dr. sc. Martina Bajčić, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

dr. sc. Ivana Brač, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Larisa Grčić Simeunović, Odjel za francuske i frankofonske studije, Sveučilište u Zadru

dr. sc. Maja Lončar, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Ana Ostroški Anić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, voditeljica projekta

Martina Pavić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Ivanka Rajh, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta