Anketa o upotrebi rječnika u nastavi

U okviru istraživačkih projekata Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA), Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i Semantički okviri u hrvatskom jeziku provodi se istraživanje o upotrebi rječnika u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

Cilj je istraživanja ispitati u kojoj se mjeri učitelji i nastavnici služe rječnicima i drugim općim i stručnim leksikografskim izvorima u pripremi nastave i njezinu izvođenju. Istraživanje je namijenjeno učiteljima i nastavnicima svih školskih predmeta.

Molimo vas da odvojite 10 minuta za ispunjavanje ankete i svojim iskustvom, mišljenjem i komentarima doprinesete istraživanju.

ANKETA