EUROPHRAS 2021

Međunarodna konferencija Phraseology, constructions and translation: corpus-based, computational and cultural aspects (EUROPHRAS 2021) održala se od 6. do 9. rujna online umjesto u Louvainu u Belgiji, kako je bilo planirano. …

Terminološki skup u Gruziji

Međunarodni terminološki skup pod naslovom Terminology – Heritage and Modernity održan je u virtualnom okruženju Zoom platforme 14. i 15. studenoga 2020. godine. Skup je održan u organizaciji Ivane Javakhishvili …