EUROPHRAS 2021

Međunarodna konferencija Phraseology, constructions and translation: corpus-based, computational and cultural aspects (EUROPHRAS 2021) održala se od 6. do 9. rujna online umjesto u Louvainu u Belgiji, kako je bilo planirano. …