001. do 2003. godine radi također kao istraživač tržišta u VIPnet-u d.o.o. Od svibnja 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij psihologije upisala je 2003. godine, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja . Sudjelovala je na tri međunarodne ljetne škole. U studenom 2011. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.

Mirjana Tonković je suradnik u nastavi iz kolegija Psihologijski praktikum 2, Psihologijski praktikum 3, Statistika u psihologiji 1 i Statistika u psihologiji 2. Bila je suvoditeljica 21. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologijju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova.

U zvanje višeg asistenta izabrana je 2011. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2012. godine.

 

Bibliografija