Mate Ujević i terminologija u Imotskom

Znanstveni skup Dani Mate Ujevića 2021. održan je 16. i 17. srpnja u Imotskom u organizaciji Gradske knjižnice don Mihovil Pavlinović, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Matice Hrvatske. Projekt DIKA na skupu je bio predstavljen dvama izlaganjima: “Ostavština Ujevićeve pomorske terminologije u digitalnome dobu” (autori Siniša Runjaić, Ana Ostroški Anić i Ivana Brač) i “Analiza obrade pandemijskoga leksika: od enciklopedija preko baze strukovnoga znanja do jednojezičnoga mrežnog rječnika” (autori Maja Matijević, Martina Pavić i Lobel Filipić).