Dr. sc. Štrkalj Despot izlagala na Berkeleyju

PYLm0WLO

 

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot 6. travnja održala je izlaganje na kalifornijskom sveučilištu Berkeley u okviru istraživačke grupe CogNetwork. Predstavila je projekt Croatian Metaphor Repository (koji financira Hrvatska zaklada za znanost), kojemu je voditeljica, te je detaljnije govorila o projektnim rezultatima u istraživanju konceptualne strukture uma u hrvatskome jeziku u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi. Predstavila je i rezultate eksperimenta gradnje i crtanja apstraktnih koncepata, provedenoga u okviru projekta.

Više informacija na: http://linguistics.berkeley.edu/cognetwork/future.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *