Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Semantički okviri u hrvatskom jeziku

Voditelj: Ana Ostroški Anić

O projektu

voditeljica projekta: dr. sc. Ana Ostroški Anić, znanstvena suradnica

suradnici:

  • dr. sc. Ivana Brač, znanstvena suradnica, IHJJ
  • dr. sc. Matea Filko, znanstvena suradnica, FFZG
  • dr. sc. Maja Lončar, znanstvena suradnica
  • Maja Matijević, doktorandica, IHJJ
  • Martina Pavić, doktorandica, IHJJ
  • Siniša Runjaić, viši stručni suradnik, IHJJ
  • dr. sc. Krešimir Šojat, izvanredni profesor, FFZG
  • dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, savjetnica, IHJJ


trajanje: 10. siječnja 2022. - 10. siječnja 2025.


Sažetak projekta

U okviru projekta Semantički okviri u hrvatskom jeziku provode se semantička i sintaktička istraživanja hrvatskoga jezika prema teorijskim načelima teorije semantike okvira i konstrukcijske gramatike. Istraživanja se dijele u tri temeljna dijela ili modula:

a) semantički i sintaktički opis temeljnih semantičkih okvira hrvatskoga jezika kao štu su okviri kauzalnosti, procesa i vršnih entiteta;

b) istraživanja složenosti i razvoja semantičkih okvira u jezičnom razvoju djece predškolske i osnovnoškolske dobi;

c) primjena semantike okvira u terminološkim istraživanjima i opisu kategorija strukovnoga i specijaliziranoga znanja.

Znanstveni ciljevi projekta organizirani su prema trima modulima te uključuju teorijska i empirijska istraživanja i analize, označavanje uzorka teksta prema metodologiji određenoj u leksičkoj bazi FrameNet te označavanje korpusno potvrđenih rečenica koje će se upotrijebiti za izradu hrvatske baze FrameNet.

Teorijski usmjerene analize provode se prema postavkama semantike okvira i konstrukcijske gramatike, no također uzimajući u obzir i ostale gramatičke pristupe, npr. kognitivnu gramatiku i gramatiku referencija i uloga. Empirijska istraživanja, poput analize upotrebe semantičkih okvira u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu ili u opisu kategorija strukovnoga znanja provode se u suradnji s vanjskim stručnjacima iz pojedinih područja. Uz održana izlaganja i objavljene znanstvene i stručno-popularne radove, održat će se i dvije radionice, tečaj o semantici okvira i metodologiji FrameNeta te jedna međunarodna znanstvena konferencija.

Suradnici na projektu

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikos...

Pročitaj više

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Na poslijediplom...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/