Anketa o upotrebi rječnika u nastavi

U okviru istraživačkih projekata Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA), Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i Semantički okviri u hrvatskom jeziku provodi se istraživanje o upotrebi rječnika u osnovnim i srednjim …