Anketa o upotrebi rječnika u nastavi

U okviru istraživačkih projekata Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA), Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i Semantički okviri u hrvatskom jeziku provodi se istraživanje o upotrebi rječnika u osnovnim i srednjim …

Predstavljanje zbornika Svijet od riječi

„Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi”, zbornik u čast prof. dr. Maji Bratanić, znanstvenici Institituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, predstavljen je 22. rujna u Muzeju za umjetnost i …

EUROPHRAS 2021

Međunarodna konferencija Phraseology, constructions and translation: corpus-based, computational and cultural aspects (EUROPHRAS 2021) održala se od 6. do 9. rujna online umjesto u Louvainu u Belgiji, kako je bilo planirano. …