Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Semantic Role Labeling in Slovenian and Croatian

Voditelj: Kristina Štrkalj Despot, Simon Krek

O projektu

BILATERALNI PROJEKT

Voditelji projekta:

Simon Krek (Slovenija)

Kristina Štrkalj Despot (Hrvatska)

Suradnici

HRVATSKA

 • Nikola Ljubešić
 • Jan Šnajder
 • Željko Agić
 • Ivan Pandžić

SLOVENIJA

 • Tomaž Erjavec
 • Kaja Dobrovoljc
 • Darja Fišer
 • Polona Gantar

Glavni cilj

Prema iscrpnoj jezičnoporedbenoj studiji u okviru META-NET White Paper Series, i hrvatski i slovenski jezik jezičnotehnološki su slabije razvijeni jezici kojima manjka naprednih jezičnih resursa i alata za obradu prirodnoga jezika. Označivanje semantičkih uloga sljedeći je korak jezikoslovne analize koji se može uspješno nadograditi na ostvarene slojeve jezikoslovnoga označivanja u postojećim hrvatskim i slovenskim korpusima za učenje. Za bliske jezike koji dijele mnoge jezične značajke, poželjno je primjenjivati slična jezikoslovna načela i sustave označivanja u jednakim zadaćama obrade prirodnoga jezika. Stoga je cilj projekta izgraditi sustav oznaka semantičkih uloga koje će biti sukladne postojećim sintaktičkoovisnosnim oznakama korištenima u korpusima koji su se rabili za algoritme strojnoga učenja za oba jezika. To će rezultirati uzorcima slovenskoga i hrvatskoga korpusa za učenje koji će biti označeni kompatibilnim oznakama u obama jezicima. Takvi će korpusi poslužiti kao osnova za prve eksperimente automatskoga označivanja semantičkih uloga s pomoću metoda nadziranoga strojnoga učenja.

Temeljne zadaće

U okviru projekta predviđaju se tri temeljne zadaće:

 • oblikovanje zajedničkoga hrvatsko-slovenskoga skupa semantičkih oznaka temeljenoga na postojećim sustavima koji se rabe u drugim jezicima
 • sastavljanje uputa za označivanje i označivanje korpusnoga uzorka
 • izvođenje prvih eksperimenata automatskoga označivanja s pomoću algoritama strojnoga učenja

Rezultati

U okviru projekta izradit će se ovi dokumenti, skupovi podataka i alati:

 • zajedničke upute za označivanje semantičkih uloga u slovenskom i hrvatskom jeziku
 • alati za označivanje semantičkih uloga za označivače na objema stranama
 • uzorak korpusa za učenje koji je ručno označen kompatibilnim oznakama semantičkih uloga za hrvatski i,slovenski jezik
 • eksperimentalni alati za strojno učenje za automatsko označivanje semantičkih uloga

Svi će dokumenti, skupovi podataka i alati biti dostupni pod otvorenim licencijama, što je u skladu sa zahtjevima postojećih korpusa za učenje.

Suradnici na projektu

Rođen 1985. u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu i srednju školu (VII. gimnazija). Diplomirao u srpnju 2012. godine anglistiku i računalnu lingvistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dvije godine poslije...

Pročitaj više

Download CV in EnglishAkademski razvoj Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2003. – 2007.) Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2007.) Znanstvena suradnica Institut za ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr