U okviru uspostavnoga istraživačkog projekta Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) provode se istraživanja pojmovne i jezične razine terminoloških jedinica i kategorija specijaliziranoga znanja, sintaktičko – semantička istraživanja sintagmatskih sveza naziva te diskursna istraživanja komunikacijske uloge naziva u strukovnim područjima zrakoplovstva, prava, marketinga i krša. Pozornost se pridaje i istraživanju frazeoloških terminoloških jedinica te ulozi figurativnosti u konstruiranju i izražavanju specijaliziranoga značenja. Time će se steći uvid u kategorije različitih područja te potvrditi pretpostavka da su semantički okviri prikladan način prikaza dinamičnosti pojmovnih odnosa u kategorijama specijaliziranoga znanja.