HDPL 2020. u virtualnom okruženju

34. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održao se od 24. do 26. rujna 2020. pod naslovom Jezično i izvanjezično u međudjelovanju. Zbog nepovoljnih epidemioloških razloga skup se umjesto u Splitu održao u virtualnom okruženju Zooma, no i u tom je obliku okupio mnoge stare i nove sudionike skupova HDPL-a.

Projekt DIKA na skupu je zastupala Ana Ostroški Anić izlaganjem “Prostorne kategorije u semantičkim okvirima zrakoplovstva”.