Međunarodna konferencija Exploring digital legal landscapes

Međunarodna znanstvena konferencija Exploring Digital Legal Landscapes okupila je 11. prosinca 2020. brojne stručnjake iz Hrvatske i inozemstva iz područja prava, umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija. Konferencija u organizaciji Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Inter-University Centre of Excellence Opatija i Center for Artificial Intelligence and Cybersecurity (AIRI) uz potporu Hanns-Seidel-Stiftung održana je putem platforme CISCO Webex.

Martina Bajčić i Ana Ostroški Anić predstavile su u svojem izlaganju “Legal terminology in frames” projekt DIKA i mogućnosti obrade i prikaza pravnoga nazivlja u obliku semantičkih okvira.