Predstavljanje baze AirFrame na EURALEX-u

Ivana Brač i Ana Ostroški Anić sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji XX Euralex International Congress: Dictionaries and Society, koja se održala u Leibnizovu Institutu za njemački jezik (IDS) u Manheimu u Njemačkoj od 12. do 16. srpnja 2022. Na kongresu su održale izlaganje “Mapping the field of aviation through semantic frames” u kojem su i predstavile bazu AirFrame.